Drone suýt đâm vào máy bay ở độ cao 2.400 m

Chiếc máy bay chở 134 hành khách thuộc hãng hàng không EasyJet (Anh) suýt bị đâm bởi máy bay không người lái (drone).

<div> <p>Hội đồng Airpox chuy&ecirc;n gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c sự cố của drone tại Anh cho biết một chiếc drone đ&atilde; ở rất gần buồng l&aacute;i của m&aacute;y bay Airbus A320 thuộc h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng EasyJet khi bay qua thị trấn Ashton-under-Lyne thuộc Greater Manchester (Anh).</p> <p>Vụ việc xảy ra ng&agrave;y 4/9 được xếp v&agrave;o loại rủi ro cao nhất. Phi c&ocirc;ng m&aacute;y bay Airbus A320 m&ocirc; tả chiếc drone d&agrave;i khoảng 0,5 m, khối lượng ước t&iacute;nh l&agrave; 10 kg. Cảnh b&aacute;o nguy cơ va chạm được đưa ra nhưng rất may l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự cố.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Drone suyt dam vao may bay tai Anh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/znews-photo-zadn-vn_20518112020.jpg" title="Drone suýt đâm vào máy bay tại Anh ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>M&aacute;y bay của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng EasyJet su&yacute;t va phải drone ở độ cao 2.400 m. Ảnh: <em>PA Media</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo <em>BBC</em>, m&aacute;y bay l&uacute;c ấy đang tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh từ Manchester đến Athens, chở 134 h&agrave;nh kh&aacute;ch. Khi ph&aacute;t hiện drone, n&oacute; đang ở độ cao khoảng 2.400 m, gấp 20 lần so với độ cao quy định của ch&iacute;nh phủ Anh d&agrave;nh cho drone.</p> <p>Ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n EasyJet cho biết đ&atilde; nhận được b&aacute;o c&aacute;o về vụ việc, sẵn s&agrave;ng hỗ trợ đội ngũ điều tra bằng c&aacute;ch cung cấp mọi th&ocirc;ng tin được y&ecirc;u cầu.</p> <p>Việc để drone v&agrave;o s&acirc;n bay hoặc gần m&aacute;y bay cực kỳ nguy hiểm bởi nếu c&oacute; va chạm, hậu quả sẽ rất kh&ocirc;n lường. Nhiều nước đ&atilde; ban h&agrave;nh quy định về độ cao tối đa d&agrave;nh cho drone, cấm drone ở s&acirc;n bay để đảm bảo an to&agrave;n.</p> <p>Th&aacute;ng 12/2019, m&aacute;y bay Airbus A350 của Vietnam Airlines khi hạ c&aacute;nh tại s&acirc;n bay Nội B&agrave;i đ&atilde; su&yacute;t va phải vật thể lạ (nghi l&agrave; drone) bay ngược chiều.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Drone suyt dam vao may bay tai Anh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/znews-photo-zadn-vn_20618112020.jpg" title="Drone suýt đâm vào máy bay tại Anh ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Luật ph&aacute;p Anh cấm cho drone bay ở độ cao tr&ecirc;n 120 m. Ảnh: <em>PA Media</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Trước đ&oacute; v&agrave;o th&aacute;ng 11/2019, một du kh&aacute;ch tại Las Vegas (Mỹ) đ&atilde; bị phạt gần <span>20.000 USD v&igrave; để chiếc drone của anh hạ c&aacute;nh gần đường băng thuộc S&acirc;n bay Quốc tế McCarran. </span> <p><span>Trong l&uacute;c người n&agrave;y d&ugrave;ng chiếc DJI Phantom 3 bay quanh dải Las Vegas để quay phong cảnh, chiếc drone bị mất t&iacute;n hiệu GPS, tr&ocirc;i dạt 3,2 km trước khi đ&aacute;p xuống s&acirc;n bay, c&aacute;ch đường băng đang hoạt động chỉ 300 m.</span></p> <p><span>Cuối năm 2018, một chiếc drone gần s&acirc;n bay Gatwick (London) đ&atilde; khiến 1.000 chuyến bay bị hủy trong hơn một ng&agrave;y, ảnh hưởng tới 140.000 h&agrave;nh kh&aacute;ch.</span></p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3utf2zDT4yc/6da97d8363cd8a93d3dc/a65437e5a9a140ff19b0/720/042e095fb5105c4e0501.mp4?authen=exp=1605905647~acl=/3utf2zDT4yc/*~hmac=51c27f6762e2d16298d79b0095bccc31" false="" source-url="/video-anh-dung-drone-de-van-chuyen-mau-xet-nghiem-covid-19-post1149916.html"> <div class="video-container formatted"><span> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="042e095fb5105c4e0501" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_jwquc/2020_11_05/Drones_to_speed_up_Covid_19_testing_make_trial_delivery_flights_for_UK_National_Health_Service_YouTube.00_00_15_11.Still002.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/aN176b1FV3A/257e30542e1ac7449e0b/9ce80859961d7f43260c/480/042e095fb5105c4e0501.mp4?authen=exp=1605905647~acl=/aN176b1FV3A/*~hmac=c2046e63236a470e899b4d76cb700d1e" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/FFc-dQYv-f8/whls/vod/0/egUcfpQslBoSd9zN4WC/042e095fb5105c4e0501.m3u8?authen=exp=1605862447~acl=/FFc-dQYv-f8/*~hmac=5f10fbcc7bf368fda0bc9c713ee67c7a" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/aN176b1FV3A/257e30542e1ac7449e0b/9ce80859961d7f43260c/480/042e095fb5105c4e0501.mp4?authen=exp=1605905647~acl=/aN176b1FV3A/*~hmac=c2046e63236a470e899b4d76cb700d1e" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3utf2zDT4yc/6da97d8363cd8a93d3dc/a65437e5a9a140ff19b0/720/042e095fb5105c4e0501.mp4?authen=exp=1605905647~acl=/3utf2zDT4yc/*~hmac=51c27f6762e2d16298d79b0095bccc31" type="video/mp4" /></video> </span></div> <figcaption><span><strong>Anh d&ugrave;ng drone để vận chuyển mẫu x&eacute;t nghiệm Covid-19</strong></span></figcaption> </figure> Chiếc drone n&agrave;y c&oacute; thể bay khoảng 97 km v&agrave; mang theo 60-80 mẫu x&eacute;t nghiệm trong một chuyến. N&oacute; c&oacute; gi&aacute; <abbr class="rate-usd">12.000 USD</abbr>.</div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top