Nguyên phó tổng giám đốc Alibaba bị bắt

Bà Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn địa ốc Công ty Alibaba, là một trong 6 người vừa bị bắt tạm giam.

<div> <p>C&ocirc;ng an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, nguy&ecirc;n Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch đối ngoại v&agrave; đ&agrave;o tạo của Tập đo&agrave;n địa ốc C&ocirc;ng ty Alibaba) c&ugrave;ng 5 người kh&aacute;c về tội Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bat them 6 nhan vien alibaba anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/znews-photo-zadn-vn_71137173_501969300596400_987643539489816576_n_1.jpg" title="bắt thêm 6 nhân viên alibaba ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; Như từng livestream về việc được cảnh s&aacute;t triệu tập. Ảnh: <em>Facebook nh&acirc;n vật.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cảnh s&aacute;t c&aacute;o buộc b&agrave; Như v&agrave; đồng phạm gi&uacute;p sức cho cho Nguyễn Th&aacute;i Luyện (Chủ tịch Tập đo&agrave;n Alibaba) trong việc lừa đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng, chiếm đoạt t&agrave;i sản.</p> <p>Trước khi bị bắt, b&agrave; Ngọc Như c&ugrave;ng c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n từng tổ chức nhiều buổi chia sẻ với kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; thực hiện livestream tr&ecirc;n trang fanpage ch&iacute;nh thức của Địa ốc Alibaba. Trong buổi chia sẻ n&agrave;y, b&agrave; thể hiện niềm tin v&agrave;o c&ocirc;ng ty v&agrave; tiếp tục trấn an, l&ocirc;i k&eacute;o kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Cảnh s&aacute;t cho biết Nguyễn Th&aacute;i Luyện lập ra Tập đo&agrave;n địa ốc Alibaba v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n, tự vẽ c&aacute;c dự &aacute;n kh&ocirc;ng c&oacute; thật, chưa được cơ quan c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt, cấp ph&eacute;p để huy động tiền của h&agrave;ng ngh&igrave;n kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Th&aacute;ng 9 v&agrave; th&aacute;ng 10/2019, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP.HCM đ&atilde; khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Th&aacute;i Luyện, Nguyễn Th&aacute;i Lĩnh, Nguyễn Th&aacute;i Lực về tội Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản. Ngo&agrave;i ra, Lực c&ograve;n bị khởi tố về tội rửa tiền.</p> <p>Đến th&aacute;ng 3/2020, C&ocirc;ng an TP.HCM đ&atilde; khởi tố th&ecirc;m 14 bị can kh&aacute;c về tội Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản. Trong đ&oacute;, 11 người bị bắt tạm giam l&agrave; gi&aacute;m đốc v&agrave; tổng gi&aacute;m đốc c&aacute;c c&ocirc;ng ty con của C&ocirc;ng ty địa ốc Alibaba. Một người li&ecirc;n quan l&agrave; vợ của Luyện (được cho tại ngoại).</p> <p>Theo C&ocirc;ng an TP.HCM, tập đo&agrave;n n&agrave;y đ&atilde; lừa b&aacute;n nền đất cho hơn 6.700 kh&aacute;ch h&agrave;ng với số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">2.500 tỷ đồng</abbr>.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top