Vụ cháy khiến 3 người tử vong: Phát hiện đáng ngờ từ camera an ninh

Liên quan đến vụ cháy khiến cả gia đình 3 người tử vong và 1 cháu bé bị thương, camera an ninh gần hiện trường đã tiết lộ tình tiết đáng ngờ.

<div> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2020/03/16/4848821935632604174-1584350408378.mp4" data-video-id="117185" data-video-key="f6817bac0478d164022c7975ddd2a6da" height="480" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2020/03/16/4848821935632604174-1584350408378/0_00_55.jpg" width="848">&nbsp;</video> <figcaption> <p>H&igrave;nh ảnh camera an ninh quay lại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong ở Hưng Y&ecirc;n (Video: Người d&acirc;n cung cấp).</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vụ cháy khiến 3 người tử vong: Phát hiện đáng ngờ từ camera an ninh - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/03/16/img-0814-1584349872632.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/29/img-0814-1584349872632.jpg" title="Vụ cháy khiến 3 người tử vong: Phát hiện đáng ngờ từ camera an ninh - 1" /> <figcaption> <p>Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra ở th&ocirc;n L&ecirc; Lợi (x&atilde; Nhuế Dương) khiến 3 người trong một gia đ&igrave;nh tử vong, 1 người bị bỏng nặng (Ảnh: Nguyễn Trường).</p> </figcaption> </figure> <p>Chiều 16/3, tại th&ocirc;n L&ecirc; Lợi, x&atilde; Nhuế Dương (huyện Kho&aacute;i Ch&acirc;u, tỉnh Hưng Y&ecirc;n), người d&acirc;n nơi đ&acirc;y vẫn chưa hết b&agrave;ng ho&agrave;ng khi kể về vụ hỏa hoạn vừa xảy ra ở căn nh&agrave; &ocirc;ng V.G.M (SN 1967, tr&uacute; tại địa phương).</p> <p>Vụ hỏa hoạn đ&atilde; l&uacute;c nửa đ&ecirc;m đ&atilde; khiến &ocirc;ng M., b&agrave; Đ.T.C (vợ &ocirc;ng M., SN 1967) v&agrave; con trai &uacute;t l&agrave; V.G.C.T (SN 2008) tử vong. Ri&ecirc;ng ch&aacute;u N.V.N.A (SN 2012, ch&aacute;u ngoại &ocirc;ng M.) bị thương nặng.</p> <p>Theo ghi nhận của PV <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, to&agrave;n bộ đồ đạc, t&agrave;i sản ở tầng 1, tầng 2 của nh&agrave; &ocirc;ng M. đ&atilde; bị ngọn lửa thi&ecirc;u rụi ho&agrave;n to&agrave;n. Sức n&oacute;ng của vụ ch&aacute;y cũng l&agrave;m cho lớp vữa ở c&aacute;c bức tường bong tr&oacute;c từng mảng.</p> <p>&Ocirc;ng Đ&agrave;o Doanh Nghiệp (SN 1957, l&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m) với c&aacute;c nạn nh&acirc;n kể lại, khi &ocirc;ng đang nằm ngủ ở trong nh&agrave; bỗng giật m&igrave;nh tỉnh giấc v&igrave; nghe thấy &acirc;m thanh nổ to như tiếng ph&aacute;o.&nbsp;Vội chạy ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, &ocirc;ng Nghiệp tr&ocirc;ng thấy căn nh&agrave; của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng M. đang &ldquo;ch&igrave;m trong biển lửa&rdquo;.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i cuống cuồng la h&eacute;t rồi vội v&agrave;ng cầm lấy b&igrave;nh cứu hỏa mini chạy sang ứng cứu. Sau đ&oacute;, h&agrave;ng x&oacute;m cũng lục đục chạy đến c&ugrave;ng nhau ph&aacute; cửa nh&agrave; &ocirc;ng M. Mọi người c&ugrave;ng nhau ph&aacute; cửa rồi ứng cứu nhưng kh&ocirc;ng gi&uacute;p được gia đ&igrave;nh nạn nh&acirc;n v&igrave; ngọn lửa qu&aacute; lớn&rdquo; - &ocirc;ng Nghiệp kinh h&atilde;i kể lại.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vụ cháy khiến 3 người tử vong: Phát hiện đáng ngờ từ camera an ninh - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/03/16/img-0830-1584350202098.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/23/img-0830-1584350202098.jpg" title="Vụ cháy khiến 3 người tử vong: Phát hiện đáng ngờ từ camera an ninh - 2" /> <figcaption> <p>&Ocirc;ng Đ&agrave;o Doanh Nghiệp (SN 1957, h&agrave;ng x&oacute;m) kể lại thời điểm ph&aacute;t hiện vụ hỏa hoạn (Ảnh: Nguyễn Trường).</p> </figcaption> </figure> <p>Cũng theo &ocirc;ng Nghiệp, ở thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, c&oacute; thể c&aacute;c nạn nh&acirc;n vẫn đang ngủ hoặc đ&atilde; bị ngất n&ecirc;n &ocirc;ng kh&ocirc;ng nghe thấy tiếng ai k&ecirc;u cứu.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, qua tr&iacute;ch xuất camera an ninh, &ocirc;ng Nghiệp nh&igrave;n thấy, trước thời điểm nh&agrave; &ocirc;ng M. bị bốc ch&aacute;y, c&oacute; 2 người đ&agrave;n &ocirc;ng bất ngờ đi xe m&aacute;y tiến lại gần.</p> <p>&ldquo;Họ đứng đ&oacute; l&agrave;m g&igrave; th&igrave; camera kh&ocirc;ng hiển thị r&otilde; nhưng 1 l&uacute;c sau th&igrave; lửa bỗng b&ugrave;ng l&ecirc;n, s&aacute;ng rực cả ng&ocirc;i nh&agrave;. Rồi 2 người n&agrave;y vội v&agrave;ng chạy l&ecirc;n xe m&aacute;y, ph&oacute;ng vụt đi lu&ocirc;n&rdquo; - &ocirc;ng Nghiệp n&oacute;i.</p> <p>Một số người d&acirc;n kh&aacute;c cho hay, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng M. sống rất chan h&ograve;a, kh&ocirc;ng khiến ai phải mất l&ograve;ng.</p> <p>Ở địa phương, &ocirc;ng M. c&ugrave;ng vợ mở cửa h&agrave;ng kinh doanh vật liệu x&acirc;y dựng. Những người con g&aacute;i lớn của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng M. đều đ&atilde; lập gia đ&igrave;nh, chỉ c&oacute; con trai &uacute;t l&agrave; sống chung với bố mẹ.</p> <p>Như <em>D&acirc;n tr&iacute;</em> đ&atilde; đưa tin, đ&ecirc;m qua (15/3), tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&ocirc;n L&ecirc; Lợi (x&atilde; Nhuế Dương) đ&atilde; xảy ra vụ hỏa hoạn nghi&ecirc;m trọng khiến 2 vợ chồng &ocirc;ng M. c&ugrave;ng người con trai &uacute;t tử vong. Ri&ecirc;ng ch&aacute;u N.A bị thương nặng.</p> <p>Nhận được th&ocirc;ng tin, Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t PCCC C&ocirc;ng an tỉnh Hưng Y&ecirc;n đ&atilde; huy động 2 xe chữa ch&aacute;y c&ugrave;ng h&agrave;ng chục c&aacute;n bộ, chiến sĩ xuống tiếp cận hiện trường. Sau hơn 1 giờ chữa ch&aacute;y, vụ hỏa hoạn đ&atilde; được khống chế ho&agrave;n to&agrave;n.</p> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n vụ việc đang được cơ quan c&ocirc;ng an điều tra, l&agrave;m r&otilde;.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top