Bổ sung vitamin và nước trong mùa lạnh

(Khoahocdoisong.vn) - Mùa lạnh, bên cạnh việc phải cung cấp đủ và cân bằng các chất dinh dưỡng thì việc bổ sung nước và vitamin hàng ngày là rất quan trọng.

<p><em><span>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n thiếu nước v&agrave; vitamin trong m&ugrave;a r&eacute;t l&agrave; do ngại uống nước (sợ bị đi tiểu thường xuy&ecirc;n hoặc nghĩ rằng v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng kh&ocirc;ng ra mồ h&ocirc;i n&ecirc;n kh&ocirc;ng cần phải uống nước), v&agrave; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng rau, quả tươi, quả chua... (do c&oacute; quan niệm cho rằng l&agrave;m lạnh bụng). Đ&acirc;y l&agrave; những quan niệm, th&oacute;i quen hết sức sai lầm. B&ecirc;n cạnh việc phải cung cấp đủ v&agrave; c&acirc;n bằng c&aacute;c chất dinh dưỡng th&igrave; việc bổ sung nước v&agrave; vitamin h&agrave;ng ng&agrave;y l&agrave; rất quan trọng.</span></em></p> <p><strong>Bổ sung nước đầy đủ</strong></p> <p>Cơ thể ch&uacute;ng ta c&oacute; đến 75% trọng lượng cơ thể l&agrave; nước. V&agrave; nước giữ nhiều vai tr&ograve; quan trọng trong hoạt động sinh l&yacute; của cơ thể v&agrave; thường xuy&ecirc;n được b&agrave;i tiết ra ngo&agrave;i. Th&ocirc;ng thường h&agrave;ng ng&agrave;y ta cần uống khoảng 2 l&iacute;t nước để b&ugrave; v&agrave;o lượng nước được b&agrave;i tiết ra khỏi cơ thể (qua nước tiểu, mồ h&ocirc;i, hơi thở...). V&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; kh&iacute; hậu n&oacute;ng bức hoặc đối với người lao động ch&acirc;n tay nặng, lượng nước uống v&agrave;o mỗi ng&agrave;y đ&ograve;i hỏi phải hơn 2 l&iacute;t.</p> <p>Nước nhất thiết phải được cung cấp đầy đủ để duy tr&igrave; khối lượng tuần ho&agrave;n của m&aacute;u, gi&uacute;p tạo m&ocirc;i trường vận chuyển v&agrave; chuyển h&oacute;a c&aacute;c chất dinh dưỡng, đặc biệt gi&uacute;p điều h&ograve;a th&acirc;n nhiệt...</p> <p>Nếu nước kh&ocirc;ng được cung cấp đủ, c&oacute; thể sẽ dẫn đến một số rối loạn trong cơ thể, đặc biệt nếu uống nước qu&aacute; &iacute;t dễ c&oacute; nguy cơ bị sỏi niệu, t&aacute;o b&oacute;n (từ t&aacute;o b&oacute;n dễ dẫn đến bệnh trĩ). Ri&ecirc;ng đối với phụ nữ c&agrave;ng cần uống đủ nước, tr&aacute;nh t&aacute;o b&oacute;n để gi&uacute;p da dẻ mịn m&agrave;ng, tươi đẹp, nhất l&agrave; trong m&ugrave;a r&eacute;t da rất dễ bị kh&ocirc;. Ta n&ecirc;n d&ugrave;ng đa dạng c&aacute;c loại nước như nước l&atilde; đun s&ocirc;i để nguội, nước kho&aacute;ng, nước tr&agrave;, nước tr&aacute;i c&acirc;y (nước chanh, nước cam...) để tạo sự ngon miệng m&agrave; vẫn duy tr&igrave; đủ lượng nước cần thiết.</p> <h2><strong>V&agrave; vai tr&ograve; của vitamin</strong></h2> <p>V&agrave;o những ng&agrave;y trời đ&ocirc;ng gi&aacute; r&eacute;t, ngo&agrave;i việc ngại uống đủ nước, người d&acirc;n c&ograve;n kh&ocirc;ng th&iacute;ch ăn rau quả tươi, quả chua n&ecirc;n thường dẫn đến thiếu vitamin C. Trong khi đ&oacute;, vitamin C đ&atilde; được thừa nhận l&agrave; rất cần thiết cho sự tạo th&agrave;nh collagen, chỉnh sửa m&ocirc; trong cơ thể v&agrave; tham gia v&agrave;o nhiều phản ứng chuyển h&oacute;a. &ETH;ặc biệt, vitamin C c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong chức năng miễn dịch, gi&uacute;p cơ thể tăng sức đề kh&aacute;ng chống nhiễm khuẩn.</p> <p>Như vậy, vitamin C c&oacute; t&aacute;c dụng gi&uacute;p vết thương mau l&agrave;nh (do gi&uacute;p tạo collagen), d&ugrave;ng để ph&ograve;ng cảm c&uacute;m (do gi&uacute;p cơ thể tăng sức đề kh&aacute;ng chống nhiễm khuẩn). Do đ&oacute;, trong m&ugrave;a r&eacute;t ch&uacute;ng ta cũng rất cần vitamin C. Trong khi v&agrave;o m&ugrave;a r&eacute;t, ta rất dễ bị cảm c&uacute;m n&ecirc;n c&agrave;ng cần ăn nhiều rau quả tươi, quả chua để tăng sức đề kh&aacute;ng, thậm ch&iacute; c&oacute; thể d&ugrave;ng th&ecirc;m thuốc bổ sung vitamin C cho cơ thể..</p> <p>Do cơ thể ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng tổng hợp được vitamin, v&igrave; vậy cần được cung cấp vitamin th&ocirc;ng qua c&aacute;c đồ ăn, thức uống. Tr&ecirc;n l&yacute; thuyết, nếu ta ăn uống đầy đủ v&agrave; c&acirc;n bằng dưỡng chất th&igrave; kh&ocirc;ng sợ thiếu vitamin. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; thể do việc bảo quản v&agrave; chế biến thức ăn kh&ocirc;ng tốt (như nấu ch&iacute;n c&aacute;c loại rau cải sẽ bị mất vitamin C); Hoặc do sự hấp thu ở đường ti&ecirc;u h&oacute;a k&eacute;m n&ecirc;n d&ugrave; ăn uống đầy đủ cơ thể vẫn c&oacute; thể thiếu vitamin.</p> <p>&ETH;ặc biệt, một số đối tượng sau thường c&oacute; nguy cơ thiếu vitamin như người ăn ki&ecirc;ng, ăn chay, người mới ốm dậy, bệnh nh&acirc;n lao phổi, phụ nữ c&oacute; thai, phụ nữ cho con b&uacute;, phụ nữ đang d&ugrave;ng thuốc ngừa thai, trẻ em chậm lớn, người h&uacute;t thuốc, nghiện rượu&hellip; rất cần phải bổ sung vitamin bằng thuốc.</p> <div> <div>&nbsp;</div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top