Chiều 4/4, Tây Ninh ghi nhận 2 ca mắc COVID-19

Bản tin chiều 4/4 của Bộ Y tế cho biết có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Tây Ninh. Đây là ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.631 bệnh nhân COVID-19.

<div> <p><strong>Số ca mắc ở Việt Nam</strong></p> <p>T&iacute;nh đến 18h ng&agrave;y 04/4: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do l&acirc;y nhiễm trong nước, trong đ&oacute; số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/1 đến nay: 910 ca ri&ecirc;ng Hải Dương c&oacute; 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), H&agrave; Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Ch&iacute; Minh (36 ca ), Ho&agrave; B&igrave;nh (2 ca), H&agrave; Giang (1 ca), Điện Bi&ecirc;n (3 ca), B&igrave;nh Dương (6 ca), Hải Ph&ograve;ng (4 ca ), Hưng Y&ecirc;n (3 ca).</p> <p>10 tỉnh, th&agrave;nh phố (Ho&agrave; B&igrave;nh, Điện Bi&ecirc;n, H&agrave; Giang, B&igrave;nh Dương, Hưng Y&ecirc;n, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; qua 50 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;</p> <p>- H&agrave; Nội đ&atilde; 47 ng&agrave;y v&agrave; Hải Ph&ograve;ng 40 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.</p> <p>T&iacute;nh từ 6h đến 18h ng&agrave;y 04/4: 02 ca mắc mới, đều l&agrave; ca nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p><strong><em>Số ca mắc COVID-19 của thế giới</em></strong></p> <p>- Cả thế giới c&oacute; 131.468.234 ca mắc, trong đ&oacute; 105.881.363 ca đ&atilde; khỏi bệnh; 2.861.275 ca tử vong v&agrave; 22.725.596 ca đang điều trị (98.589 ca diễn biến nặng)</p> <p>- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 158.447 ca, tử vong tăng 3.326 ca</p> <p><img alt="mac moi 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/media-suckhoedoisong-vn_mac-20moi-204.jpg" /></p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin ca mắc mới: 02 ca mắc mới (BN2630-2631) l&agrave; c&aacute;c ca được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại T&acirc;y Ninh. Cụ thể:</strong></p> <p><strong><em>- CA BỆNH 2630 (BN2630)</em></strong> ghi nhận tại tỉnh T&acirc;y Ninh: Bệnh nh&acirc;n nữ, 24 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại phường Th&aacute;c Mơ, thị x&atilde; Phước Long, tỉnh B&igrave;nh Phước.</p> <p><strong><em>- CA BỆNH 2631 (BN2631)</em></strong> ghi nhận tại tỉnh T&acirc;y Ninh: Bệnh nh&acirc;n nữ, 01 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại phường Th&aacute;c Mơ, thị x&atilde; Phước Long, tỉnh B&igrave;nh Phước.</p> <p>Ng&agrave;y 02/4/2021, c&aacute;c bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n từ nước ngo&agrave;i nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc B&agrave;i tỉnh T&acirc;y Ninh v&agrave; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh T&acirc;y Ninh. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 04/4/2021 c&aacute;c bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Hiện c&aacute;c bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Trung t&acirc;m Y tế Bến Cầu.<br /> <br /> <strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 27.478, trong đ&oacute;:</strong></p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 498</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 18.870</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 8.110.</p> <p><img alt="cac ly 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/media-suckhoedoisong-vn_cac-20ly-204.jpg" /><br /> &nbsp;</p> <p><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh - Bộ Y tế:&nbsp;đến&nbsp;thời điểm n&agrave;y nước ta đ&atilde; chữa khỏi 2.383/ 2.631 bệnh nh&acirc;n COVID-19.&nbsp;</strong></p> <p>Trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế tr&ecirc;n cả nước&nbsp; hiện c&oacute; 81 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 38 ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2: 15 ca; số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 28 ca.</p> <p>Số ca tử vong li&ecirc;n quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca, đ&acirc;y l&agrave; những bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhiều bệnh l&yacute; nền nặng, bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) v&agrave; Quảng Trị (01).</p> <p>Để sống chung an to&agrave;n với đại dịch COVID-19, người d&acirc;n cần tu&acirc;n thủ thực hiện nguy&ecirc;n tắc 5K của Bộ Y tế:&nbsp;Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng c&aacute;ch; Kh&ocirc;ng tụ tập v&agrave; Khai b&aacute;o y tế.</p> <p><img alt="5K phien ban moi" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/media-suckhoedoisong-vn_5k-20phien-20ban-20moi.jpg" /></p> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
Món óc heo bổ não, giảm suy nhược thần kinh

Món óc heo bổ não, giảm suy nhược thần kinh

Theo thuyết “dĩ tạng bổ tạng” của y học cổ truyền, não lợn vị ngọt, tính bình, có công dụng ích thận bổ não, bổ cốt tuỷ, được dùng để chữa các chứng tâm căn suy nhược, kiện vong (hay quên), huyễn vựng (chóng mặt hoa mắt)...
back to top