Cá chết hàng loạt trên sông Mã, 2 công ty thừa nhận xả thải

Trong quá trình kiểm tra các cơ sở chế biến dọc sông để truy tìm "thủ phạm" gây cá chết hàng loạt trên sông Mã ở Thanh Hóa, đã có 2 công ty thừa nhận xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 13-4, &ocirc;ng V&otilde; Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện B&aacute; Thước, tỉnh Thanh H&oacute;a, cho biết bước đầu đo&agrave;n kiểm tra của UBND huyện đ&atilde; x&aacute;c định được 2 doanh nghiệp chế biến l&acirc;m sản c&oacute; h&agrave;nh vi xả nước thải chưa qua xử l&yacute; xuống s&ocirc;ng M&atilde;. Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y <span>c&aacute; chết h&agrave;ng loạt</span> trong thời gian qua.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><img alt="Cá chết hàng loạt trên sông Mã, 2 công ty thừa nhận xả thải - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/nld-mediacdn-vn_17312894441409339926181703307736414655741563n-1618248639534611287327.jpg" title="Cá chết hàng loạt trên sông Mã, 2 công ty thừa nhận xả thải - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p style="text-align: center;"><em>Đo&agrave;n kiểm tra huy động m&aacute;y m&oacute;c truy t&igrave;m đường ống ngầm của c&aacute;c c&ocirc;ng ty hoạt động dọc s&ocirc;ng M&atilde;</em></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, khi xuất hiện t&igrave;nh trạng c&aacute; chết h&agrave;ng loạt chưa r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c cơ quan chức năng, huyện B&aacute; Thước nhanh ch&oacute;ng v&agrave;o cuộc x&aacute;c minh.</p> <p style="text-align: justify;">Bắt đầu từ ng&agrave;y 11-4, UBND huyện B&aacute; Thước đ&atilde; th&agrave;nh lập đo&agrave;n để truy t&igrave;m &quot;thủ phạm&quot; g&acirc;y &ocirc; nhiễm khiến c&aacute; chết trắng tr&ecirc;n s&ocirc;ng M&atilde;. Theo đ&oacute;, đo&agrave;n kiểm tra cơ sở chế biến l&acirc;m sản của C&ocirc;ng ty TNHH T&acirc;n Th&aacute;i Thanh; C&ocirc;ng ty TNHH sản xuất thương mại Quyết Duy Tuấn; C&ocirc;ng ty CP chế biến l&acirc;m sản Ph&uacute; Th&agrave;nh (đều ở x&atilde; Thiết Kế, huyện B&aacute; Thước).</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><img alt="Cá chết hàng loạt trên sông Mã, 2 công ty thừa nhận xả thải - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/nld-mediacdn-vn_1726636972003462582814761013074365995018692n-16182486395271132927719.jpg" title="Cá chết hàng loạt trên sông Mã, 2 công ty thừa nhận xả thải - Ảnh 2." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p style="text-align: center;"><em>Ph&aacute;t hiện đường ống bằng sắt từ C&ocirc;ng ty TNHH sản xuất v&agrave; thương mại Quyết Duy Tuấn nối thẳng ra s&ocirc;ng M&atilde;</em></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Kết quả kiểm tra cho thấy C&ocirc;ng ty cổ phần chế biến l&acirc;m sản Ph&uacute; Th&agrave;nh &ndash; chế biến l&acirc;m sản v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH T&acirc;n Th&aacute;i Thanh - l&agrave; cơ sở sản xuất giấy v&agrave;ng m&atilde; đ&atilde; xả thải trực tiếp nước chưa qua xử l&yacute; xuống s&ocirc;ng M&atilde; tại địa b&agrave;n x&atilde; Thiết Kế. &quot;Đại diện 2 doanh nghiệp đ&atilde; thừa nhận xả nước thải chưa qua xử l&yacute; xuống s&ocirc;ng M&atilde;&quot;- &ocirc;ng Khoa th&ocirc;ng tin.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết, sau khi x&aacute;c định c&oacute; 2 doanh nghiệp xả thải xuống s&ocirc; M&atilde;, đo&agrave;n kiểm tra đ&atilde; lấy mẫu nước thải để phối hợp l&agrave;m r&otilde; độc tố để c&oacute; căn cứ xử l&yacute; vi phạm v&agrave; y&ecirc;u cầu đền b&ugrave; thiệt hại cho người nu&ocirc;i c&aacute;.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><img alt="Cá chết hàng loạt trên sông Mã, 2 công ty thừa nhận xả thải - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/nld-mediacdn-vn_1709671424486705731025718494673502344963897n-16182486394942107838662.jpg" title="Cá chết hàng loạt trên sông Mã, 2 công ty thừa nhận xả thải - Ảnh 3." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p style="text-align: center;"><em>H&igrave;nh ảnh h&agrave;ng chục tấn c&aacute; chết trắng lồng tr&ecirc;n s&ocirc;ng M&atilde;</em></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, từ ng&agrave;y 15-3 đến 8-4, đ&atilde; c&oacute; gần 12,4 tấn c&aacute; lồng chết h&agrave;ng loạt tr&ecirc;n s&ocirc;ng M&atilde; (c&oacute; 159 hộ nu&ocirc;i c&aacute; lồng với 214 lồng bị chết) v&agrave; khoảng 380 kg c&aacute; tự nhi&ecirc;n chết vớt được. C&aacute; chết tập trung ở c&aacute;c x&atilde; &Aacute;i Thượng, Hạ Trung, Lương Ngoại, Lương Trung, Thiết Kế, Ban C&ocirc;ng, Thiết Ống v&agrave; thị trấn C&agrave;nh N&agrave;ng.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignCenter active" id="ObjectBoxContent_1618248924471"> <div> <p style="text-align: justify;"><b>C&aacute; chết kh&ocirc;ng phải do dịch bệnh</b></p> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin từ Chi cục Thuỷ sản tỉnh Thanh Ho&aacute;, theo kết quả x&eacute;t nghiệm, t&igrave;nh trạng c&aacute; chết h&agrave;ng loạt tr&ecirc;n s&ocirc;ng M&atilde; (huyện B&aacute; Thước) kh&ocirc;ng phải do dịch bệnh. &quot;Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do đ&acirc;u cần tiếp tục x&aacute;c minh, đ&aacute;nh gi&aacute;. Mẫu kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ kiểm tra về bệnh v&agrave; m&ocirc;i trường theo ti&ecirc;u chuẩn m&ocirc;i trường nước mặt, c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u n&agrave;y kh&ocirc;ng vấn đề g&igrave; cả&rdquo;- l&atilde;nh đạo Chi cục Thủy sản th&ocirc;ng tin.</p> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><br /> &nbsp;</p> <div class="sharemxh bottomshare"> <div class="zalo"> <div class="zalomagazine"> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div class="print" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top