Quy định mới tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, trong đó sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

<div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/31/baochinhphu-vn_unnamed.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc" style="text-align: center;"><em>Ảnh minh họa</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, danh hiệu Nghệ sĩ ưu t&uacute; được x&eacute;t tặng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n hoạt động nghệ thuật tại c&aacute;c đơn vị nghệ thuật cơ sở; c&aacute; nh&acirc;n hoạt động nghệ thuật tự do (như diễn vi&ecirc;n: H&aacute;t, m&uacute;a, nhạc, s&acirc;n khấu, điện ảnh...; đạo diễn t&aacute;c phẩm thuộc lĩnh vực: Tuồng; Ch&egrave;o; Cải lương; Kịch d&acirc;n ca;... người l&agrave;m &acirc;m thanh trong t&aacute;c phẩm điện ảnh, truyền h&igrave;nh v&agrave; s&acirc;n khấu;...) đạt c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn sau:</p> <p style="text-align: justify;">1- Trung th&agrave;nh với Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa; chấp h&agrave;nh chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương.</p> <p style="text-align: justify;">2- C&oacute; phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; c&oacute; t&agrave;i năng nghệ thuật xuất sắc; c&oacute; uy t&iacute;n nghề nghiệp; được đồng nghiệp v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n mến mộ.</p> <p style="text-align: justify;">3- C&oacute; thời gian hoạt động nghệ thuật chuy&ecirc;n nghiệp li&ecirc;n tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở l&ecirc;n; ri&ecirc;ng đối với loại h&igrave;nh nghệ thuật Xiếc, M&uacute;a c&oacute; thời gian hoạt động nghệ thuật chuy&ecirc;n nghiệp li&ecirc;n tục hoặc cộng dồn từ 10 năm trở l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">4- Đạt một trong c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; sau:</p> <p style="text-align: justify;">a) C&oacute; &iacute;t nhất 02 giải V&agrave;ng quốc gia (trong đ&oacute; c&oacute; 01 giải V&agrave;ng l&agrave; của c&aacute; nh&acirc;n).</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c giải V&agrave;ng trong nước hoặc quốc tế của c&aacute; nh&acirc;n hoặc của bộ phim, chương tr&igrave;nh, vở diễn, tiết mục được quy đổi để t&iacute;nh th&agrave;nh t&iacute;ch cho c&aacute; nh&acirc;n theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">b) C&oacute; &iacute;t nhất 01 giải V&agrave;ng quốc gia v&agrave; 02 giải Bạc quốc gia (trong đ&oacute; c&oacute; 01 giải V&agrave;ng l&agrave; của c&aacute; nh&acirc;n).</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c giải V&agrave;ng trong nước hoặc quốc tế của c&aacute; nh&acirc;n hoặc của bộ phim, chương tr&igrave;nh, vở diễn, tiết mục được quy đổi để t&iacute;nh th&agrave;nh t&iacute;ch cho c&aacute; nh&acirc;n theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Tỷ lệ quy đổi c&aacute;c giải Bạc trong nước v&agrave; quốc tế của c&aacute; nh&acirc;n hoặc của bộ phim, chương tr&igrave;nh, vở diễn, tiết mục sang giải Bạc quốc gia được t&iacute;nh như tỷ lệ quy đổi của giải V&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">c) C&oacute; &iacute;t nhất 03 giải V&agrave;ng quốc gia (nếu kh&ocirc;ng c&oacute; 01 giải V&agrave;ng l&agrave; của c&aacute; nh&acirc;n).</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c giải V&agrave;ng trong nước hoặc quốc tế của c&aacute; nh&acirc;n hoặc của bộ phim, chương tr&igrave;nh, vở diễn, tiết mục được quy đổi để t&iacute;nh th&agrave;nh t&iacute;ch cho c&aacute; nh&acirc;n theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">d) C&oacute; cống hiến nổi trội, t&agrave;i năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định tại điểm a, b v&agrave; điểm c n&ecirc;u tr&ecirc;n nhưng được Hội đồng c&aacute;c cấp thảo luận, đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; trường hợp đặc biệt, tr&igrave;nh Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ xem x&eacute;t, quyết định trong trường hợp cụ thể sau:</p> <p style="text-align: justify;">- Nghệ sĩ l&agrave; người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi, c&oacute; nhiều cống hiến, đ&oacute;ng g&oacute;p trong lĩnh vực nghệ thuật.</p> <p style="text-align: justify;">- Nghệ sĩ t&iacute;ch cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ ch&iacute;nh trị lớn của địa phương v&agrave; đất nước.</p> <p style="text-align: justify;">- Nghệ sĩ l&agrave; giảng vi&ecirc;n c&aacute;c trường đ&agrave;o tạo văn h&oacute;a, nghệ thuật chuy&ecirc;n nghiệp, đ&agrave;o tạo nhiều thế hệ sinh vi&ecirc;n tham gia đạt c&aacute;c giải thưởng cao tại c&aacute;c cuộc thi nghệ thuật chuy&ecirc;n nghiệp quốc tế.&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n đối với danh hiệu &quot;Nghệ sĩ nh&acirc;n d&acirc;n&quot; được x&eacute;t tặng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n hoạt động nghệ thuật tại c&aacute;c đơn vị nghệ thuật cơ sở; c&aacute; nh&acirc;n hoạt động nghệ thuật tự do (như diễn vi&ecirc;n: H&aacute;t, m&uacute;a, nhạc, s&acirc;n khấu, điện ảnh...; đạo diễn t&aacute;c phẩm thuộc lĩnh vực: Tuồng; Ch&egrave;o; Cải lương; Kịch d&acirc;n ca;...người l&agrave;m &acirc;m thanh trong t&aacute;c phẩm điện ảnh, truyền h&igrave;nh v&agrave; s&acirc;n khấu;...) đạt ti&ecirc;u chuẩn như: C&oacute; thời gian hoạt động nghệ thuật chuy&ecirc;n nghiệp li&ecirc;n tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở l&ecirc;n; ri&ecirc;ng đối với loại h&igrave;nh nghệ thuật Xiếc, M&uacute;a c&oacute; thời gian hoạt động nghệ thuật chuy&ecirc;n nghiệp li&ecirc;n tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở l&ecirc;n; đ&atilde; được tặng danh hiệu &quot;Nghệ sĩ ưu t&uacute;&quot; v&agrave; sau đ&oacute; đạt một trong c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;: c&oacute; &iacute;t nhất 2 giải V&agrave;ng quốc gia (trong đ&oacute; c&oacute; 01 giải V&agrave;ng l&agrave; của c&aacute; nh&acirc;n); c&oacute; cống hiến nổi trội, c&oacute; t&agrave;i năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được Hội đồng c&aacute;c cấp thảo luận, đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; trường hợp đặc biệt, tr&igrave;nh Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ xem x&eacute;t, quyết định;...</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo baochinhphu.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top