Lãi suất chơi họ, hụi không quá 20%

(khoahocdoisong.vn) - Đó là nội dung Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường do Chính phủ vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 05/04/2019.

Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường; điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ. Người tham gia chơi họ, hụi, biêu, phường phải trên 18 tuổi.

Theo đó, lãi suất trong họ được thỏa thuận nhưng không vượt quá 20%/năm, nếu quá thì mức lãi suất không có hiệu lực. Nghị định cũng nghiêm cấm tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật...

Theo Đời sống
back to top