Hi hữu bé trai 4 tháng tuổi mang bào thai trong bụng

(Khoahocdoisong.vn) - Sau hơn một tiếng đồng hồ, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật lấy một khối u thai nặng 1,5 kg ra khỏi bụng bé trai 4 tháng tuổi. Theo các bác sĩ, tình trạng này được gọi “thai trong thai”,…

<div>&nbsp;</div> <p>Sau hơn một tiếng đồng hồ, c&aacute;c b&aacute;c sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 đ&atilde; phẫu thuật lấy một khối u thai nặng 1,5 kg ra khỏi bụng b&eacute; trai 4 th&aacute;ng tuổi. Theo c&aacute;c b&aacute;c sĩ, t&igrave;nh trạng n&agrave;y được gọi &ldquo;thai trong thai&rdquo;, kỳ lạ v&agrave; rất hiếm, chỉ chiếm tỷ lệ 1/500.000.<br /> B&eacute; trai T.T.P (4 th&aacute;ng tuổi, ngụ Tr&agrave; Vinh) được đưa đến kh&aacute;m v&igrave; c&oacute; hiện tượng bụng c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng to. Kết quả si&ecirc;u &acirc;m bụng cho thấy một bất thường nằm trong bụng của b&eacute;. Ngay lập tức, b&eacute; được cho nhập viện để chụp phim CT scan bụng qua đ&oacute; ph&aacute;t hiện một khối gồm m&ocirc; đặc, m&ocirc; mỡ, m&ocirc; xương k&egrave;m với hộp sọ, cột sống v&agrave; xương sườn chiếm hết một nửa bụng b&ecirc;n phải của b&eacute;.</p> <p>C&aacute;c b&aacute;c sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi P. chỉ mới 4 th&aacute;ng nhưng khối u thai n&agrave;y đ&atilde; chiếm hết hơn một nửa bụng phải của b&eacute;, đường k&iacute;nh khoảng 12 cm v&agrave; nặng 1,5 kg. Khối u n&agrave;y nằm ở vị tr&iacute; sau ph&uacute;c mạc kh&aacute; gần v&agrave; d&iacute;nh v&agrave;o c&aacute;c cấu tr&uacute;c quan trọng đặc biệt l&agrave; b&oacute; mạch của thận phải v&agrave; động mạch chậu, ngo&agrave;i ra c&ograve;n ch&egrave;n &eacute;p v&agrave;o niệu quản khiến thận phải bị ứ nước. Tuy nhi&ecirc;n, cuộc mổ diễn ra hết sức thuận lợi chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng bệnh nhi kh&ocirc;ng bị mất m&aacute;u v&agrave; kh&ocirc;ng cần phải nằm hồi sức theo d&otilde;i.</p> <p>B&eacute; trai n&oacute;i tr&ecirc;n mắc một t&igrave;nh trạng kỳ lạ v&agrave; hiếm gặp được gọi l&agrave; &ldquo;thai trong thai&rdquo; (Fetus in fetu), nghĩa l&agrave; c&oacute; một khối m&ocirc; c&oacute; cấu tr&uacute;c giống b&agrave;o thai (ch&acirc;n tay, b&igrave;u, xương sọ, thận, đốt sống, da, t&oacute;c...) ph&aacute;t triển b&ecirc;n trong cơ thể thai nhi, xảy ra khoảng 1/500.000 trẻ sinh ra sống.</p> <p>C&oacute; hai giả thuyết về sự ph&aacute;t triển thai trong thai. Giả thuyết thứ nhất, thai trong thai c&oacute; thể l&agrave; khối bướu qu&aacute;i trưởng th&agrave;nh biệt h&oacute;a cao ph&acirc;n biệt bướu qu&aacute;i th&ocirc;ng thường dựa v&agrave;o sự hiện diện của đốt sống. Giả thuyết thứ hai, thai trong thai c&oacute; thể l&agrave; một thai k&yacute; sinh trong cơ thể anh/chị/em song sinh của n&oacute;. Ở giai đoạn rất sớm của song thai đồng hợp tử, hai thai n&agrave;y c&oacute; c&ugrave;ng một b&aacute;nh nhau, một thai cuộn tr&ograve;n lại v&agrave; bao quanh thai kia. Thai được bao phủ trở th&agrave;nh thai k&yacute; sinh, cuộc sống của n&oacute; phụ thuộc ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o người anh/chị/em song sinh của n&oacute; được gọi l&agrave; k&yacute; chủ.</p> <p>B&aacute;c sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyến c&aacute;o th&ecirc;m để ph&ograve;ng tr&aacute;nh c&aacute;c dị dạng thai nhi n&oacute;i chung, trong thời kỳ thai ngh&eacute;n, đặc biệt l&agrave; ba th&aacute;ng đầu, c&aacute;c b&agrave; mẹ n&ecirc;n cẩn trọng, tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c với c&aacute;c h&oacute;a chất độc hại, tia ph&oacute;ng xạ v&agrave; chỉ d&ugrave;ng thuốc được b&aacute;c sĩ k&ecirc; đơn cho sản phụ, kh&ocirc;ng tự &yacute; uống thuốc kh&ocirc;ng r&otilde; loại d&ugrave; l&agrave; thuốc bổ, t&acirc;n dược hay thảo dược.</p>

Theo baotintuc.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top