Lập sở chỉ huy vệ tinh ở Rào Trăng 4 để tìm 16 công nhân mất tích

Tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất lập sở chỉ huy vệ tinh tại Rào Trăng 4 để làm cầu nối cho sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo tìm kiếm 16 công nhân mất tích.

<div> <p style="text-align: justify;">Tại cuộc họp b&agrave;n phương &aacute;n cứu hộ 16 c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ograve;n mất t&iacute;ch diễn ra s&aacute;ng 16/10, l&atilde;nh đạo c&aacute;c cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế thống nhất sẽ th&agrave;nh lập sở chỉ huy vệ tinh tại trụ sở nh&agrave; m&aacute;y thủy điện R&agrave;o Trăng 4 (huyện Phong Điền).</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Tim kiem 16 cong nhan mat tich o Rao Trang anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/16/znews-photo-zadn-vn_a_zing.jpg" title="Tìm kiếm 16 công nhân mất tích ở Rào Trăng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption" style="text-align: justify;">Thượng t&aacute; Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: <em>Nguy&ecirc;n Đức.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Sở chỉ huy n&agrave;y sẽ l&agrave;m cầu nối cho sở chỉ huy tiền phương tại x&atilde; Phong Xu&acirc;n, phục vụ chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu hộ, cứu nạn.</p> <p style="text-align: justify;">Theo b&aacute;o c&aacute;o của cơ quan chức năng, đến nay lực lượng cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m thấy thi thể 13 c&aacute;n bộ, chiến sĩ.</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n 16 c&ocirc;ng nh&acirc;n mất t&iacute;ch tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy điện R&agrave;o Trăng 3 chưa được t&igrave;m thấy.</p> <p style="text-align: justify;">Đến 14h c&ugrave;ng ng&agrave;y, thượng t&aacute; Nguyễn Viết Phương, Trưởng c&ocirc;ng an thị x&atilde; Hương Tr&agrave;, cho hay khoảng 11h c&ugrave;ng ng&agrave;y, lực lượng cứu hộ ph&aacute;t hiện một thi thể ở thủy điện R&agrave;o Trăng 3. Thi thể đang được đưa về để l&agrave;m c&aacute;c thủ tục x&aacute;c định danh t&iacute;nh sau đ&oacute; b&agrave;n giao cho gia đ&igrave;nh nạn nh&acirc;n mai t&aacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Thượng t&aacute; Nguyễn Thanh Tuấn, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế, cho biết từ tối qua đến nay mưa to n&ecirc;n nhiều vị tr&iacute; ở R&agrave;o Trăng đ&atilde; v&agrave; đang sạt lở nghi&ecirc;m trọng. H&agrave;ng ngh&igrave;n m3 đất, đ&aacute; v&ugrave;i lấp gần như to&agrave;n bộ nh&agrave; điều h&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c l&aacute;n trại của c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n tuyến đường 71, từ tiểu khu 67 v&agrave;o R&agrave;o Trăng 3 c&ograve;n gần chục điểm sạt lở, g&acirc;y kh&oacute; khăn cho lực lượng cứu hộ. Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan tăng cường phương tiện hiện đại cho những người thực hiện nhiệm vụ.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng ta phải tăng cường phương tiện cơ giới để mở đường 71 v&agrave;o R&agrave;o Trăng 4 v&agrave; từ R&agrave;o Trăng 4 l&ecirc;n R&agrave;o Trăng 3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo c&aacute;c đơn vị tăng cường phương tiện th&ecirc;m, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; thiết bị, c&ocirc;ng cụ th&igrave; rất kh&oacute; tiếp cận&quot;, thượng t&aacute; Nguyễn Thanh Tuấn kiến nghị.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Tim kiem 16 cong nhan mat tich o Rao Trang anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/16/znews-photo-zadn-vn_khanh_trinh_4.jpg" title="Tìm kiếm 16 công nhân mất tích ở Rào Trăng ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Hiện trường gần R&agrave;o Trăng 3. Ảnh: <em>CTV.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế, đồng &yacute; đề xuất của c&ocirc;ng an, y&ecirc;u cầu Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nhanh ch&oacute;ng tiếp cận hiện trường để t&igrave;m kiếm người mất t&iacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;T&ocirc;i nhất tr&iacute; phương &aacute;n c&aacute;c lực lượng cứu nạn sử dụng trụ sở thủy điện R&agrave;o Trăng 4 để l&agrave;m sở chỉ huy vệ tinh, tiếp ứng cho sở chỉ huy tiền phương đang đặt tại x&atilde; Phong Xu&acirc;n, huyện Phong Điền&quot;, &ocirc;ng Thọ n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Người đứng đầu UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế nhận định t&igrave;nh h&igrave;nh mưa lũ đang diễn biến phức tạp, kh&oacute; lường n&ecirc;n sạt lở lớn vẫn c&oacute; thể diễn ra. Do đ&oacute;, &ocirc;ng y&ecirc;u cầu lực lượng cứu hộ phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, hệ thống th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc v&agrave; phải đảm bảo tuyệt đối an to&agrave;n khi thực hiện nhiệm vụ.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Vấn đề đặt ra l&agrave; đẩy nhanh tiến độ, khắc phục kh&oacute; khăn để tiếp cận R&agrave;o Trăng 3. Tuy nhi&ecirc;n, t&ocirc;i nhắc lại l&agrave; phải đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ. Đừng để cứu hộ lại phải đi cứu hộ lần nữa th&igrave; sẽ phức tạp v&ocirc; c&ugrave;ng&quot;, &ocirc;ng Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/4aKHsyHgEI4/d8a44a47e3080a565319/0b5e225c761a9f44c60b/720/5340644ba5074c591516.mp4?authen=exp=1602991664~acl=/4aKHsyHgEI4/*~hmac=7be48f1237956d49def907dfe15f6836" false="" source-url="/video-quyet-dinh-tao-bao-khi-truc-thang-bay-vao-rao-trang-post1142066.html"> <div class="video-container formatted" style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="5340644ba5074c591516" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_10_15/TUONG_SON.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Wu9NtvNXIqs/debc4e5fe7100e4e5701/73ce58cc0c8ae5d4bc9b/480/5340644ba5074c591516.mp4?authen=exp=1602991664~acl=/Wu9NtvNXIqs/*~hmac=10cdac055e7f881b60ec42049488080f" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/J1BdZupHlyM/whls/vod/0/zF7mjbwZgggAYebKSdy/5340644ba5074c591516.m3u8?authen=exp=1602948464~acl=/J1BdZupHlyM/*~hmac=57f8d69c2f83004f8fff1bccca9bf2a3" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Wu9NtvNXIqs/debc4e5fe7100e4e5701/73ce58cc0c8ae5d4bc9b/480/5340644ba5074c591516.mp4?authen=exp=1602991664~acl=/Wu9NtvNXIqs/*~hmac=10cdac055e7f881b60ec42049488080f" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/4aKHsyHgEI4/d8a44a47e3080a565319/0b5e225c761a9f44c60b/720/5340644ba5074c591516.mp4?authen=exp=1602991664~acl=/4aKHsyHgEI4/*~hmac=7be48f1237956d49def907dfe15f6836" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Quyết định t&aacute;o bạo khi trực thăng bay v&agrave;o R&agrave;o Trăng</span></strong> &quot;Quyết định t&aacute;o bạo nhất l&agrave; bay thẳng qua khe n&uacute;i, trực thăng giảm độ cao, treo lơ lửng 5 ph&uacute;t để thả h&agrave;ng cứu trợ&quot;, thiếu tướng Phạm Trường Sơn kể.</p> </figcaption> </figure> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Tim kiem 16 cong nhan mat tich o Rao Trang anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/16/znews-photo-zadn-vn_info_rao_trang.jpg" title="Tìm kiếm 16 công nhân mất tích ở Rào Trăng ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Đồ họa: <em>Phượng Nguyễn.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top