Lạm dụng thuốc giảm đau, dễ bị đột quỵ

Các nhà khoa học mới đây đã xác định nguy cơ về các biến cố tim mạch như đột quỵ, lên cơn đau tim và đau thắt ngực… tăng ở những người thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau có chứa ibuprofen, celecoxib, mefenamic acid, diclofenac và naproxen.

<p>Nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c nh&agrave; khoa học Đại học Quốc gia Yang-Ming, Đ&agrave;i Bắc - Đ&agrave;i Loan cho thấy, nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ do thường xuy&ecirc;n uống thuốc giảm đau th&ocirc;ng thường, cụ thể l&agrave;: Với người thường xuy&ecirc;n sử dụng ibuprofen, nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ l&agrave; 1 trong 330 người trưởng th&agrave;nh; với người sử dụng celecoxib, nguy cơ l&agrave; 1 tr&ecirc;n 105 người; với người sử dụng mefenamic acid, nguy cơ l&agrave; 1 tr&ecirc;n 394 người trưởng th&agrave;nh; với người sử dụng diclofenac, nguy cơ l&agrave; 1 trong 245 người; với người sử dụng naproxen, nguy cơ l&agrave; 1 trong 214 người lớn.</p> <p>Một nghi&ecirc;n cứu kh&aacute;c của GS. Gunnar Gislason, từ Bệnh viện Đại học Copenhagen - Đan Mạch cũng cho thấy, những người d&ugrave;ng ibuprofen gia tăng nguy cơ ngừng tim cao hơn 31% so với người b&igrave;nh thường.</p> <p>&nbsp;</p> <p>(<i>(Theo dailymail.co.uk, 2018)</i>)</p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top