Truy điệu chung cho các nạn nhân vụ sạt lở tại tiểu khu 67

Trong số 13 thành viên của đoàn cứu hộ gặp nạn tại tiểu khu 67 có 11 người của quân đội.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/JLUscb_J5h4/17dd64c2ce8d27d37e9c/ce54a183f4c51d9b44d4/720/b58325a1e6ed0fb356fc.mp4?authen=exp=1602928070~acl=/JLUscb_J5h4/*~hmac=3a60e97615628fbe37a2db3e976bcc31" false="" source-url="/video-doan-xe-dua-thi-the-nan-nhan-roi-tieu-khu-67-post1142234.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="b58325a1e6ed0fb356fc" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_10_15/rt3.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/jWMEFLGeAoU/8cc7dfd875979cc9c586/23c66c113957d0098946/480/b58325a1e6ed0fb356fc.mp4?authen=exp=1602928070~acl=/jWMEFLGeAoU/*~hmac=a4fedfd407e45942415d98bd8cb32d5a" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/aP-9kQukroE/whls/vod/0/tjlQEVW73WukBYrR8m4/b58325a1e6ed0fb356fc.m3u8?authen=exp=1602884870~acl=/aP-9kQukroE/*~hmac=0c837051e39de61b00b4fcc3eca2cb3c" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/jWMEFLGeAoU/8cc7dfd875979cc9c586/23c66c113957d0098946/480/b58325a1e6ed0fb356fc.mp4?authen=exp=1602928070~acl=/jWMEFLGeAoU/*~hmac=a4fedfd407e45942415d98bd8cb32d5a" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/JLUscb_J5h4/17dd64c2ce8d27d37e9c/ce54a183f4c51d9b44d4/720/b58325a1e6ed0fb356fc.mp4?authen=exp=1602928070~acl=/JLUscb_J5h4/*~hmac=3a60e97615628fbe37a2db3e976bcc31" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Đo&agrave;n xe đưa thi thể nạn nh&acirc;n rời tiểu khu 67</span></strong> Đo&agrave;n xe cứu thương chở theo thi thể người bị nạn từ tiểu khu 67 đến thẳng Bệnh viện Qu&acirc;n y 268 (TP Huế). Lễ truy điệu chung cho c&aacute;c nạn nh&acirc;n dự kiến được tổ chức tại đ&acirc;y.</figcaption> </figure> <p>Chiều 15/10, b&agrave; Trần Thị Ho&agrave;i Tr&acirc;m, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế, cho biết lực lượng cứu hộ đang đưa c&aacute;c thi thể trong đo&agrave;n cứu hộ gặp nạn về Bệnh viện Qu&acirc;n y 268 (TP Huế).</p> <p>Theo b&agrave; Tr&acirc;m, lễ truy điệu chung cho c&aacute;c nạn nh&acirc;n dự kiến tổ chức tại Bệnh viện Qu&acirc;n y 268.</p> <p>Theo ghi nhận của <em>Zing</em>, an ninh quanh Bệnh viện Qu&acirc;n y 268 (TP Huế) được thắt chặt. Lực lượng CSGT v&agrave; d&acirc;n ph&ograve;ng được triển khai ph&iacute;a trước cổng bệnh viện.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="13 nguoi mat lien lac o Rao Trang anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/znews-photo-zadn-vn_bv_zing.jpg" title="13 người mất liên lạc ở Rào Trăng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng bảo vệ được triển khai trước cổng Bệnh viện Qu&acirc;n y 268. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế cũng x&aacute;c nhận đo&agrave;n cứu hộ gặp nạn tại tiểu khu 67 gồm 11 người của qu&acirc;n đội v&agrave; 2 người thuộc cơ quan d&acirc;n sự.</p> <p>T&iacute;nh đến 16h ng&agrave;y 15/10, lực lượng cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m thấy 7 thi thể trong đo&agrave;n c&aacute;n bộ c&ocirc;ng t&aacute;c bị nạn ở tiểu khu 67.</p> <p>Trưa 15/10, theo th&ocirc;ng tin từ sở chỉ huy tiền phương, sau khi khoanh v&ugrave;ng được vị tr&iacute; tiểu khu 67, lực lượng c&ocirc;ng binh đ&atilde; sử dụng nhiều m&aacute;y m&uacute;c để đ&agrave;o lớp b&ugrave;n, t&igrave;m người mất t&iacute;ch.</p> <p>Hiện c&aacute;c lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực t&igrave;m kiếm người bị nạn tại tiểu khu 67. Thiết bị chiếu s&aacute;ng v&agrave; m&aacute;y ph&aacute;t điện được vận chuyển v&agrave;o hiện trường. C&oacute; khả năng c&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ sẽ diễn ra suốt đ&ecirc;m.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>- Trưa 12/10, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy điện R&agrave;o Trăng 3 sạt lở, khiến 3 người chết, 17 người mất li&ecirc;n lạc.</p> <p>- Chiều 12/10, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế v&agrave; Qu&acirc;n khu 4 l&ecirc;n đường cứu hộ, cứu nạn.</p> <p>- Rạng s&aacute;ng 13/10, khu vực đo&agrave;n cứu hộ dừng ch&acirc;n nghỉ ở tiểu khu 67, Trạm kiểm l&acirc;m S&ocirc;ng Bồ bị sạt lở khiến 13 người mất li&ecirc;n lạc.</p> <p>- S&aacute;ng 14/10, chuyến bay đầu ti&ecirc;n của Sư đo&agrave;n 372 v&agrave;o khu vực R&agrave;o Trăng 3.</p> <p>- Chiều 14/10, giải cứu 19 người v&agrave; đưa một thi thể ra ngo&agrave;i.</p> <p>- Chiều 15/10, t&igrave;m thấy 7 thi thể trong đo&agrave;n cứu trợ gặp nạn tại tiểu khu 67.</p> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FbZVa6qSGtw/86d7248d8bc2629c3bd3/7bb2635d301bd945800a/720/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602911642~acl=/FbZVa6qSGtw/*~hmac=68b1d437ebdf1bb164ba22b9242fd8b8" false="" source-url="/video-cuoc-giai-cuu-o-rao-trang-post1141989.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="dfe2e9bd29f1c0af99e0" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_10_15/may_bay_1_1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OY3vU39W_Tk/2d568e0c2143c81d9152/a327bac8e98e00d0599f/480/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602911642~acl=/OY3vU39W_Tk/*~hmac=dd3042c9bb5cc60eb7544d757c8630eb" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/Ya45D5A4SKY/whls/vod/0/BoehRT4j92G410VJc5C/dfe2e9bd29f1c0af99e0.m3u8?authen=exp=1602868442~acl=/Ya45D5A4SKY/*~hmac=76a5d9277dae4e74624561ce9677a11a" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OY3vU39W_Tk/2d568e0c2143c81d9152/a327bac8e98e00d0599f/480/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602911642~acl=/OY3vU39W_Tk/*~hmac=dd3042c9bb5cc60eb7544d757c8630eb" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FbZVa6qSGtw/86d7248d8bc2629c3bd3/7bb2635d301bd945800a/720/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602911642~acl=/FbZVa6qSGtw/*~hmac=68b1d437ebdf1bb164ba22b9242fd8b8" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cuộc giải cứu ở R&agrave;o Trăng</span></strong> Kết th&uacute;c ng&agrave;y 14/10, lực lượng cứu hộ đ&atilde; tiếp cận thủy điện R&agrave;o Trăng 3, trạm kiểm l&acirc;m 67 v&agrave; đưa một thi thể, 19 người ra khỏi nơi bị c&ocirc; lập.</figcaption> </figure> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="13 nguoi mat lien lac o Rao Trang anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/znews-photo-zadn-vn_info_rao_trang_14631_.jpg" title="13 người mất liên lạc ở Rào Trăng ảnh 2" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty TNHH Med Service (Công ty Med Service, Y2 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM) bị phạt hơn 122 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám đa khoa Medigo - nhà thuốc Medigo (296 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP Thủ Đức).
back to top