Đường bay quốc tế về Việt Nam phải tạm dừng

Các hãng hàng không chưa thể triển khai thêm chuyến bay quốc tế về Việt Nam do quy trình cách ly hành khách thiếu thống nhất.

<div> <p>Gần một th&aacute;ng qua, dịch Covid-19 được kiểm so&aacute;t, nhiều hoạt động vận tải được kh&ocirc;i phục nhưng nh&agrave; ga quốc tế tại 2 s&acirc;n bay Nội B&agrave;i v&agrave; T&acirc;n Sơn Nhất vẫn vắng lặng.</p> <p>Hai cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng n&agrave;y đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt đ&oacute;n h&agrave;ng ngh&igrave;n h&agrave;nh kh&aacute;ch về từ 6 quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ mỗi tuần. Tuy nhi&ecirc;n, hơn 20 ng&agrave;y qua, chỉ c&oacute; 2 chuyến bay được thực hiện với gần 300 h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chuyen bay quoc te anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/07/znews-photo-zadn-vn_1_san_bay_quoc_te_noi_bai_zing8.jpg" title="chuyến bay quốc tế ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ga quốc tế s&acirc;n bay Nội B&agrave;i vắng lặng d&ugrave; hoạt động bay quốc tế đ&atilde; được ph&eacute;p mở lại. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, Ph&oacute; cục trưởng Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng V&otilde; Huy Cường cho biết hoạt động bay thương mại quốc tế về Việt Nam đang phải tạm dừng để chờ đợi hướng dẫn quy tr&igrave;nh c&aacute;ch ly h&agrave;nh kh&aacute;ch từ Bộ Y tế.</p> <p>&quot;Việc c&aacute;ch ly c&ocirc;ng d&acirc;n nước ngo&agrave;i được thực hiện rất tốt. Vấn đề ph&aacute;t sinh nằm ở quy tr&igrave;nh chuẩn bị kh&aacute;ch sạn, thu ph&iacute; c&aacute;ch ly đối với c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam&quot;, đại diện Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng chia sẻ.</p> <p>&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Minh Đức, Ph&oacute; cục trưởng Cục Y tế dự ph&ograve;ng, Bộ Y tế, cho biết Bộ GTVT, Bộ Ngoại giao v&agrave; Bộ Y tế vừa nh&oacute;m họp để liệt k&ecirc; hết c&aacute;c vướng mắc ph&aacute;t sinh sau 2 chuyến bay &quot;th&iacute; điểm&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Đức cho biết việc chuẩn bị kh&aacute;ch sạn, thu ph&iacute; c&aacute;ch ly chỉ l&agrave; một trong nhiều vấn đề cần giải quyết. &quot;Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c của Bộ Y tế đang x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh c&aacute;ch ly thống nhất &aacute;p dụng cho to&agrave;n quốc. Dự kiến 3 ng&agrave;y nữa quy tr&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; tr&igrave;nh Ban chỉ đạo quốc gia ph&ecirc; duyệt&quot;, l&atilde;nh đạo Cục Y tế dự ph&ograve;ng chia sẻ.</p> <p>Trong chuyến bay của VietJet từ Seoul về TP.HCM ng&agrave;y 30/9, c&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch đ&atilde; g&acirc;y ra cảnh lộn xộn tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất do kh&ocirc;ng thống nhất về mức gi&aacute; thu&ecirc; kh&aacute;ch sạn để c&aacute;ch ly.</p> <p>Chuyến bay của Vietnam Airlines ng&agrave;y 25/9 từ Seoul về H&agrave; Nội d&ugrave; diễn ra trong trật tự, nhiều h&agrave;nh kh&aacute;ch cũng than phiền về mức ph&iacute; c&aacute;ch ly tại kh&aacute;ch sạn l&agrave; 28 triệu đồng cho 14 ng&agrave;y. Họ hy vọng được c&aacute;ch ly ở những địa điểm b&igrave;nh d&acirc;n với mức chi ph&iacute; tiết kiệm hơn.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty TNHH Med Service (Công ty Med Service, Y2 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM) bị phạt hơn 122 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám đa khoa Medigo - nhà thuốc Medigo (296 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP Thủ Đức).
back to top