Đang khám nhà Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội

Sau quyết định khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện đang khám xét nhà ông Nguyễn Văn Tứ.

<div> <p>Ng&ocirc;i nh&agrave; bị kh&aacute;m x&eacute;t l&agrave; biệt thự số 20, khu đ&ocirc; thị thường được gọi t&ecirc;n &quot;l&agrave;ng việt kiều ch&acirc;u &Acirc;u&quot; ở Mỗ Lao, H&agrave; Đ&ocirc;ng.</p> <p>Theo quan s&aacute;t của ph&oacute;ng vi&ecirc;n, một nh&oacute;m cảnh s&aacute;t đi xe biển xanh 80A đ&atilde; v&agrave;o trong căn biệt thự. Đồng thời, xe của C&ocirc;ng an phường Mỗ Lao cũng c&oacute; mặt, hỗ trợ cho c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ an ninh trật tự b&ecirc;n ngo&agrave;i, cũng như hỗ trợ Cơ quan Điều tra.</p> <p align="center"><img alt="Đang khám nhà Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/19/kham-nha-nguyen-van-tu1_kqbi.jpg" /></p> <p>Như đ&atilde; PLO đ&atilde; th&ocirc;ng tin, lực lượng chủ c&ocirc;ng điều tra vụ &aacute;n Nhật Cường l&agrave;&nbsp;Cục Cảnh s&aacute;t Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, bu&ocirc;n lậu (C03, Bộ C&ocirc;ng an).</p> <p>&Ocirc;ng Tứ bị điều tra về dấu hiệu&nbsp;vi phạm quy định về đấu thầu g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng, tương tự như bốn bị can kh&aacute;c ở Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư H&agrave; Nội, nơi &ocirc;ng l&agrave; Gi&aacute;m đốc Sở, trước khi được điều động l&agrave;m Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy v&agrave;o th&aacute;ng 6-2017.</p> <p align="center"><img alt="Đang khám nhà Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/12/kham-nha-nguyen-van-tu2_ateu.jpg" /></p> <p>Bị khởi tố, bắt tạm giam c&ugrave;ng tội danh với &ocirc;ng Tứ trong h&ocirc;m nay c&ograve;n c&oacute; b&agrave; Phạm Thị Thu Hường, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư H&agrave; Nội, n&acirc;ng tổng số bị can trong nh&oacute;m li&ecirc;n quan đến Sở n&agrave;y d&iacute;nh tới vụ &aacute;n Nhật Cường l&ecirc;n năm người.</p> <p>16h30, qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t kết th&uacute;c. Lực lượng c&ocirc;ng an l&ecirc;n chiếc xe biển xanh 80A rời khỏi nh&agrave; &ocirc;ng Tứ.<br /> <br /> Cụ Nguyễn Xu&acirc;n Hảo, 75 tuổi, người được c&ocirc;ng an mời chứng kiến kh&aacute;m x&eacute;t, cho biết lực lượng chức năng tiến h&agrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t cả ba tầng của ng&ocirc;i nh&agrave; gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Tứ. Tuy nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng an kh&ocirc;ng thu giữ g&igrave;. Thời điểm kh&aacute;m x&eacute;t, &ocirc;ng Tứ kh&ocirc;ng c&oacute; mặt m&agrave; chỉ c&oacute; vợ con &ocirc;ng ở nh&agrave;.<br /> <br /> Cũng theo cụ Hảo, cụ rất bất ngờ trước th&ocirc;ng tin &ocirc;ng Tứ bị khởi tố, bắt giam. Thường ng&agrave;y, &ocirc;ng Tứ được đ&aacute;nh gi&aacute; sinh hoạt h&ograve;a đồng với mọi người.</p> </div> <p><a href="https://plo.vn/thoi-su/dang-kham-nha-chanh-van-phong-thanh-uy-ha-noi-880464.html"><em>Theo plo.vn</em></a></p>

Theo plo.vn
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
back to top