--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Tra cứu sáng chế

HÀ BÌNH (GHI) - 07:11 19/03/2021

(khoahocdoisong.vn) - Có các hình thức tra cứu thông tin sáng chế hiện có bằng cách nào?

Hỏi: Các hình thức tra cứu thông tin sáng chế hiện có như thế nào?

Vũ Đức Tiệp (Hà Nội)

Theo Bộ KH&CN: Các cá nhân, doanh nghiệp có thể tự tra cứu thông tin sáng chế thông qua các cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ tra cứu sáng chế do các tổ chức khác cung cấp. Tra cứu toàn cảnh công nghệ sẽ cung cấp thông tin tổng thể, toàn cảnh về một lĩnh vực kỹ thuật hoặc một công nghệ cụ thể. Tra cứu khả năng bảo hộ đánh giá liệu một giải pháp kỹ thuật đang nghiên cứu và phát triển có khả năng được cấp bằng sáng chế hay không. Tra cứu đánh giá hiệu lực của bằng sáng chế nhằm đánh giá liệu một bằng sáng chế có được cấp một cách thỏa đáng hay không. Tra cứu khả năng thương mại tránh xâm phạm quyền. Tra cứu theo tên hoặc theo thông số khác. Việc tra cứu theo tên chủ đơn, chủ văn bằng, tác giả sáng chế được thực hiện khi doanh nghiệp muốn thu thập thông tin về các hoạt động sáng chế của mỗi cá nhân, công ty hay tổ chức cụ thể (như số lượng đơn, bằng đã được nộp, cấp, chuyển nhượng, thị trường mục tiêu, lĩnh vực công nghệ mà họ đầu tư phát triển...).


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống