Hà Nội: Tập trung nguồn lực để hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền, tập huấn về xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung tuyên truyền về bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới của TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn đánh giá chấm điểm xã, huyện nông thôn mới.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" (Chương trình số 04-CTr/TU) vừa tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình quý III/2022; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố (TP) Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo, 9 tháng của năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy và UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành thành phố, các huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch, giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngày 12/9/2022, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, trong đó phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thành phố cũng đã ban hành Bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã, huyện, nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tính đến nay, thành phố có thêm 3 huyện (Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số có 15/18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố cũng có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Như vậy, vẫn còn 3 huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì chưa hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong 9 tháng đầu năm 2022 là 22.149 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố là 10.446,7 tỷ đồng.

Về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay thành phố có 1.649 sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao; có 1.701 trang trại, trong đó có 3 trang trại tham gia hoạt động du lịch nông nghiệp...

Từ nay đến hết năm 2022, Ban Chỉ đạo đặt mục tiêu thành phố có thêm 3 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 65 triệu đồng/người/năm.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Khẩn trương hoàn thành các mục tiêu

Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhắc nhở các bên lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2022 là phải hoàn thành mục tiêu có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU đề nghị UBND TP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với Thành ủy ban hành kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Trong đó cần rà soát, lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu của thành phố đã ban hành để thống nhất triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền, tập huấn về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung tuyên truyền về bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới củaTP Hà Nội giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn đánh giá chấm điểm xã, huyện nông thôn mới. Đối với 3 huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, cơ bản đạt hoàn thành trong năm 2022. Đồng thời, sớm có hướng dẫn chấm điểm theo tiêu chí mới cho các huyện, xã để đánh giá.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ; rà soát toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 song hành với việc xây dựng dự toán năm 2023 theo quy định. Trước mắt, các sở, ngành, địa phương tập trung sản xuất vụ đông, chuẩn bị nguồn cung rau, củ, quả phục vụ Tết. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để chuẩn bị tốt nhất cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão hạnh phúc, bình yên, đầy đủ.

Theo Đời sống
back to top