Bộ trưởng Tài chính: 'Có thể giảm giá xăng dầu từ 1/1/2019'

(Khoahocdoisong.vn) - Cơ quan điều hành đang cân nhắc thay đổi thời điểm điều hành giá bán lẻ xăng dầu vào ngày 1/1, thay vì 5/1 theo quy định.

<div> <p>Theo quy định tại Nghị định 83, kỳ điều h&agrave;nh gi&aacute; xăng dầu năm năm 2019 sẽ v&agrave;o ng&agrave;y 5/1. Tuy nhi&ecirc;n, từ 1/1, thuế bảo vệ m&ocirc;i trường với xăng sẽ tăng th&ecirc;m 1.000 đồng, tức l&agrave; sớm hơn 4 ng&agrave;y so với kỳ điều chỉnh gi&aacute; xăng.&nbsp;</p> <p>Tại hội nghị Ch&iacute;nh phủ với 63 địa phương ng&agrave;y 28/12, Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh Đinh Tiến Dũng cho biết, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; C&ocirc;ng Thương đang t&iacute;nh phương &aacute;n sẽ giảm gi&aacute; b&aacute;n lẻ xăng dầu v&agrave; điều chỉnh ng&agrave;y điều h&agrave;nh gi&aacute; mặt h&agrave;ng n&agrave;y v&agrave;o 1/1/2019, tr&ugrave;ng với thời điểm tăng thuế bảo vệ m&ocirc;i trường với xăng dầu.</p> <p>L&atilde;nh đạo Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cho rằng, việc điều chỉnh n&agrave;y sẽ đảm bảo c&acirc;n đối vừa tăng được thuế m&ocirc;i trường với xăng dầu, vừa đảm bảo lợi &iacute;ch của c&aacute;c b&ecirc;n.&nbsp;</p> <p>Nếu kh&ocirc;ng thay đổi điều chỉnh gi&aacute; xăng dầu tr&ugrave;ng với thời điểm tăng thuế bảo vệ m&ocirc;i trường, Petrolimex đề nghị li&ecirc;n Bộ cho ph&eacute;p c&aacute;c thương nh&acirc;n đầu mối sử dụng Quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu tăng th&ecirc;m so với mức chi sử dụng hiện h&agrave;nh (nếu c&oacute;) &aacute;p dụng từ ng&agrave;y 1/1/2019 cho đến kỳ điều chỉnh gi&aacute; liền kề. Mức chi sử dụng tăng th&ecirc;m tương đương mức tăng thuế bảo vệ m&ocirc;i trường.Trước đ&oacute;, trong văn bản gửi li&ecirc;n Bộ C&ocirc;ng Thương - T&agrave;i ch&iacute;nh, cơ quan điều h&agrave;nh gi&aacute; b&aacute;n lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83, Tập đo&agrave;n Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) kiến nghị&nbsp;li&ecirc;n Bộ C&ocirc;ng Thương - T&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng bố gi&aacute; cơ sở &aacute;p dụng từ ng&agrave;y 1/1/2019 do đ&acirc;y l&agrave; thời điểm&nbsp;thuế bảo vệ m&ocirc;i trường với xăng dầu c&oacute; hiệu lực, v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; một trong nhiều yếu tố h&igrave;nh th&agrave;nh gi&aacute; c&oacute; sự thay đổi v&agrave; ảnh hưởng trọng yếu tới gi&aacute; b&aacute;n mặt h&agrave;ng n&agrave;y.</p> <p>Chiếm 60% thị phần xăng dầu trong nước, Petrolimex t&iacute;nh to&aacute;n sẽ giảm thu khoảng 90 tỷ đồng trong 5 ng&agrave;y đầu năm 2019 nếu thời điểm điều chỉnh gi&aacute; b&aacute;n v&agrave; tăng thuế bảo vệ m&ocirc;i trường xăng dầu kh&ocirc;ng tr&ugrave;ng khớp.</p> <p>Theo nội dung Nghị quyết 579/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, từ 1/1/2019 thuế bảo vệ m&ocirc;i trường sẽ đồng loạt tăng th&ecirc;m với c&aacute;c mặt h&agrave;ng xăng, dầu. Cụ thể, thuế m&ocirc;i trường với xăng tăng th&ecirc;m 1.000 đồng một l&iacute;t, dầu diesel th&ecirc;m 500 đồng một l&iacute;t, dầu hoả l&agrave; 700 đồng; v&agrave; dầu madut 1.100 đồng.</p> <p><strong>Anh Minh</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Dùng điều hòa tiết kiệm điện

Dùng điều hòa tiết kiệm điện

Để tiết kiệm điện khi dùng điều hòa, bạn nên kết hợp một số biện pháp lấy gió khác như bật quạt điện có lưu lượng phù hợp để lưu thông không khí, không nên bịt kín các khe hở của cửa để không khí được lưu thông.
Biến đường giao thông thành “sân phơi thóc”

Biến đường giao thông thành “sân phơi thóc”

Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa thu hoạch lúa, một bộ phận không nhỏ bà con nông dân tại nhiều tỉnh, thành lại chiếm lòng đường giao thông để biến thành “sân phơi thóc”. Tình trạng này thường diễn ra nhiều tại các địa phương như: Long An,…
back to top