Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”?

(khoahocdoisong.vn) - Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai ban hành văn bản trái luật số 58/PGDĐT-TCCB về việc phối hợp mở lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục. Tuy nhiên, thay vì cầu thị, lắng nghe thì ông Thắng cho rằng chỉ là “lỗi chính tả”. Còn ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch huyện Quốc Oai lại đùn đẩy, né tránh báo chí.

Ban hành văn bản trái quy định?

Được biết, ngày 12/3/2021, ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai ban hành văn bản số 58/PGDĐT-TCCB về việc phối hợp mở lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Theo đó, văn bản được gửi tới hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS. Đồng thời, Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị biết và đăng ký học.

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”? ảnh 1

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai ban hành văn bản số 58/PGDĐT-TCCB về việc phối hợp mở lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Về nội dung, văn bản nêu rõ: Căn cứ nhu cầu đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trên địa bàn huyện Quốc Oai. Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai phối hợp với trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Cụ thể: Đối tượng, điều kiện đăng ký học bổ sung kiến thức; Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và các học phần bổ sung kiến thức theo thông báo số 43/TB-ĐHGD của Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về địa điểm học bổ sung kiến thức là học trực tuyến và trực tiếp tại Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai.

Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí học bổ sung kiến thức tại Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai từ ngày 12/3/2021 đến ngày 19/3/2021. Dự kiến ngày 17/4/2021 tổ chức thi đầu vào.

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”? ảnh 2

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT Quốc Oai. (Ảnh: TT.VHTT&TT.QO)

Tuy nhiên, theo Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, chức năng của Phòng GD&ĐT, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện.

Về nhiệm vụ, Phòng GD&ĐT thực hiện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND cấp huyện: Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;

Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp huyện về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.

Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với UBND cấp huyện và Sở GD&ĐT theo quy định.

Như vậy đối chiếu thông tư của Bộ GD&ĐT có thể thấy, ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai đã ban hành văn bản trái với chức năng nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch huyện im lặng đẩy cho Trưởng phòng GD&ĐT?

Để làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong quá trình ban hành văn bản, PV đã liên lạc trực tiếp với ông Nguyễn Trường Sơn Chủ tịch huyện Quốc Oai về công tác quản lý ban hành văn bản của Phòng GD&ĐT. Tuy nhiên, thay vì cầu thị, lắng nghe thì ông Nguyễn Trường Sơn lại đùn đẩy việc trả lời báo chí cho ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai.

Cần nhấn mạnh là, toàn bộ nội dung câu hỏi của PV hoàn toàn liên quan đến công tác quản lý cũng như trách nhiệm quản lý của UBND huyện về công tác ban hành văn bản tại phòng GD&ĐT.

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”? ảnh 3

Vản bản số 64/PGDĐT-TCCB làm rõ và đính chính văn bản số 58/PGDĐT-TCCB ngày 12/03/2021.

Liên lạc với ông Thắng theo ý kiến của ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch huyện Quốc oai, ông Thắng không hề tiếp PV mà chỉ gửi cho PV một văn bản đính chính lại nội dung văn bản số 58/PGDĐT-TCCB.

Theo nội dung email trả lời PV kèm văn bản đính chính, ông Thắng cho rằng; “Trong quá trình triển khai chương trình phối hợp tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Giáo dục với trường Đại học Giáo dục, do có sự sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản, Phòng GD&ĐT đã có văn bản số 64/PGD&ĐT-TCCB ngày 18/3/2021 xin đính chính và làm rõ nội dung tuyển sinh. Trong thời gian vừa rồi phòng GD&ĐT chưa thu hồ sơ và tiền của học viên, đã thông báo kịp thời với các trường, nếu có nhu cầu thì đăng ký học tại trường Đại học Giáo dục”.

Từ nội dung văn bản số 64/PGD&ĐT-TCCB có thể thấy, ông Thắng vẫn khẳng định nội dung đã ban hành trước đó là đúng chức năng nhiệm vụ. Và, chỉ là sai xót, nhầm lẫn chính tả.

Một văn bản, đi ngược với chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiên vị trưởng phòng này chỉ cho rằng là lỗi chính tả. Nếu đây đúng là lỗi chính tả thật, có lẽ UBND huyện cũng nên đánh giá lại một vị thuyền trưởng ngành giáo dục cho toàn huyện vẫn đang còn mắc “lỗi chính tả”?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin

Theo Đời sống
Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Do điểm thi vào lớp 10 của con không đủ vào trường công, trượt cả trường tư, người mẹ bắt con quỳ ngay tại trường, hét lên: '7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư cũng không thèm nhận. Tao phải đánh cho mày chết thì thôi”.
back to top