4 mầm lan như cọng rau, bán được tiền tỷ có phải đóng thuế?

Các giao dịch hoa lan tiền tỷ, việc đóng thuế cho những giao dịch này thông tin thị trường đáng chú ý tuần qua.

<div> <p><strong>Liều bỏ 400 triệu đồng chơi lan, c&oacute; gia t&agrave;i chục tỷ</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="4 mầm lan như cọng rau, bán được tiền tỷ có phải đóng thuế? - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/19/icdn-dantri-com-vn_lieubo-400-trieuchoilandoibanthanhanoicogiataichucty-21594595988458-1595081959436.jpg" title="4 mầm lan như cọng rau, bán được tiền tỷ có phải đóng thuế? - 1" /> <figcaption> <p><em>Chậu Cửu Long cao phong đẹp nức tiếng</em></p> </figcaption> </figure> <p><strong>4 mầm lan như cọng rau rao tiền tỷ</strong></p> <p><strong>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến thị trường lan đột biến s&ocirc;i động&nbsp;</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="4 mầm lan như cọng rau, bán được tiền tỷ có phải đóng thuế? - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/19/icdn-dantri-com-vn_hoalantienty-11594934126823-1595081959467.jpeg" title="4 mầm lan như cọng rau, bán được tiền tỷ có phải đóng thuế? - 2" /> <figcaption> <p><em>Những cuộc giao dịch lan đột biến với gi&aacute; trị khủng khiến cộng đồng mạng &quot;dậy s&oacute;ng&quot;</em></p> </figcaption> </figure> <p><strong>Mua b&aacute;n lan tiền tỷ c&oacute; phải đ&oacute;ng thuế?</strong></p> <p><strong>Thế Hưng</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top