Ngộ độc rượu được cứu bằng truyền bia nên hiểu thế nào cho đúng?

Trước thông tin BVĐK tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu trường hợp ngộ độc rượu bằng việc truyền 15 lon bia, nhiều độc giả cho rằng đã có “bảo bối” giải rượu bằng việc uống bia nếu chẳng may bị say.

<p style="text-align: justify;"><span><em>Bệnh nh&acirc;n Nhật được truyền gần 5 l&iacute;t bia v&agrave;o cơ thể để k&eacute;o d&agrave;i thời gian giải độc.</em></span></p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, trước khi thực hiện những chia sẻ tr&ecirc;n, độc giả n&ecirc;n hiểu về t&igrave;nh trạng của bệnh nh&acirc;n n&agrave;y.Theo đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n n&agrave;y bị ngộ độc rượu do uống nhầm &nbsp;rượu Methanol.&nbsp;<span>Methanol c&ograve;n t&ecirc;n gọi kh&aacute;c l&agrave; ancol (cồn) metylic, alcohol gỗ, naphtha gỗ hay rượu mạnh gỗ. Mertlic l&agrave; một hợp chất h&oacute;a học với c&ocirc;ng thức ph&acirc;n tử CH3OH hay CH4O (thường viết tắt MeOH). </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đ&acirc;y l&agrave; rượu đơn giản nhất, nhẹ, dễ bay hơi, kh&ocirc;ng m&agrave;u, dễ ch&aacute;y chất lỏng với một m&ugrave;i đặc trưng, rất giống, nhưng hơi ngọt hơn ethanol (rượu uống, c&oacute; c&ocirc;ng thức h&oacute;a học C2H6O hay C2H5OH). </span><span>Khi đi v&agrave;o cơ thể, gan sẽ chuyển h&oacute;a Etylic trước, sau đ&oacute; đến Metylic. Trong đ&oacute;, Etylic được chuyển h&oacute;a sẽ kh&ocirc;ng g&acirc;y ngộ độc nhưng Metylic được chuyển h&oacute;a th&agrave;nh Andehit Formic, ở h&agrave;m lượng cao sẽ g&acirc;y ngộ độc, nguy cơ tử vong rất cao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trong ph&aacute;c đồ cấp cứu ngo&agrave;i việc thẩm t&aacute;ch m&aacute;u người ta d&ugrave;ng ch&iacute;nh rượu Etylic ( loại uốc được - Etylic đưa v&agrave;o cơ thể để tranh chấp </span><span>với Metylic đồng thời thẩm t&aacute;ch để loại trừ Metylic ra khỏi cơ thế. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>GS.TS Nguyễn Gia B&igrave;nh, nguy&ecirc;n trưởng khoa Hồi sức t&iacute;ch cực, BV Bạch Mai cho biết, </span><span>trong </span><span> bia c&oacute; nồng độ cồn 4 &ndash; 4,5 % được coi l&agrave; rượu nhạt etanol nếu truyền v&agrave;o cho bệnh nh&acirc;n &nbsp;sẽ g&acirc;y ra tranh chấp methanol đang g&acirc;y độc cho bệnh nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, việc c&aacute;c b&aacute;c sĩ của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị lấy 5 l&iacute;t bia truyền cho bệnh nh&acirc;n ngộ độc methanol, GS B&igrave;nh cho biết &ldquo;t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng hiểu v&igrave; sao lại lấy bia để giải độc rượu methanol&rdquo; v&agrave; bản th&acirc;n &ocirc;ng cũng chưa từng l&agrave;m phương ph&aacute;p n&agrave;y bao giờ.</p> <p style="text-align: justify;">Methanol l&agrave; một chất cồn, c&oacute; c&ocirc;ng thức h&oacute;a học l&agrave; CH3OH (viết tắt MeOH), l&agrave; loại rượu đơn giản nhất, nhẹ, dễ bay hơi, kh&ocirc;ng m&agrave;u, dễ ch&aacute;y, dễ tan trong nước, một chất lỏng với một m&ugrave;i đặc trưng, nhưng hơi ngọt hơn ethanol.</p> <p style="text-align: justify;">Trong những năm gần đ&acirc;y, methanol thường xuy&ecirc;n g&acirc;y ra c&aacute;c vụ ngộ độc khiến nhiều người tử vong.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng theo GS B&igrave;nh, sau<span> khi uống phải rượu methanol, người uống sẽ kh&ocirc;ng </span><span>ngộ độc ngay m&agrave; c&aacute;c triệu chứng xuất hiện &nbsp;từ 12-24 giờ. Trường hợp nhiễm độc nặng sẽ c&oacute; dấu hiệu thở nhanh, h&ocirc;n m&ecirc;, suy thở, tụt huyết &aacute;p nặng, ngưng tim v&agrave; c&oacute; thể dẫn đến tử vong.</span></p> <p style="text-align: justify;">Nhiều trường hợp mờ mắt, h&ocirc;n m&ecirc; đưa đến viện nếu kh&ocirc;ng cấp cứu kịp thời c&oacute; thể tử vong c&ograve;n c&oacute; trường hợp cứu được cũng m&ugrave; mắt.</p> <p style="text-align: justify;">GS B&igrave;nh cũng cho hay,&nbsp;<span>trong cấp cứu ngộ độc methanol, phương ph&aacute;p được sử dụng ch&iacute;nh đ&oacute; l&agrave; lọc m&aacute;u thải methanol.</span></p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra c&oacute; c&oacute; truyền rượu ethanol để thải trừ methanol. Tuy nhi&ecirc;n phương ph&aacute;p n&agrave;y &iacute;t sử dụng. GS B&igrave;nh cho rằng &nbsp;về nguy&ecirc;n l&yacute; d&ugrave;ng c&aacute;i nọ tranh chấp c&aacute;i kia v&agrave; được ph&eacute;p sử dụng rượu &ldquo;xịn&rdquo; cho bệnh nh&acirc;n&nbsp;<span>uống nhưng kh&ocirc;ng khuyến c&aacute;o v&igrave; bia nồng độ rượu nhẹ khi đưa v&agrave;o cơ thể sẽ phải cho kh&aacute; nhiều. Nếu bệnh nh&acirc;n ngộ độc h&ocirc;n m&ecirc; th&igrave; dễ g&acirc;y sặc phổi g&acirc;y vi&ecirc;m phổi nguy hiểm hơn.</span></p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; vậy,&nbsp;<span>Gs B&igrave;nh cho biết c&aacute;ch tốt nhất đ&oacute; l&agrave; &nbsp;sau khi uống qu&aacute; nhiều rượu nếu thấy dấu hiệu buồn ngủ, l&uacute; lẫn, mất điều h&ograve;a vận động, nhức đầu, buồn n&ocirc;n, n&ocirc;n mửa, đau bụng k&egrave;m với c&aacute;c biểu hiện rối loạn thị gi&aacute;c từ nh&igrave;n mờ đến kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy ho&agrave;n to&agrave;n cần tới viện sớm nhất để lọc m&aacute;u thải độc mới c&oacute; cơ hội được cứu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>N&oacute;i về ca bệnh n&agrave;y, Ths L&ecirc; Văn L&acirc;m, Trưởng khoa Hồi sức t&iacute;ch cực, BVĐK tỉnh Quảng Trị - người thực hiện cấp cứu bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n cho hay, </span><span>việc sử dụng bia để truyền cho bệnh nh&acirc;n thực ra b&aacute;c sĩ cũng đắn đo khi đưa một lượng bia như thế v&agrave;o bệnh nh&acirc;n. B&aacute;c sĩ cũng phải đau đầu l&agrave;m sao để c&acirc;n bằng cho bệnh nh&acirc;n, thải độc tốt cho bệnh nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thạc sĩ L&acirc;m cho biết theo ph&aacute;c đồ sử dụng rượu để truyền nhưng thực tế kh&ocirc;ng c&oacute; rượu để truyền tĩnh mạch cho bệnh nh&acirc;n trong trường hợp n&agrave;y </span><span>b&aacute;c sĩ đ&agrave;nh mạo hiểm d&ugrave;ng bia. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thạc sĩ L&acirc;m chia sẻ đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;c sĩ của bệnh viện n&agrave;y sử dụng bia để giải ngộ độc methanol cho bệnh nh&acirc;n. </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Người phụ nữ mắc ung thư gan vì nguyên nhân không ngờ

Người phụ nữ mắc ung thư gan vì nguyên nhân không ngờ

Người phụ nữ nói rằng cô thích bơ đậu phộng và đã ăn bánh mì nướng bơ đậu phộng vào bữa sáng trong hơn 20 năm. Bác sĩ suy đoán, nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư là do tiêu thụ đậu phộng bị nhiễm aflatoxin trong thời gian dài.
back to top