Bí kíp nhận diện rắn có độc hay không từ A - Z

(Khoahocdoisong.vn) - Hầu hết chúng ta đều trong trạng thái bối rối khi vô tình đối đầu với những con rắn dù chúng có độc hay không.

<p>Nếu gặp phải con rắn c&oacute; độc th&igrave; hẳn ch&uacute;ng ta sẽ v&ocirc; c&ugrave;ng sợ h&atilde;i v&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể gặp nguy hiểm đến ch&iacute;nh t&iacute;nh mạng nữa. Tr&ecirc;n thực tế, mỗi lo&agrave;i rắn sẽ c&oacute; những điểm đặc trưng kh&aacute;c nhau nhưng theo c&aacute;c nh&agrave; giải phẫu học, về cơ bản rắn c&oacute; độc hay kh&ocirc;ng sẽ dễ d&agrave;ng ph&aacute;t hiện qua một số yếu tố dưới đ&acirc;y:<br /> <br /> <strong>1. Mắt&nbsp;</strong><br /> &nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/raninfonet(3).jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Những lo&agrave;i rắn kh&ocirc;ng độc thường c&oacute; con ngươi tr&ograve;n, trong khi rắn độc th&igrave; con ngươi sẽ c&oacute; d&aacute;ng dọc.&nbsp;<br /> <br /> Tuy nhi&ecirc;n vẫn c&oacute; ngoại lệ, con ngươi của một số lo&agrave;i rắn kịch độc như mamba đen (ch&acirc;u Phi), rắn hổ (Trung Đ&ocirc;ng, ch&acirc;u &Aacute;, ch&acirc;u Phi), v&agrave; rắn taipan của &Uacute;c lại c&oacute; h&igrave;nh tr&ograve;n.<br /> <br /> Ngo&agrave;i ra, một số lo&agrave;i rắn d&ugrave; kh&ocirc;ng độc nhưng lại c&oacute; khả năng thay đổi h&igrave;nh dạng con ngươi t&ugrave;y theo t&igrave;nh huống nguy hiểm hay kh&ocirc;ng. Vậy n&ecirc;n h&atilde;y cảnh gi&aacute;c v&agrave; tiếp tục quan s&aacute;t.<br /> <br /> <strong>2. Mũi</strong></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/ran1infonet(1).jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Một con rắn độc thường c&oacute; một hố cảm nhiệt giữa mắt v&agrave; lỗ mũi để định vị con mồi m&aacute;u n&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>Do vậy, h&atilde;y ch&uacute; &yacute; khoảng giữa mắt v&agrave; lỗ mũi của rắn c&oacute; hốc nhỏ hay kh&ocirc;ng trước khi tiếp cận.<br /> <br /> <strong>3. Đầu</strong></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/ran2infonet(1).jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hầu hết c&aacute;c lo&agrave;i rắn độc c&oacute; phần đầu h&igrave;nh tam gi&aacute;c, b&agrave;nh rộng hơn so với phần cổ v&agrave; th&acirc;n h&igrave;nh. Trong khi đ&oacute;, rắn kh&ocirc;ng độc thường c&oacute; đầu tr&ograve;n hơn.<br /> <br /> <strong>4. Đu&ocirc;i</strong><br /> &nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/ran3infonet(1).jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Vảy đu&ocirc;i của rắn độc thường được ph&acirc;n th&agrave;nh từng h&agrave;ng ri&ecirc;ng lẻ, trong khi rắn kh&ocirc;ng độc sẽ c&oacute; một đường chia th&agrave;nh 2 cột vảy xen kẽ nhau.<br /> <br /> <strong>5. M&agrave;u sắc</strong><br /> <br /> Rắn độc thường c&oacute; m&agrave;u s&aacute;ng hơn, c&oacute; thể ph&aacute;t ra những tiếng r&iacute;t rất đặc trưng, như rắn đu&ocirc;i chu&ocirc;ng, hổ mang. Dĩ nhi&ecirc;n cũng c&oacute; v&agrave;i ngoại lệ như rắn sữa, nhưng thường l&agrave; như vậy.&nbsp;<br /> <br /> <strong>6. Họa tiết tr&ecirc;n th&acirc;n</strong></p> <p>Ngo&agrave;i ra, nếu tr&ecirc;n da rắn c&oacute; những v&acirc;n họa tiết h&igrave;nh kim cương, hoặc c&oacute; từ 3 m&agrave;u trở l&ecirc;n, đ&oacute; nhiều khả năng l&agrave; một con rắn độc.&nbsp;</p> <p><strong>7. Rắn nước</strong></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/ran5infonet(1).jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rắn nước cũng c&oacute; con độc con kh&ocirc;ng. Rắn nước độc, ch&uacute;ng thường bơi theo kiểu nổi to&agrave;n th&acirc;n, c&ograve;n rắn kh&ocirc;ng độc th&igrave; chỉ nổi đầu, th&acirc;n m&igrave;nh giấu dưới mặt nước.<br /> <br /> <strong>Phải l&agrave;m g&igrave; để ph&ograve;ng ngừa, hạn chế rắn b&ograve; v&agrave;o nh&agrave;, bị rắn cắn?</strong></p> <div>Dọn dẹp nh&agrave; cửa, s&acirc;n vườn sạch sẽ, cắt cỏ cao trong s&acirc;n hoặc những nh&aacute;nh c&acirc;y rườn r&agrave;.&nbsp;<br /> <br /> Nếu bạn l&agrave; người ưa leo n&uacute;i th&igrave; phải cần thận v&igrave; rắn hay trốn trong khe đ&aacute;, tối, bạn n&ecirc;n tr&aacute;nh những nơi như vậy.</div> <p>Đi lại trong những khu rừng ẩm ướt tr&aacute;nh khu cỏ rậm rạp hoặc cần cầm theo gậy để tạo &acirc;m thanh trước mỗi bước đi.</p> <p>Nếu đi cắm trại trong rừng qua đ&ecirc;m , h&atilde;y che kỹ mọi nguồn s&aacute;ng v&igrave; rắn bị thu h&uacute;t bởi &aacute;nh s&aacute;ng.</p> <p>H&atilde;y nhớ rằng rắn kh&ocirc;ng bao giờ tấn c&ocirc;ng người nếu kh&ocirc;ng bị k&iacute;ch động. Nhưng ch&uacute;ng thường trở n&ecirc;n hung dữ hơn trong thời gian giao phối, mang bầu. Một con rắn đang trong t&igrave;nh trạng sợ h&atilde;i cũng sẽ gia tăng chất độc.<br /> <br /> <strong>Phải l&agrave;m g&igrave; nếu kh&ocirc;ng may bị rắn cắn?</strong><br /> <br /> Vết cắn của rắn kh&ocirc;ng độc v&agrave; rắn c&oacute; độc l&agrave; kh&aacute;c nhau.<br /> &nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/09/ran6infonet(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">B&ecirc;n tr&aacute;i l&agrave; vết cắn của rắn độc, b&ecirc;n phải l&agrave; kh&ocirc;ng độc</td> </tr> </tbody> </table> <p>Th&ocirc;ng thường, nọc độc của rắn giấu trong 2 răng nanh, n&ecirc;n nếu vết cắn của bạn c&oacute; hai lỗ rất s&acirc;u th&igrave; nhiều khả năng đ&oacute; l&agrave; một con rắn c&oacute; độc.</p> <p>Rắn độc cắn sẽ rất đau, vết cắn sẽ nhanh ch&oacute;ng sưng l&ecirc;n. Bạn cũng sẽ sớm cảm thấy kh&oacute; thở, buồn n&ocirc;n, huyết &aacute;p tăng, cơ bắp lịm dần, cơ thể g&acirc;y sốt.<br /> <br /> Khi bị rắn độc cắn, việc đầu ti&ecirc;n bạn cần l&agrave;m l&agrave; đến cơ sở y tế gần nhất để lấy thuốc giải.</p> <p>Trước đ&oacute;, bạn n&ecirc;n uống nhiều chất lỏng như nước, tr&agrave;, để hỗ trợ loại bỏ chất độc c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt. Giữ b&igrave;nh tĩnh, kh&ocirc;ng di chuyển để tr&aacute;nh nọc độc lan rộng b&ecirc;n trong cơ thể. Nhịp tim của bạn c&agrave;ng nhanh, nọc độc sẽ lan nhanh hơn.</p> <p>Điều đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n h&uacute;t nọc độc bằng miệng. Thực ra việc h&uacute;t nọc độc chỉ c&oacute; &yacute; nghĩ trong 15 ph&uacute;t đầu ti&ecirc;n khi bị rắn cắn nhưng nếu bạn kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm kỹ thuật thực hiện điều n&agrave;y th&igrave; kh&ocirc;ng thể l&agrave;m ch&iacute;nh x&aacute;c.&nbsp;Do đ&oacute;, bạn sẽ l&agrave;m c&aacute;c m&ocirc; xung quanh bị tổn thương c&ograve;n nhiều hơn l&agrave; kh&ocirc;ng h&uacute;t.</p> <p>Nếu người cấp cứu cho bạn c&oacute; một vết thương nhỏ trong miệng th&igrave; họ cũng dễ bị nhiễm độc.</p>

Theo infonet.vn
back to top