Bài thuốc từ tỏi và chanh giúp đánh bay mỡ bụng

(Khoahocdoisong.vn) - Ngoài tập luyện, còn có một cách giúp bạn thoát khỏi béo bụng trong thời gian nhanh nhất. Đó là bài thuốc từ tỏi và chanh.

<p>Trong cuộc sống hiện đại, b&eacute;o bụng trở th&agrave;nh căn bệnh của nhiều người đồng thời l&agrave; kẻ th&ugrave; kh&ocirc;ng đội trời chung với bất kỳ ai d&ugrave; l&agrave; nam hay nữ! Mỡ bụng kh&ocirc;ng chỉ ảnh hưởng đến d&aacute;ng vẻ, đến t&iacute;nh thẩm mỹ m&agrave; c&ograve;n l&agrave; căn nguy&ecirc;n của tăng huyết &aacute;p, đ&aacute;i đường, tim mạch....</p> <p>C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch giảm b&eacute;o bụng nhưng kh&ocirc;ng phải c&aacute;ch n&agrave;o cũng đem lại hiệu quả như mong muốn. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia về sức khỏe v&agrave; dinh dưỡng đ&atilde; đồng &yacute; rằng chế độ ăn uống c&acirc;n bằng, luyện tập thể dục thể thao thường xuy&ecirc;n l&agrave; phương c&aacute;ch tốt nhất gi&uacute;p đ&aacute;nh bay mỡ bụng. Tuy nhi&ecirc;n để gi&uacute;p bạn tho&aacute;t khỏi b&eacute;o bụng trong thời gian nhanh nhất đ&oacute; l&agrave; b&agrave;i thuốc từ tỏi v&agrave; chanh.</p> <p><strong>Lợi &iacute;ch của tỏi</strong></p> <p>Trong tỏi c&oacute; hoạt chất Allicin c&oacute; t&aacute;c dụng tốt trong bệnh l&yacute; tim mạch v&agrave; giảm lượng cholesterol. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng kh&aacute;ng vi&ecirc;m, lợi tiểu gi&uacute;p thải trừ c&aacute;c chất độc ra khỏi cơ thể. Trong tỏi c&ograve;n chứa lượng lớn chất chống oxy h&oacute;a, c&oacute; t&aacute;c dụng ngăn chặn qu&aacute; tr&igrave;nh oxy h&oacute;a tế b&agrave;o v&agrave; c&aacute;c rối loạn li&ecirc;n quan đến sự l&atilde;o h&oacute;a sớm .</p> <h2><strong>Lợi &iacute;ch của chanh</strong></h2> <p>Chanh được xem như vị thuốc, được d&ugrave;ng từ thời Cổ Đại, chanh c&oacute; t&aacute;c dụng thải độc v&agrave; gi&uacute;p ti&ecirc;u h&oacute;a tốt. Chanh gi&uacute;p lọc sạch m&aacute;u v&agrave; giảm chất b&eacute;o dư thừa. C&aacute;c chất chống oxy h&oacute;a ngăn cản sự t&iacute;ch lũy c&aacute;c chất b&eacute;o ở v&ugrave;ng bụng v&agrave; trong mạch m&aacute;u. Nước chanh c&ograve;n chứa lượng chất xơ được gọi l&agrave; pectine, gi&uacute;p hạn chế sự th&egrave;m ăn v&agrave; c&aacute;c rối loạn về ti&ecirc;u h&oacute;a.</p> <h2><strong>Phương thuốc từ tỏi v&agrave; chanh đ&aacute;nh bay mỡ bụng</strong></h2> <p><span>Phương thuốc từ tỏi v&agrave; chanh </span>kh&ocirc;ng phải l&agrave; b&agrave;i thuốc &ldquo;nhiệm m&agrave;u&rdquo; m&agrave; đ&oacute; chỉ l&agrave; một trong những biện ph&aacute;p bổ sung, điều quan trọng l&agrave; cần c&oacute; chế độ ăn uống c&acirc;n bằng hợp l&yacute; v&agrave; chế độ luyện tập h&agrave;ng ng&agrave;y. Ngo&agrave;i ra hiệu quả c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o trao đổi chất của từng người, tuy nhi&ecirc;n nếu bạn kiểm so&aacute;t lượng calo thu nhận h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; gia tăng năng lượng ti&ecirc;u hao th&igrave; c&oacute; thể cảm nhận được sự thay đổi đ&aacute;ng kể chỉ trong v&ograve;ng v&agrave;i tuần.</p> <p><strong><em><span>Th&agrave;nh phần:</span> </em></strong>gồm 2 t&eacute;p tỏi, 2 tr&aacute;i chanh, 1 l&iacute;t rưỡi nước.</p> <p><strong><em><span>C&aacute;ch l&agrave;m: </span></em></strong>b&oacute;c tỏi sau đ&oacute; nghiền nhỏ. Chanh cắt th&agrave;nh l&aacute;t mỏng (giữ nguy&ecirc;n cả vỏ). Cho nước v&agrave;o xoong c&ugrave;ng với tỏi v&agrave; chanh, đun s&ocirc;i trong v&ograve;ng 15 ph&uacute;t, sau đ&oacute; lọc nước. C&oacute; thể giữ ở nhiệt độ ph&ograve;ng hoặc trong tủ lạnh. Nếu kh&ocirc;ng muốn đun s&ocirc;i, c&oacute; thể đặt tất cả c&aacute;c th&agrave;nh phần v&agrave;o trong b&igrave;nh v&agrave; ng&acirc;m trong 24 giờ.</p> <p>D&ugrave;ng 3 lần mỗi ng&agrave;y v&agrave; d&ugrave;ng li&ecirc;n tiếp trong 3 ng&agrave;y gi&uacute;p giải độc cơ thể, nghỉ 1 tuần rồi lại tiếp tục một lần nữa.</p> <p>Khi d&ugrave;ng c&oacute; thể g&acirc;y cảm gi&aacute;c kh&oacute; chịu v&igrave; c&oacute; vị đắng v&igrave; vậy để dễ uống, bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m 1 th&igrave;a mật ong.</p> <p>H&atilde;y thử vị thuốc ngay từ ng&agrave;y h&ocirc;m nay nh&eacute;!</p> <p style="text-align: right;"><strong>Bs.&Aacute;i Thủy</strong></p> <p style="text-align: right;">(<i>theo Amelioreta Sante</i>)</p> <div> <div> <div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top