Thời tiết ngày 8/6: Nắng nóng kéo dài, chỉ số UV nguy hại ở mức cao

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn; nên ngày 8/6 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

<div> <div> <p style="text-align: justify;">Nắng n&oacute;ng c&oacute; xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ v&agrave; Trung Bộ từ ng&agrave;y&nbsp;9/6, một số nơi c&oacute; nắng n&oacute;ng gay gắt v&agrave; c&oacute; khả năng k&eacute;o d&agrave;i nhiều ng&agrave;y sau đ&oacute;.</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/08/img_3305(1).jpg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><em>H&agrave; Nội trời nắng n&oacute;ng với nhiệt độ cao, phổ biến từ 35 - 37 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37 độ C.</em></p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">Do ảnh hưởng của nắng n&oacute;ng, khu vực H&agrave; Nội ng&agrave;y 8/6 chỉ số UV ở ngưỡng c&oacute; nguy cơ g&acirc;y hại, những ng&agrave;y tiếp theo, mức chỉ số c&oacute; xu hướng tăng l&ecirc;n ngưỡng c&oacute; nguy cơ g&acirc;y hại cao. Khu vực c&aacute;c th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, TPHCM&nbsp;trong những ng&agrave;y tới đều c&oacute; chỉ số UV ở ngưỡng g&acirc;y hại cao.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Thời tiết c&aacute;c khu vực tr&ecirc;n cả nước:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>H&agrave; Nội: </strong>C&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng n&oacute;ng, chiều tối v&agrave; tối c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng rải r&aacute;c, đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Gi&oacute; đ&ocirc;ng nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37 độ C.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ph&iacute;a T&acirc;y Bắc Bộ: </strong>C&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, c&oacute; nơi c&oacute; nắng n&oacute;ng; chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Gi&oacute; nhẹ. Trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C, ri&ecirc;ng Sơn La - H&ograve;a B&igrave;nh 35 - 37 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37 độ C.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Bộ: </strong>C&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, ri&ecirc;ng khu vực trung du v&agrave; đồng bằng c&oacute; nắng n&oacute;ng; chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng rải r&aacute;c. Gi&oacute; đ&ocirc;ng nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 -&nbsp;35 độ C, ri&ecirc;ng trung du v&agrave; đồng bằng 34 - 37 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37 độ C.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div> <p style="text-align: justify;"><strong>Thanh H&oacute;a - Thừa Thi&ecirc;n Huế: </strong>C&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng n&oacute;ng, chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Gi&oacute; t&acirc;y nam cấp 2 - 3. Trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t, mưa đ&aacute; v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 -&nbsp;37 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 38 độ C.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Thuận: </strong>C&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, ph&iacute;a Bắc c&oacute; nắng n&oacute;ng, chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Gi&oacute; đ&ocirc;ng nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 -&nbsp;36 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 36 độ C.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>T&acirc;y Nguy&ecirc;n: </strong>C&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, chiều tối c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng rải r&aacute;c, đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Gi&oacute; nhẹ. Trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nam Bộ: </strong>C&oacute; m&acirc;y, c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng v&agrave;i nơi, chiều tối v&agrave; tối c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng rải r&aacute;c. Gi&oacute; t&acirc;y nam cấp 2 - 3. Trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 -&nbsp;33 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 33 độ C.</p> </div> </div>

Theo baotintuc.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top