Hà Nội: Tăng cường phòng dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm công tác y tế phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

<div> <p>Theo đ&oacute;, Sở Y tế H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật th&agrave;nh phố tiếp tục tập trung gi&aacute;m s&aacute;t, ph&aacute;t hiện c&aacute;c ca bệnh tại cơ sở y tế, đồng thời điều tra dịch tễ, khoanh v&ugrave;ng v&agrave; xử l&yacute; triệt để ổ dịch v&agrave; tại cộng đồng. C&ugrave;ng với đ&oacute;, gi&aacute;m s&aacute;t chặt h&agrave;nh kh&aacute;ch nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam qua cửa khẩu s&acirc;n bay quốc tế Nội B&agrave;i, đặc biệt l&agrave; h&agrave;nh kh&aacute;ch đến từ c&aacute;c quốc gia c&oacute; dịch Covid-19.</p> <p>Sở Y tế H&agrave; Nội cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ sở điều trị duy tr&igrave; thường trực cấp cứu 24/24 giờ; chuẩn bị đủ thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu, nguồn nh&acirc;n lực để tiếp nhận v&agrave; điều trị cho người bệnh. C&aacute;c cơ sở điều trị cần phải tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy chế chuy&ecirc;n m&ocirc;n, hạn chế đến mức thấp nhất những sai s&oacute;t do chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</p> <p>Để ph&ograve;ng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong c&aacute;c cơ sở điều trị, Sở Y tế y&ecirc;u cầu từng đơn vị thực hiện tốt việc ph&acirc;n tuyến, ph&acirc;n luồng tiếp nhận cấp cứu v&agrave; điều trị bệnh nh&acirc;n, tr&aacute;nh l&acirc;y nhiễm ch&eacute;o trong cơ sở y tế.</p> <p>Đặc biệt, c&aacute;c cơ sở điều trị cần ch&uacute; &yacute; đến c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối kh&ocirc;ng chủ quan, lơ l&agrave;. C&aacute;c cơ sở điều trị phải chủ động phối hợp với c&aacute;c cơ sở y tế dự ph&ograve;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n để th&ocirc;ng b&aacute;o, trao đổi th&ocirc;ng tin về c&aacute;c trường hợp mắc dịch bệnh truyền nhiễm đang điều trị tại đơn vị.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Sở Y tế cũng y&ecirc;u cầu Chi cục An to&agrave;n vệ sinh thực phẩm H&agrave; Nội tiếp tục kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng t&aacute;c bảo đảm an to&agrave;n thực phẩm, ph&ograve;ng, chống ngộ độc thực phẩm;&nbsp;ph&acirc;n c&ocirc;ng lực lượng thường trực sẵn s&agrave;ng chỉ đạo, phối hợp trong điều tra, xử l&yacute;, khắc phục hậu quả khi c&oacute; sự cố về an to&agrave;n thực phẩm xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>C&ugrave;ng với thực hiện nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Sở Y tế y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ sở điều trị c&oacute; phương &aacute;n phối hợp với c&ocirc;ng an, lực lượng c&oacute; li&ecirc;n quan tr&ecirc;n địa b&agrave;n để bảo đảm an ninh trật tự, ph&ograve;ng, chống tội phạm v&agrave; ph&ograve;ng, chống ch&aacute;y nổ.</p> <div> <p><em>Bước 1:</em> Truy cập v&agrave;o trang <span>https://www.bluezone.gov.vn</span> hoặc trực tiếp tải về tại <span>App Store</span> hay <span>CH Play</span>.</p> <p><em>Bước 2:</em> Sau khi tải về, ứng dụng sẽ y&ecirc;u cầu cho ph&eacute;p sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp x&uacute;c với những người d&ugrave;ng đ&atilde; c&agrave;i đặt Bluezone kh&aacute;c. Nếu chưa mở Bluetooth, h&atilde;y k&eacute;o thanh th&ocirc;ng b&aacute;o trạng th&aacute;i v&agrave; bật Bluetooth; hoặc v&agrave;o C&agrave;i đặt, chọn Bluetooth v&agrave; bật l&ecirc;n.</p> <p><em>Bước 3:</em> Sau khi c&agrave;i đặt xong, bấm Qu&eacute;t xung quanh. Nếu c&oacute; người ở gần bạn dưới 2m đ&atilde; sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người d&ugrave;ng n&agrave;y v&agrave; xếp v&agrave;o danh s&aacute;ch đ&atilde; tiếp x&uacute;c.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo hanoimoi.com.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top