Bộ Y tế điểm danh những thực phẩm ngập muối, "thủ phạm" làm tăng huyết áp

Ăn nhiều muối là nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ mắc tăng huyết áp và tử vong do các bệnh tim mạch ở Việt Nam. Chỉ trong một bát phở đã có đủ lượng muối được khuyến cáo dùng cho cả ngày.

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <p>Tại hội thảo truyền th&ocirc;ng vận động giảm ti&ecirc;u thụ muối để ph&ograve;ng, chống tăng huyết &aacute;p, đột quỵ v&agrave; c&aacute;c bệnh kh&ocirc;ng l&acirc;y nhiễm kh&aacute;c chiều 30-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết th&oacute;i quen ăn nhiều muối l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n quan trọng g&oacute;p phần l&agrave;m gia tăng tỉ lệ mắc tăng huyết &aacute;p v&agrave; tử vong do c&aacute;c bệnh tim mạch tại nước ta.</p> <p>Ở Việt Nam, cứ 5 người trưởng th&agrave;nh, c&oacute; 1 người bị bệnh tăng huyết &aacute;p v&agrave; trong 3 trường hợp tử vong, c&oacute; 1 trường hợp l&agrave; do c&aacute;c bệnh tim mạch. Ngo&agrave;i ra, ăn nhiều muối c&ograve;n l&agrave;m tăng nguy cơ g&acirc;y ung thư dạ d&agrave;y, suy thận, lo&atilde;ng xương v&agrave; g&acirc;y những rối loạn kh&aacute;c cho sức khỏe.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="Bộ Y tế điểm danh những thực phẩm ngập muối, thủ phạm làm tăng huyết áp - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/01/nld-mediacdn-vn_1569481056-16014832871801034783488.jpg" title="Bộ Y tế điểm danh những thực phẩm ngập muối, thủ phạm làm tăng huyết áp - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Người Việt đang sử dụng gấp đ&ocirc;i lượng muối được khuyến c&aacute;o - Ảnh minh hoạ</p> </div> </div> <p>Theo &ocirc;ng Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, ước t&iacute;nh mỗi năm c&oacute; 4,1 triệu người tử vong tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới do ăn thừa muối. Hiện tại, 75 nước tr&ecirc;n thế giới c&oacute; chiến lược giảm ti&ecirc;u thụ muối theo khuyến c&aacute;o của WHO v&agrave; nhiều nước đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng giảm lượng muối cho người d&acirc;n. &Ocirc;ng Kidong Park cho rằng tại Việt Nam, lượng muối ti&ecirc;u thụ gần gấp đ&ocirc;i so với khuyến c&aacute;o của WHO.</p> <p>Tại hội thảo, đại diện Cục Y tế dự ph&ograve;ng (Bộ Y tế) cũng &quot;điểm danh&quot; c&aacute;c loại thực phẩm, gia vị chứa nhiều muối gồm:</p> <p>- Gia vị mặn: Muối ăn, nước chấm, nước tương, hạt n&ecirc;m...</p> <p>- Thực phẩm muối, l&ecirc;n men gồm: Dưa, c&agrave;, tương ớt, mắm t&ocirc;m, mắm t&eacute;p, mắm c&aacute;...</p> <p>- Thức ăn kho, rang, rim: C&aacute; kho, thịt kho...</p> <p>- Thực phẩm kh&ocirc;: C&aacute; kh&ocirc;, t&ocirc;m kh&ocirc;, mực kh&ocirc;, b&ograve; kh&ocirc;...</p> <p>- Thực phẩm chế biến sẵn: Lạp xường, x&uacute;c x&iacute;ch, gi&ograve; chả...</p> <p>- Thực phẩm c&ocirc;ng nghiệp: Bim bim (snack), m&igrave; ăn liền, thịt hộp, c&aacute; hộp...</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="Bộ Y tế điểm danh những thực phẩm ngập muối, thủ phạm làm tăng huyết áp - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/01/nld-mediacdn-vn_img7137-1601483574773824025852.jpg" title="Bộ Y tế điểm danh những thực phẩm ngập muối, thủ phạm làm tăng huyết áp - Ảnh 2." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Hạt n&ecirc;m v&agrave; nước mắm l&agrave; những gia vị chứa nhiều muối</p> </div> </div> <p>Chuy&ecirc;n gia Cục Y tế dự ph&ograve;ng cho biết trong 100 gr bột canh chứa tới 62,2 gr muối, nước mắm c&oacute; 19,3 gr, x&igrave; dầu v&agrave; mắm t&ocirc;m chứa khoảng 14 gr muối, m&igrave; ăn liền từ 4,2 đến 5 gr muối. &quot;Trong một b&aacute;t phở cũng chứa tới 5 gr muối. Như vậy, nếu ăn hết lượng muối của một g&oacute;i m&igrave; t&ocirc;m hay ăn hết một b&aacute;t phở l&agrave; tương đương với lượng muối được khuyến c&aacute;o n&ecirc;n ăn của cả một ng&agrave;y&quot;- chuy&ecirc;n gia n&agrave;y lưu &yacute;.</p> <p>Theo WHO, một người trưởng th&agrave;nh kh&ocirc;ng n&ecirc;n ăn qu&aacute; 5 gr muối mỗi ng&agrave;y (tương đương với 1 th&igrave;a c&agrave; ph&ecirc; đầy) để ph&ograve;ng, chống bệnh tật v&agrave; bảo vệ sức khỏe. Tuy nhi&ecirc;n, hiện đa số người d&acirc;n Việt Nam đang ăn thừa muối. Trung b&igrave;nh một người trưởng th&agrave;nh ti&ecirc;u thụ tới 9,4g muối/ng&agrave;y, cao gần gấp đ&ocirc;i so với khuyến c&aacute;o của WHO.</p> <p>Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, chuy&ecirc;n gia WHO tại Việt Nam khuyến c&aacute;o người d&acirc;n Việt Nam h&atilde;y thực hiện th&ocirc;ng điệp: Cho bớt muối khi nấu ăn; chấm nhẹ tay khi ăn; giảm đồ mặn khi lựa chọn thực phẩm, khi nấu nướng v&agrave; khi ăn.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignCenter" id="ObjectBoxContent_1601483137922"> <div> <p><b>C&aacute;c biện ph&aacute;p giảm muối ăn</b></p> <p>B&aacute;c sĩ Đỗ Thị Phương H&agrave;, Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết để giảm ăn muối n&ecirc;n hạn chế chấm muối v&agrave; nước chấm; bỏ th&oacute;i quen chấm ngập thực phẩm v&agrave;o muối v&agrave; nước chấm khi ăn; h&atilde;y pha lo&atilde;ng nước mắm để chấm khi ăn; kh&ocirc;ng ăn tr&aacute;i c&acirc;y chấm với muối v&agrave; gia vị nhiều muối; kh&ocirc;ng n&ecirc;n cố uống hết nước phở, b&uacute;n, miến, nhất l&agrave; khi ăn ở h&agrave;ng qu&aacute;n; hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn; tăng cường ăn c&aacute;c m&oacute;n thuộc thay cho m&oacute;n kho, rim hay rang; h&atilde;y đọc h&agrave;m lượng muối tr&ecirc;n nh&atilde;n thực phẩm trước khi mua...</p> </div> </div> </div> <div class="sharemxh bottomshare"> <div class="fb"> <p class="textshare">&nbsp;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top