Điều động thêm 1.412 kỹ sư, công nhân tham gia khắc phục lưới điện sau bão số 9

Hơn 2,8 trong tổng số 3,8 triệu khách hàng bị mất điện do bão số 9 đã có điện trở lại (chiếm 73%) và hiện vẫn còn 576 xã/phường đang mất điện.

<div> <p style="text-align: justify;">B&atilde;o số 9 đi v&agrave;o đất liền c&aacute;c tỉnh miền Trung với sức gi&oacute; rất mạnh, tại v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12. B&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở l&ecirc;n khoảng 150 km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o; b&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở l&ecirc;n khoảng 50 km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o đ&atilde; g&acirc;y ra nhiều thiệt hại về người v&agrave; t&agrave;i sản của nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh từ Quảng B&igrave;nh đến Ph&uacute; Y&ecirc;n v&agrave; khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n, trong đ&oacute; hệ thống lưới điện tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh cũng bị hư hỏng rất nặng. Bị thiệt hại nặng nhất l&agrave; 2 tỉnh Quảng Ng&atilde;i v&agrave; Quảng Nam.</p> <figure class="tkpNoEdit"> <p style="text-align: justify;"><img alt="56da2fd6603f9e61c72e" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/30/media-phapluatplus-vn_56da2fd6603f9e61c72e-0741.jpg" /></p> <figcaption> <h2><em>EVNCPC điều động c&aacute;n bộ hỗ trợ PC Quảng Ng&atilde;i khắc phục lưới điện tại tỉnh sau khi cơn b&atilde;o số 9 đổ bộ trực tiếp tại đ&acirc;y.</em></h2> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Đến 15h00 ng&agrave;y 29/10, c&aacute;c đơn vị đ&atilde; kh&ocirc;i phục được 36 đường d&acirc;y 110kV (c&ograve;n 07 đường d&acirc;y đang mất điện), đ&atilde; kh&ocirc;i phục 25 trạm biến &aacute;p 110kV, chỉ c&ograve;n trạm biến &aacute;p Đức Phổ (Quảng Ng&atilde;i) đang mất điện. Dự kiến trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay sẽ kh&ocirc;i phục to&agrave;n bộ c&aacute;c trạm biến &aacute;p 110kV.</p> <p style="text-align: justify;">Ước c&ocirc;ng suất phụ tải kh&ocirc;ng cung cấp điện l&agrave; 518 MW chiếm 23% phụ tải to&agrave;n EVNCPC (2.250 MW). Hơn 2,8 trong tổng số 3,8 triệu kh&aacute;ch h&agrave;ng bị mất điện do b&atilde;o số 9 đ&atilde; c&oacute; điện trở lại (chiếm 73%). Hiện vẫn c&ograve;n 576 x&atilde;/phường đang mất điện.</p> <p style="text-align: justify;">Trong đ&oacute;, tỉnh Quảng B&igrave;nh 4 x&atilde;, Quảng Trị 32 x&atilde;, Thừa Thi&ecirc;n Huế 30 phường/x&atilde;, Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng 10 x&atilde;/phường, Quảng Nam 222 x&atilde;, Quảng Ng&atilde;i 159 x&atilde;/Phường/Thị trấn, Tỉnh B&igrave;nh Định 47 x&atilde;/phường/thị trấn, Ph&uacute; Y&ecirc;n 9 x&atilde;/phường/thị trấn, Kon Tum 15 x&atilde;, Gia Lai 6 x&atilde;, ĐăkLăk 5 x&atilde;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh lực lượng tại chỗ, l&atilde;nh đạo Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đ&atilde; điều động th&ecirc;m 1.412 kỹ sư, c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; gần 100 phương tiện, m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị c&aacute;c loại từ c&aacute;c C&ocirc;ng ty Điện lực C&ocirc;ng ty Điện lực Kh&aacute;nh H&ograve;a, Đắk N&ocirc;ng, Đắk Lăk, Gia Lai, B&igrave;nh Thuận, Ninh Thuận, L&acirc;m Đồng, C&ocirc;ng ty Dịch vụ Điện lực miền Trung v&agrave; c&aacute;c đơn vị x&acirc;y lắp&hellip; tập trung cao độ, r&uacute;t ngắn thời gian khắc phục sự cố, sớm cung cấp điện trở lại đảm bảo sinh hoạt, đời sống của người d&acirc;n cũng như khắc phục hậu quả sau b&atilde;o.</p> <p style="text-align: justify;">Tối ng&agrave;y 29/10, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c EVN, EVNCPC do Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc EVN Ng&ocirc; Sơn Hải c&ugrave;ng Tổng gi&aacute;m đốc EVNCPC Ng&ocirc; Tấn Cư v&agrave; đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp tục kiểm tra hiện trường, chỉ đạo, đ&ocirc;n đốc việc kh&ocirc;i phục lưới điện tại Quảng Ng&atilde;i để cấp điện trở lại phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n trong thời gian sớm nhất c&oacute; thể.&nbsp;C&ocirc;ng nh&acirc;n PC Quảng Ng&atilde;i v&agrave; c&aacute;c đơn vị khẩn trương &ldquo;chạy đua&rdquo; với thời gian để kh&ocirc;i phục hệ thống điện tại TP Quảng Ng&atilde;i ngay trong đ&ecirc;m.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo www.phapluatplus.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top