Trung Bộ mưa to, Hà Tĩnh đến Quảng Trị có thể mưa "đặc biệt to"

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ 17-21/10 ở Trung Bộ có mưa to đến rất to; Hà Tĩnh đến Quảng Trị có thể mưa đặc biệt to.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Trung Bộ mưa to, Hà Tĩnh đến Quảng Trị có thể mưa đặc biệt to - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/17/icdn-dantri-com-vn_mua-lu-1602758708709.jpeg" title="Trung Bộ mưa to, Hà Tĩnh đến Quảng Trị có thể mưa đặc biệt to - 1" /> <figcaption> <p>Trung Bộ mưa to, H&agrave; Tĩnh đến Quảng Trị mưa &quot;đặc biệt to&quot;. (Ảnh minh họa).</p> </figcaption> </figure> <p>Hiện nay (17/10), ở khu vực Trung Bộ đ&atilde; c&oacute; mưa vừa, mưa to, c&oacute; nơi mưa rất to với lượng mưa từ 1h ng&agrave;y 16/10 đến 1h ng&agrave;y 17/10 phổ biến 50-120mm; ri&ecirc;ng c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam c&oacute; mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, trong đ&oacute; từ ph&iacute;a Nam H&agrave; Tĩnh đến Thừa Thi&ecirc;n Huế c&oacute; mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 250-350mm c&oacute; nơi tr&ecirc;n 400mm; một số nơi c&oacute; lượng mưa lớn như: Hướng Linh (Quảng Trị) 472.0mm, Hải L&acirc;m (Quảng Trị) 406.0mm, Phong Điền (Huế) 434.0mm, Quảng Điền (Huế) 347.0mm, Đậu Li&ecirc;u (H&agrave; Tĩnh) 302.0mm,... &nbsp;</p> <p>Dự b&aacute;o, do ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới c&oacute; trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ n&ecirc;n từ nay đến ng&agrave;y 21/10 ở Trung Bộ c&oacute; mưa to đến rất to, ri&ecirc;ng H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị c&oacute; khả năng mưa đặc biệt to.</p> <p>Tổng lượng mưa từ nay đến ng&agrave;y 21/10 ở Nam Nghệ An, H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh v&agrave; Quảng Trị phổ biến 400-700mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 800mm; ở Bắc Nghệ An, Thừa Thi&ecirc;n Huế phổ biến 400-500mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 500mm; ở Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam phổ biến 250-350mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 400mm; Từ Quảng Ng&atilde;i đến Ph&uacute; Y&ecirc;n phổ biến 150-250mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 300mm.&nbsp; &nbsp;</p> <p>Từ nay đến ng&agrave;y 18/10 ở T&acirc;y Nguy&ecirc;n c&oacute; mưa vừa, mưa to, c&oacute; nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 200mm.</p> <p>Cảnh b&aacute;o: Sau ng&agrave;y 21/10, ở c&aacute;c tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ c&ograve;n c&oacute; khả năng xảy ra mưa lớn k&eacute;o d&agrave;i.</p> <p>Cảnh b&aacute;o cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai do mưa lớn:&nbsp;Cấp 2.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top