Vận tải biển Phương Đông: Âm vốn chủ sở hữu 4.262 tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 9, Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã lỗ lũy kế 4.521 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 4.262 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Công ty CP Vận tải biển Phương Đông, doanh thu của công ty đã tăng 14,6% trong quý 3/2021, lên 68,2 tỷ đồng.

Hiện tại, doanh nghiệp này vẫn duy trì khoản dư nợ ngắn hạn 768 tỷ đồng và dư vay nợ dài hạn 2.156 tỷ đồng.

Chi phí tài chính quá cao cùng với việc chi hơn thu khiến doanh thu tăng, ngành vận tải biển khởi sắc, thì công ty vẫn lỗ gộp 31,6 tỷ đồng, có cải thiện so với số lỗ gần 49 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3 năm 2020.

Kết quả này kéo lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 của công ty lên đến 111 tỷ đồng. Tính tới thời điểm hiện tại, Vận tải biển Phương Đông đã lỗ lũy kế 4.521 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 4.262 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiền thân là Công ty Vận tải Thủy Bắc - doanh nghiệp nhà nước thuộc Cục Đường sông Việt Nam. Công ty được thành lập ngày 03/6/1993 trên cơ sở chuyển đổi tổ chức Văn phòng Tổng công ty vận tải đường sông I.

Tháng 7/1997, công ty chuyển về trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, và đổi tên thành Công ty Vận tải Biển Bắc.

Tháng 11/2006, Bộ GTVT đã phê duyệt phương án và chuyển Công ty Vận tải Biển Bắc thành Công ty CP Vận tải Biển Bắc (NOSCO) - thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Tháng 5/2017, Công ty CP Vận tải Biển Bắc đổi tên thành Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Cập nhật tới quý 9/2021, vốn nhà nước tại công ty giảm còn 49%, tương ứng với việc công ty chỉ là công ty liên kết của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Trong quá trình chuyển đổi, Công ty đã tham gia khá nhiều các giao dịch, dự án... dưới danh nghĩa thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Và vay vốn tại các ngân hàng thương mại. 

Trong đó, có không ít giao dịch, dự án vay vốn này hiện đã là các khoản nợ xấu ít được nhắc tới, hoặc đã chuyển chủ nợ về nhà nước (DATC mua lại, hoặc chuyển về VDB).  

Khoa học và Đời sống sẽ có loạt bài riêng về một số giao dịch, dự án này.

Theo Đời sống
back to top