Xe buýt Hà Nội khó tăng thị phần vì cạnh tranh của xe công nghệ

Hà Nội đặt mục tiêu thị phần vận tải của xe buýt là 20% vào năm 2020, song hiện mới đạt 12% vì "xe công nghệ phát triển nhanh".

<div> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP Hà Nội. Ảnh: Bá Đô" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/10/ong-nguyen-hoang-hai-4763-1562-9611-8802-1562749392.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><em>&Ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Hải, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Quản l&yacute; v&agrave; Điều h&agrave;nh giao th&ocirc;ng đ&ocirc; thị TP H&agrave; Nội. Ảnh: B&aacute; Đ&ocirc;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 10/7, &ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Hải - Gi&aacute;m đốc trung t&acirc;m<span>&nbsp;q</span>uản l&yacute; v&agrave; điều h&agrave;nh giao th&ocirc;ng đ&ocirc; thị TP H&agrave; Nội cho biết, hiện xe bu&yacute;t chỉ chiếm khoảng 12% nhu cầu vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch của thủ đ&ocirc;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;C&aacute;ch đ&acirc;y 5 năm sản lượng xấp xỉ 10%, thời gian qua tăng rất chậm, trong khi đ&oacute;, mục ti&ecirc;u của H&agrave; Nội đến năm 2020 l&agrave; th&uacute;c đẩy thị phần vận tải xe bu&yacute;t l&ecirc;n khoảng 20%&quot;, &ocirc;ng Hải n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Hải, H&agrave; Nội muốn l&ocirc;i k&eacute;o người d&acirc;n sử dụng phương tiện c&ocirc;ng cộng để giảm &ugrave;n tắc, tuy nhi&ecirc;n &quot;với sự ph&aacute;t triển nhanh, lực lượng h&ugrave;ng hậu, nhiều tiện &iacute;ch, gi&aacute; rẻ của taxi, xe &ocirc;m c&ocirc;ng nghệ th&igrave; việc đạt được mục ti&ecirc;u n&ecirc;u tr&ecirc;n v&agrave;o năm sau l&agrave; th&aacute;ch thức rất lớn&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra,&nbsp;l&acirc;u nay xe bu&yacute;t chưa hấp dẫn người d&acirc;n do tốc độ trung b&igrave;nh xe chạy ng&agrave;y c&agrave;ng giảm. Do &aacute;p lực giao th&ocirc;ng tăng cao n&ecirc;n năm 2010, tốc độ trung b&igrave;nh xe bu&yacute;t H&agrave; Nội khoảng 23 km/h, đến năm 2019 chỉ c&ograve;n dưới 20 km/h v&agrave;&nbsp;mỗi năm c&oacute; khoảng 180.000 lượt bỏ chuyến,&nbsp;quay đầu, huỷ cung cấp dịch vụ.</p> <p style="text-align: justify;">Vấn đề kh&aacute;c được &ocirc;ng Hải đề cập đến l&agrave; quỹ đất d&agrave;nh cho xe bu&yacute;t c&ograve;n thiếu n&ecirc;n hầu hết c&aacute;c điểm trung chuyển, điểm đầu, điểm cuối đều nằm tr&ecirc;n đường, xen kẽ với c&aacute;c phương tiện kh&aacute;c g&acirc;y mất an to&agrave;n v&agrave; xung đột&nbsp;giao th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;H&agrave; Nội cần bố tr&iacute; c&aacute;c l&agrave;n d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho xe bu&yacute;t để t&aacute;ch phương tiện n&agrave;y ra khỏi hệ thống giao th&ocirc;ng chung, tuy nhi&ecirc;n việc n&agrave;y cũng cần phải nghi&ecirc;n cứu kỹ lưỡng v&agrave; được sự đồng thuận của người d&acirc;n&quot;, &ocirc;ng Hải n&oacute;i.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Xe buýt nhanh ở Hà Nội chạy trên làn đường riêng. Ảnh: Bá Đô" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/10/xe-buyt-nhanh-4023-1493377789-4912-1562742213.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><em>Xe bu&yacute;t nhanh ở H&agrave; Nội chạy tr&ecirc;n l&agrave;n đường ri&ecirc;ng. Ảnh: B&aacute; Đ&ocirc;.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Về hoạt động của hệ thống xe bu&yacute;t nhanh (BRT), &ocirc;ng Hải th&ocirc;ng tin, hiện loại h&igrave;nh n&agrave;y chuy&ecirc;n chở khoảng 0,3% nhu cầu đi lại của người d&acirc;n thủ đ&ocirc;, mỗi ng&agrave;y c&oacute; tr&ecirc;n 14.000 lượt kh&aacute;ch; tần suất từ 5 ph&uacute;t trước đ&acirc;y xuống c&ograve;n 3 ph&uacute;t một chuyến v&agrave; hầu hết đều k&iacute;n kh&aacute;ch.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Mỗi ng&agrave;y xe bu&yacute;t ở H&agrave; Nội vận chuyển khoảng 1,2 triệu kh&aacute;ch, chiếm hơn 12% thị phần vận tải ở thủ đ&ocirc;, bao phủ 100% quận huyện, 98% c&aacute;c bệnh viện, 100% trường học, 86% khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; 90% khu đ&ocirc; thị.</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave; Nội c&oacute; gần 2.000 xe bu&yacute;t, tuy nhi&ecirc;n phần lớn xe cũ, chỉ c&oacute; gần 60 xe đạt ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u, 140 xe đạt chuẩn Euro 4. C&oacute;&nbsp;12 đơn vị vận h&agrave;nh 123 tuyến, trong đ&oacute; c&oacute; 100 tuyến trợ gi&aacute;.</p> </div> </div>

Theo vnexpress.net
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top