Ra quyết định thi hành án yêu cầu Grab bồi thường 4,8 tỷ đồng cho Vinasun

Cục Thi hành án dân sự TP. HCM vừa ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun), buộc phía Grab bồi thường 4,8 tỷ đồng.

<div> <h2>Cục Thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự TP. HCM vừa ra quyết định thi h&agrave;nh &aacute;n theo đơn y&ecirc;u cầu của C&ocirc;ng ty cổ phần &Aacute;nh Dương Việt Nam (Vinasun), buộc ph&iacute;a Grab bồi thường 4,8 tỷ đồng.</h2> <p><em>PLO</em> đưa tin, Cục trưởng cục thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự TP. HCM Vũ Quốc Doanh đ&atilde; ra quyết định thi h&agrave;nh &aacute;n về việc c&ocirc;ng ty TNHH Grab phải bồi thường thiệt hại cho c&ocirc;ng ty cổ phần &Aacute;nh Dương <span>Việt Nam</span> (Vinasun Taxi) số tiền 4,851 tỷ đồng.</p> <p>Nếu Grab kh&ocirc;ng thi h&agrave;nh bồi thường khoản tiền n&agrave;y th&igrave; h&agrave;ng th&aacute;ng Grab phải thanh to&aacute;n tiền l&atilde;i tr&ecirc;n số tiền c&ograve;n phải thi h&agrave;nh. Grab cũng phải ho&agrave;n trả 347 triệu đồng chi ph&iacute; gi&aacute;m định cho Vinasun. Quyết định c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 3/6/2020.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 10/3/2020, T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n Cấp cao tại TP. HCM đ&atilde; b&aacute;c bỏ kh&aacute;ng nghị của Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM, kh&ocirc;ng chấp nhận kh&aacute;ng c&aacute;o của nguy&ecirc;n đơn v&agrave; bị đơn, giữ nguy&ecirc;n bản &aacute;n sơ thẩm của T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM, buộc Grab buộc bồi thường thiệt hại cho Vinasun 4,851 tỷ đồng.</p> <p>T&ograve;a &aacute;n sơ thẩm v&agrave; ph&uacute;c thẩm đều cho rằng c&aacute;ch thức <span>kinh doanh</span> của Grab kh&ocirc;ng phải l&agrave; cung cấp kết nối h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; l&aacute;i xe theo Đề &aacute;n 24, m&agrave; l&agrave; kinh doanh vận tải taxi. Grab đ&atilde; cung cấp một loại h&igrave;nh kinh doanh mới, kinh tế chia sẻ, tận dụng xe nh&agrave;n rỗi, người lao động c&oacute; th&ecirc;m thu nhập, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; th&ecirc;m sự lựa chọn.</p> <p>M&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh n&agrave;y đang g&acirc;y ra nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp vận tải n&oacute;i ri&ecirc;ng, c&aacute;c doanh nghiệp taxi truyền thống n&oacute;i chung v&igrave; Grab kh&ocirc;ng phải đ&oacute;ng c&aacute;c loại thuế như c&aacute;c doanh nghiệp vận tải, kh&ocirc;ng phải chịu điều kiện kinh doanh như taxi&hellip;</p> <figure class="tplCaption image"><img alt="Pháp luật - Ra quyết định thi hành án yêu cầu Grab bồi thường 4,8 tỷ đồng cho Vinasun" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/media1-nguoiduatin-vn_vinasun-kien-grabzqeqthumb.jpg" /> <figcaption> <h3>Đại diện c&ocirc;ng ty Vinasun v&agrave; Grab.</h3> </figcaption> </figure> <p>Theo b&aacute;o <em>Bảo Vệ <span>Ph&aacute;p Luật</span></em>, năm 2017, Vinasun khởi kiện Grab y&ecirc;u cầu bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 41 tỉ đồng. Trong đơn khởi kiện, Vinasun cho rằng Grab đ&atilde; lợi dụng việc Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải ban h&agrave;nh quyết định số 24/QĐ-BGTVT ng&agrave;y 7/1/2016 về việc kế hoạch th&iacute; điểm triển khai ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ hỗ trợ quản l&yacute; v&agrave; kết nối hoạt động vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch theo hợp đồng (gọi tắt l&agrave; đề &aacute;n 24), Grab đ&atilde; c&oacute; nhiều h&agrave;nh vi &quot;vi phạm ph&aacute;p luật trong lĩnh vực kinh doanh taxi&quot;, g&acirc;y n&aacute;o loạn thị trường, cố t&igrave;nh thực hiện tr&aacute;i đề &aacute;n 24. H&agrave;nh vi của Grab g&acirc;y thiệt hại trực tiếp cho Vinasun.</p> <p>Ph&iacute;a Grab cho rằng vụ &aacute;n n&agrave;y kh&ocirc;ng thuộc thẩm quyền giải quyết của T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP. HCM n&ecirc;n đề nghị đ&igrave;nh chỉ vụ &aacute;n v&agrave; b&aacute;c to&agrave;n bộ đơn khởi kiện của Vinasun.</p> <p>Th&aacute;ng 12/2018, T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP. HCM x&eacute;t xử sơ thẩm, chấp nhận một phần đơn khởi kiện của Vinasun. Qua đ&oacute;, tuy&ecirc;n buộc Grab phải bồi thường cho Vinasun số tiền 4,8 tỉ đồng.</p> <p>Sau bản &aacute;n sơ thẩm, Grab kh&aacute;ng c&aacute;o to&agrave;n bộ bản &aacute;n sơ thẩm, Vinasun kh&aacute;ng c&aacute;o y&ecirc;u cầu Grab bồi thường th&ecirc;m số tiền 46,3 tỉ đồng.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.nguoiduatin.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top