Đà Nẵng: Chính thức thành lập Văn phòng Chuyển đổi số

Đây sẽ là đầu mối điều phối hoạt động nhằm giúp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Đà Nẵng triển khai Đề án Chuyển đổi số, Đề án xây dựng thành phố thông minh, các dự án, đề án có liên quan và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Văn phòng Chuyển đổi số trên cơ sở tổ chức lại Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Đà Nẵng.

tru-so.jpg
Trụ sở Văn phòng chuyển đổi số đặt tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Trụ sở Văn phòng Chuyển đổi số đặt tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng và sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để ban hành văn bản của văn phòng trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chuyển đổi số có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Đà Nẵng về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách (bao gồm cơ chế tài chính) và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, văn phòng cũng là đầu mối tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số cụ thể tại cơ quan, địa phương trên địa bàn; đầu mối kết nối và tổ chức các hoạt động phục vụ tư vấn chuyển đổi số của lãnh đạo, chuyên gia cho những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn...

Theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 về chuyển đổi số trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, chuyển đổi số là “động lực”, là “cơ hội” giải quyết các “điểm nghẽn” cũng như tạo “đột phá” trong phát triển thành phố; nhằm để đạt mục tiêu cao nhất là: Đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top