Do Thái ký sự: Từ Tel Aviv tới Jaffa

Rong ruổi quá nửa ngày bay từ Hà Nội, thế rồi bờ biển xanh ngắt dưới ánh nắng vàng rực rỡ đặc trưng của miền Địa Trung Hải cũng dần hiện ra bên cửa sổ máy bay. Đất nước Israel của người Do Thái chỉ vẻn vẹn có hơn 20 ngàn km2 với 8 triệu dân, nằm lọt thỏm giữa thế giới Ả Rập rộng lớn ngót nửa tỷ người trải dài mênh mông cả chục triệu km2.

<div> <div><span>C&uacute; hạ c&aacute;nh &ecirc;m &aacute;i của chiếc Airbus A350 v&agrave;o l&uacute;c 7h s&aacute;ng xuống s&acirc;n bay quốc tế Ben Gurion đ&atilde; đưa t&ocirc;i tới th&agrave;nh phố lớn thứ hai của Israel l&agrave; Tel Aviv. Những chiếc mũ chỏm Kippah đội đầu (hay c&ograve;n gọi l&agrave; mũ Sợ Ch&uacute;a) hiện diện khắp nơi, đ&oacute; l&agrave; điểm kh&aacute;c biệt đầu ti&ecirc;n khi bạn đặt ch&acirc;n l&ecirc;n đất nước của người Do Th&aacute;i.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span>Ben Gurion kh&ocirc;ng lớn nhưng lại được mệnh danh l&agrave; s&acirc;n bay an to&agrave;n nhất thế giới, bởi kh&acirc;u kiểm tra an ninh ngặt ngh&egrave;o hiếm thấy nơi đ&acirc;y. Bạn sẽ phải rất ki&ecirc;n nhẫn để xếp h&agrave;ng d&agrave;i chờ đến lượt l&agrave;m thủ tục nhập cảnh, sau khi trả lời h&agrave;ng loạt c&acirc;u hỏi đại loại như đến Israel l&agrave;m g&igrave;, ở kh&aacute;ch sạn n&agrave;o, ở trong bao l&acirc;u&hellip; cuối c&ugrave;ng t&ocirc;i cũng c&oacute; trong tay một tấm giấy nhỏ m&agrave;u xanh nhạt cỡ 3 đầu ng&oacute;n tay - giấy cho ph&eacute;p nhập cảnh.&nbsp;</span></div> <div>&nbsp;</div> <div> <div><img alt="Do Thái ký sự: Từ Tel Aviv tới Jaffa - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/04/8a_gfvc.jpg" /></div> <div><span>Bờ biển Địa Trung Hải Tel Aviv nh&igrave;n từ đỉnh đồi th&agrave;nh cổ Jaffa. Ảnh: Việt H&ugrave;ng</span></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Ở tất c&aacute;c nước kh&aacute;c m&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; tới, khi nhập cảnh thường bị nh&agrave; chức tr&aacute;ch&nbsp; hỏi một v&agrave;i c&acirc;u, c&ograve;n khi xuất cảnh hiếm c&oacute; khi n&agrave;o bị hỏi han g&igrave; hết. Tức l&agrave; v&agrave;o thường dễ hơn ra. Ri&ecirc;ng ở Israel, c&oacute; một điều rất lạ: Ra khỏi đất nước n&agrave;y c&ograve;n kh&oacute; hơn cả l&uacute;c v&agrave;o. Khi rời Israel, l&agrave;m thủ tục ở s&acirc;n bay t&ocirc;i phải trải qua tổng cộng tới 4 &ldquo;cửa&rdquo; mới được ph&eacute;p xuất cảnh.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Cửa ph&acirc;n loại đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i qua ngon l&agrave;nh, nhưng đến &ldquo;cửa&rdquo; thứ hai khi kiểm tra hộ chiếu tr&ecirc;n m&aacute;y chả hiểu sao nh&igrave;n l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh thấy dấu gạch ch&eacute;o đỏ ch&oacute;t. Vậy l&agrave; t&ocirc;i phải tiến tới &ldquo;cửa&rdquo; thứ ba với một loạt c&acirc;u hỏi lạnh l&ugrave;ng kh&ocirc;ng mấy dễ chịu: &ldquo;Tối qu&aacute; anh ngủ ở đ&acirc;u?&rdquo;, &ldquo;Bố của con g&aacute;i anh t&ecirc;n l&agrave; g&igrave;?&rdquo; (c&acirc;u n&agrave;y t&ocirc;i phải tr&ograve;n mắt l&ecirc;n hỏi lại rằng, &ldquo;c&oacute; phải muốn biết t&ecirc;n t&ocirc;i l&agrave; g&igrave; kh&ocirc;ng?&rdquo;), &ldquo;Bố anh t&ecirc;n l&agrave; g&igrave;?&rdquo;, &ldquo;Mẹ anh t&ecirc;n l&agrave; g&igrave;?&rdquo;&hellip; Vẫn chưa hết, sau đ&oacute; họ lẳng lặng cầm hộ chiếu của t&ocirc;i đi tới một ph&ograve;ng l&agrave;m việc ở gần đ&oacute; rồi đưa cho một người kh&aacute;c. Chẳng biết họ tiếp tục r&agrave; so&aacute;t v&agrave; đối chiếu những g&igrave; nữa, chỉ biết một l&uacute;c sau t&ocirc;i được họ trao trả lại hộ chiếu k&egrave;m theo một tờ giấy c&oacute; in d&ograve;ng chữ &ldquo;permitted&rdquo;, tức cho ph&eacute;p xuất cảnh.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tel Aviv c&oacute; 400.000 d&acirc;n, được mệnh danh l&agrave; th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng ngủ với nhiều hoạt động vui chơi giải tr&iacute; tấp nập về đ&ecirc;m. Th&agrave;nh phố ven biển Địa Trung Hải n&agrave;y, theo cảm nhận của t&ocirc;i, c&oacute; lối kiến tr&uacute;c kh&aacute; đơn điệu, xen lẫn giữa nh&agrave; cao tầng l&agrave; v&ocirc; số những ng&ocirc;i nh&agrave; thấp tầng sơn m&agrave;u trắng theo trường ph&aacute;i Bauhaus, vốn xuất ph&aacute;t từ Đức. H&oacute;a ra Tel Aviv l&agrave; một trong những th&agrave;nh phố ti&ecirc;u biểu nhất của trường ph&aacute;i Bauhaus, đ&oacute; l&agrave; một phong c&aacute;ch x&acirc;y dựng tối giản, kh&ocirc;ng cầu kỳ v&agrave; ch&uacute; trọng v&agrave;o c&ocirc;ng năng của mỗi căn hộ, hay gọi n&ocirc;m na l&agrave; kh&aacute; thực dụng.&nbsp; Th&agrave;nh phố n&agrave;y đ&atilde; từng được UNESCO c&ocirc;ng nhận l&agrave; di sản thế giới năm 2003 với khoảng 4.000 t&ograve;a nh&agrave; c&oacute; lối kiến tr&uacute;c Bauhaus.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Đường phố Tel Aviv cũng hay tắc nghẽn, taxi kh&aacute; đắt đỏ v&agrave; nhảy số ngay cả khi dừng chờ đ&egrave;n đỏ, rất x&oacute;t ruột. Qu&atilde;ng đường từ s&acirc;n bay quốc tế Ben Gurion về tới kh&aacute;ch sạn nơi t&ocirc;i ở tại trung t&acirc;m Tel Aviv c&oacute; cảm gi&aacute;c d&agrave;i l&ecirc; th&ecirc; v&igrave; tắc đường, xe cộ chen vai th&iacute;ch c&aacute;nh nh&iacute;ch từng bước ngay cửa ng&otilde; ra v&agrave;o th&agrave;nh phố.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tr&ecirc;n thế giới, ngo&agrave;i Mỹ đ&acirc;y l&agrave; quốc gia thứ hai t&ocirc;i thấy người d&acirc;n đặc biệt th&iacute;ch treo cờ. Quốc kỳ Israel được cắm với mật độ d&agrave;y đặc khắp mọi nơi trong th&agrave;nh phố d&ugrave; chỉ l&agrave; ng&agrave;y thường, thậm ch&iacute; t&ocirc;i để &yacute; thấy rất nhiều xe &ocirc; t&ocirc; của người d&acirc;n cũng c&oacute; cắm một l&aacute; cờ nhỏ. C&oacute; vẻ như d&acirc;n ch&uacute;ng Israel rất tự h&agrave;o về đất nước của họ. Ngo&agrave;i tiếng Do Th&aacute;i Hebrew, hầu hết người d&acirc;n Israel đều n&oacute;i th&agrave;nh thạo tiếng Anh.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Th&agrave;nh cổ Jaffa&nbsp;4.000 năm tuổi</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div> <div><img alt="Do Thái ký sự: Từ Tel Aviv tới Jaffa - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/04/9a_zpnu.jpg" /></div> <div><span>Một g&oacute;c đường phố Tel Aviv. Ảnh: Việt H&ugrave;ng</span></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Nếu như Tel Aviv l&agrave; một th&agrave;nh phố trẻ, hiện đại v&agrave; mang t&iacute;nh quốc tế h&oacute;a cao th&igrave; ngay s&aacute;t n&aacute;ch n&oacute; lại l&agrave; th&agrave;nh phố cảng cổ đại l&acirc;u đời nhất tr&ecirc;n thế giới, Jaffa. Th&agrave;nh cổ Jaffa 4.000 năm tuổi nằm uốn lượn tr&ecirc;n những sườn đồi, được s&aacute;p nhập v&agrave;o Tel Aviv năm 1950, 2 năm sau khi nh&agrave; nước Israel th&agrave;nh lập. Nghe n&oacute;i, từ 2.000 năm trước C&ocirc;ng nguy&ecirc;n, nơi đ&acirc;y đ&atilde; l&agrave; một thương cảng tấp nập t&agrave;u b&egrave; qua lại của người Ai Cập, Babylon v&agrave; Phoenix.</div> <div>&nbsp;</div> <div>H&ograve;a v&agrave;o d&ograve;ng kh&aacute;ch du lịch nườm nượp từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới tới Jaffa, từ th&aacute;p đồng hồ trung t&acirc;m dưới ch&acirc;n đồi t&ocirc;i men theo những vỉa h&egrave; l&aacute;t đ&aacute; tr&ecirc;n phố cổ nhỏ hẹp để leo tới đỉnh đồi Jaffa. Vừa đủ để bạn cảm thấy chồn ch&acirc;n mỏi gối, một kh&ocirc;ng gian tho&aacute;ng đ&atilde;ng bất tận bỗng vỡ &ograve;a trước mắt: m&ugrave;i của biển xanh, m&ugrave;i của nắng v&agrave; gi&oacute; trời lồng lộng đ&uacute;ng chất Địa Trung Hải phả v&agrave;o mặt. Đứng từ đ&acirc;y ta c&oacute; thể ph&oacute;ng tầm mắt ngắm nh&igrave;n to&agrave;n cảnh dải bờ biển cắt trắng x&oacute;a tuyệt đẹp trải d&agrave;i từ Jaffa tới Tel Aviv.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tr&ecirc;n đỉnh đồi, những khẩu s&uacute;ng thần c&ocirc;ng đen trũi, những ph&aacute;o đ&agrave;i cổ vẫn c&ograve;n hiện diện, những hầm mộ từ thời Babylon, di t&iacute;ch chồng di t&iacute;ch&hellip; như một minh chứng h&ugrave;ng hồn cho lịch sử 4000 năm với h&agrave;ng loạt cuộc chinh phạt từ thời Pharaon của c&aacute;c vị vua Ai Cập cổ đại tới Ba Tư, La M&atilde;&nbsp; v&agrave; gần đ&acirc;y nhất l&agrave; Napoleon.</div> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Israel nằm ở điểm giao của 3 lục địa ch&acirc;u &Aacute;, ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; ch&acirc;u Phi, l&agrave; một trong hai quốc gia duy nhất c&oacute; đường bi&ecirc;n giới gi&aacute;p với cả biển Địa Trung Hải v&agrave; Ấn Độ Dương (th&ocirc;ng qua Biển Đỏ). Chiều d&agrave;i của đất nước n&agrave;y chỉ vẻn vẹn c&oacute; 470km, v&agrave; bề ngang chỗ rộng nhất cũng chỉ 135km. Israel c&oacute; mật độ c&aacute;c địa danh khảo cổ cao nhất thế giới, gồm hơn 30.000 địa điểm khảo cổ của nền văn minh cổ đại (hơn một địa danh tr&ecirc;n mỗi km2), với những ph&aacute;t hiện tiền sử c&oacute; ni&ecirc;n đại tới 1,4 triệu năm.</p> </blockquote> <div><span>(C&ograve;n nữa)</span>​​​​​​</div> </div> </div> <div> <ul> <li> <div><svg _xml3a_space="preserve" _xmlns3a_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 127.9 0 536.2 612" id="Layer_1" style="width: 24px; margin-top: 10px; }" version="1.1" viewbox="127.9 0 536.2 612" x="0px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" y="0px"><g><path d="M605.1,486.4H370c-21.1,0-36.5-1.4-45.6-4.9c-15.4-5.6-23.2-17.5-23.2-35.1c0-15.4,6.3-32.3,19.7-49.1L488.6,167H377.8c-54,0-69.5-19.7-69.5-59s30.2-58.3,84.9-58.3h201.4c25.3,0,42.8,1.4,51.9,4.2c7,2.1,12.6,4.2,16.8,7.7V51.2c0-25.3-26.7-51.9-51.9-51.9H179.8C154.6,0,127.9,26,127.9,51.2v433c0,25.3,26.7,51.9,51.9,51.9h84.9l-0.7,75.8l105.3-75.8h243.5c25.3,0,51.9-26.7,51.9-51.9V473C650.8,482.2,631.1,486.4,605.1,486.4z" fill="#FFFFFF"></path><path d="M486.5,372.7h119.3c25.3,0,44.9,3.5,58.3,10.5V125.6c-3.5,6.3-8.4,13.3-14,20.4L486.5,372.7z" fill="#FFFFFF"></path></g></svg></div> </li> </ul> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top