Nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội đánh nhau trước cổng trường vì nghi bị 'nhìn đểu'

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nhóm nữ sinh mặc đồng phục, đánh nhau túi bụi trước cổng trường.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j">Mới đ&acirc;y, tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội lan truyền đoạn clip nh&oacute;m nữ sinh mặc đồng phục, đ&aacute;nh nhau t&uacute;i bụi trước cổng trường.</p> <p class="t-j">Theo clip ghi lại, c&oacute; 2 nữ sinh mặc đồng phục đang đ&aacute;nh nhau tr&ecirc;n vỉa h&egrave;. Một nữ sinh kh&aacute;c đứng cạnh, li&ecirc;n tiếp đ&aacute;, đạp v&agrave;o người một trong hai nữ sinh đang đ&aacute;nh nhau.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội đánh nhau trước cổng trường vì nghi bị 'nhìn đểu'" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/26/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nu-sinh-ha-noi-mac-dong-phuc-danh-nhau-tui-bui-truoc-cong-truong.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Nữ sinh H&agrave; Nội mặc đồng phục đ&aacute;nh nhau t&uacute;i bụi trước cổng trường</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Trước cổng trường, c&aacute;c nữ sinh t&uacute;m t&oacute;c, vật lộn, đấm đ&aacute;, đạp v&agrave;o bụng nhau v&agrave; chửi mắng nhau bằng nhiều từ tục tĩu.</p> <p class="t-j">Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Song phần đ&ocirc;ng chỉ đứng xem hoặc d&ugrave;ng điện thoại quay clip.</p> <p class="t-j">Cuối c&ugrave;ng, vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi v&agrave;i người lớn lao v&agrave;o can thiệp.</p> <p class="t-j">Trao đổi với <em>VietNamNet</em>, &ocirc;ng Nguyễn Văn C&ocirc;ng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng x&aacute;c nhận c&aacute;c nữ sinh đ&aacute;nh nhau trong đoạn clip l&agrave; học sinh mới v&agrave;o lớp 10 của trường.</p> <p class="t-j">Sự việc diễn ra sau khi hết giờ học buổi s&aacute;ng. C&aacute;c học sinh học kh&aacute;c lớp.</p> <p class="t-j">Sau khi nắm được th&ocirc;ng tin, ngay buổi chiều ng&agrave;y 24/9, Ban Gi&aacute;m hiệu đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc với gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm, gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c học sinh li&ecirc;n quan v&agrave; y&ecirc;u cầu c&aacute;c nữ sinh l&agrave;m bản tường tr&igrave;nh.</p> <p class="t-j">&ldquo;Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do x&iacute;ch m&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n trong lời n&oacute;i sau khi tan trường m&agrave; ban đầu đơn giản chỉ l&agrave; một trong hai cho rằng người kia &ldquo;nh&igrave;n đểu&rdquo; m&igrave;nh. Sau đ&oacute; c&aacute;c em đ&atilde; gặp nhau ngo&agrave;i trường để ph&acirc;n bua việc đ&oacute;, tuy nhi&ecirc;n sau đ&oacute; đ&atilde; dẫn đến ẩu đả bột ph&aacute;t&rdquo;, &ocirc;ng C&ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p class="t-j">Theo &ocirc;ng C&ocirc;ng, c&aacute;c học sinh li&ecirc;n quan đều học lớp 10, vừa mới v&agrave;o trường n&ecirc;n chưa hiểu hết nội quy, quy chế của nh&agrave; trường, cũng như chưa nhận thức được sự phức tạp của vấn đề dẫn đến sự việc đ&aacute;ng tiếc.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội đánh nhau trước cổng trường vì nghi bị 'nhìn đểu'" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/26/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nu-sinh-ha-noi-mac-dong-phuc-danh-nhau-tui-bui-truoc-cong-truong.png" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">&Ocirc;ng C&ocirc;ng cho hay, sau buổi l&agrave;m việc, c&aacute;c học sinh đ&atilde; nhận thức được h&agrave;nh vi sai tr&aacute;i của m&igrave;nh. Học sinh v&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh đ&atilde; xin lỗi lẫn nhau v&agrave; cam kết kh&ocirc;ng để bất kỳ một m&acirc;u thuẫn nhỏ n&agrave;o xảy ra nữa để tập trung học tập.</p> <p class="t-j">&Ocirc;ng C&ocirc;ng cho biết, nh&agrave; trường cũng đ&atilde; họp hội đồng kỉ luật để xử l&yacute; tr&ecirc;n cơ sở răn đe nhưng vẫn mang t&iacute;nh gi&aacute;o dục.</p> <p class="t-j">&ldquo;Ngo&agrave;i việc gi&aacute;o dục để c&aacute;c em nhận thức được việc l&agrave;m sai, nh&agrave; trường vẫn quyết định tạm đ&igrave;nh chỉ việc học trong v&ograve;ng 1 tuần với 3 học sinh li&ecirc;n quan. Tuy nhi&ecirc;n, trong thời gian tạm ngừng đến lớp, học sinh vẫn phải thực hiện chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục, b&agrave;i tập dưới sự kiểm so&aacute;t, quản l&yacute; của gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; phụ huynh&rdquo;, &ocirc;ng C&ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p class="t-j">&Ocirc;ng C&ocirc;ng cho biết, nh&agrave; trường sẽ phối hợp với gia đ&igrave;nh c&aacute;c học sinh để cố gắng ổn định t&acirc;m l&yacute; cho c&aacute;c em tiếp tục học tập trong thời gian tới.</p> <p class="t-j">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Do điểm thi vào lớp 10 của con không đủ vào trường công, trượt cả trường tư, người mẹ bắt con quỳ ngay tại trường, hét lên: '7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư cũng không thèm nhận. Tao phải đánh cho mày chết thì thôi”.
back to top