Dấu hiệu của ung thư xương

(khoahocdoisong.vn) - Khàn giọng hoặc ho kéo dài, suy giảm thính lực, xuất hiện tiếng ồn liên tục trong cùng một tai... có thể là dấu hiệu của ung thư xương.

<div itemprop="text"> <p style="text-align: justify;"><em>Hỏi: Gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&oacute; người anh họ mắc bệnh ung thư xương, nhưng khi ph&aacute;t hiện ra th&igrave; bệnh đ&atilde; ở giai đoạn qu&aacute; muộn. Xin b&aacute;c sĩ tư vấn c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o để ph&aacute;t hiện ung thư xương sớm nhất? </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nguyễn Quang Đại (Th&agrave;nh phố Huế)</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>TS.BS Nguyễn Vũ,&nbsp;Ph&oacute; trưởng khoa Ngoại Thần kinh cột sống v&agrave; chấn thương chỉnh h&igrave;nh, Bệnh viện Đại học Y H&agrave; Nội:</strong>&nbsp;Cho đến n&agrave;y khoa học chưa t&igrave;m ra ch&iacute;nh x&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n của bệnh ung thư xương.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, dấu hiệu của&nbsp;bệnh ung thư xương thường biểu hiện như sau:</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; nhiều vết thương điều trị m&atilde;i kh&ocirc;ng khỏi; Chảy m&aacute;u hoặc tiết dịch kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường; Xuất hiện bướu hoặc cảm gi&aacute;c cộm b&ecirc;n trong v&uacute; v&agrave; c&aacute;c bộ phận kh&aacute;c; Sốt cao k&eacute;o d&agrave;i kh&ocirc;ng r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n (c&oacute; thể l&agrave; ung thư xương tiền ph&aacute;t); S&uacute;t c&acirc;n nhanh kh&ocirc;ng l&yacute; do;&nbsp;Thay đổi th&oacute;i quen của đường ruột như ti&ecirc;u chảy, t&aacute;o b&oacute;n k&eacute;o d&agrave;i; Thay đổi bất thường ở da như nổi nốt ruồi, mụn c&oacute;c; T&igrave;nh trạng kh&oacute; ti&ecirc;u h&oacute;a, kh&oacute; nuốt k&eacute;o d&agrave;i v&agrave; dai dẳng; Kh&agrave;n giọng hoặc ho k&eacute;o d&agrave;i; Suy giảm th&iacute;nh lực, xuất hiện tiếng ồn li&ecirc;n tục trong c&ugrave;ng một tai.</p> <p style="text-align: justify;">Với trẻ em, bệnh ung thư xương thường xuất hiện v&agrave;o thời điểm dậy th&igrave;. Trẻ em hay bị bong g&acirc;n cũng l&agrave; triệu chứng của ung thư xương.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn gặp phải những dấu hiệu tr&ecirc;n h&atilde;y nhanh ch&oacute;ng đến bệnh viện để kh&aacute;m v&agrave; x&aacute;c định r&otilde; bạn c&oacute; mắc phải bệnh hay kh&ocirc;ng.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div>&nbsp;</div> <div style="margin-left:-15px;"> <div>&nbsp;</div> </div>

Theo Đời sống
back to top