Dắt trâu, đưa ôtô lên đê đi chạy lũ

Khi lũ tràn về, người dân sống ven đê sông Lam (Nghệ An) phải ôm lợn, dắt trâu và đưa ôtô đến nơi cao ráo để hạn chế thiệt hại.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/xNwMcjHrjrs/4b8d6b45560bbf55e61a/1bf16cc9308dd9d3809c/720/c2d319c94486add8f497.mp4?authen=exp=1604307175~acl=/xNwMcjHrjrs/*~hmac=42fe42ad32cacb17bf287243302abb61" false="" source-url="/video-dung-leu-tren-de-cho-trau-bo-tranh-lu-post1148145.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="c2d319c94486add8f497" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/ofh_hmzpgazs/2020_10_31/122807611_395188275180655_6884836565328218362_n.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NlIDCx-M3Ms/0bf72f3f1271fb2fa260/2474574c0b08e256bb19/480/c2d319c94486add8f497.mp4?authen=exp=1604307175~acl=/NlIDCx-M3Ms/*~hmac=1599081f00fb88a2afa72ec4a821ee7f" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/kpTIt_BGqG4/whls/vod/0/ZekAl4OdBIqD3Gxpn5W/c2d319c94486add8f497.m3u8?authen=exp=1604263975~acl=/kpTIt_BGqG4/*~hmac=9280554e43d499bf92dcae7889fac87c" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NlIDCx-M3Ms/0bf72f3f1271fb2fa260/2474574c0b08e256bb19/480/c2d319c94486add8f497.mp4?authen=exp=1604307175~acl=/NlIDCx-M3Ms/*~hmac=1599081f00fb88a2afa72ec4a821ee7f" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/xNwMcjHrjrs/4b8d6b45560bbf55e61a/1bf16cc9308dd9d3809c/720/c2d319c94486add8f497.mp4?authen=exp=1604307175~acl=/xNwMcjHrjrs/*~hmac=42fe42ad32cacb17bf287243302abb61" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Dựng lều tr&ecirc;n đ&ecirc; cho tr&acirc;u b&ograve; tr&aacute;nh lũ</span></strong> Nước s&ocirc;ng Lam d&acirc;ng cao khiến nhiều x&atilde; ở huyện Hưng Nguy&ecirc;n (Nghệ An) ngập 2-3 m. Người d&acirc;n phải ch&egrave;o thuyền sơ t&aacute;n v&agrave; dựng lều tr&ecirc;n đ&ecirc; cho tr&acirc;u b&ograve;, gia cầm tr&aacute;nh lũ.</figcaption> </figure> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh4_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Mưa lũ trong 3 ng&agrave;y (29-31/10) khiến mực nước s&ocirc;ng Lam d&acirc;ng cao g&acirc;y ngập nhiều địa phương ở tỉnh <span>Nghệ An</span>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh5_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tại huyện Hưng Nguy&ecirc;n, mưa lũ đ&atilde; l&agrave;m h&agrave;ng ngh&igrave;n nh&agrave; d&acirc;n của 7 x&atilde; v&ugrave;ng dọc s&ocirc;ng Lam v&agrave; v&ugrave;ng trũng ngập s&acirc;u từ 1,5 đến 3 m.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh38_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hiện to&agrave;n huyện Hưng Nguy&ecirc;n c&oacute; h&agrave;ng ngh&igrave;n hộ d&acirc;n bị c&ocirc; lập. Theo ch&iacute;nh quyền địa phương, nếu tiếp tục mưa to k&eacute;o d&agrave;i cộng với thủy điện xả lũ th&igrave; những hộ n&agrave;y sẽ rất nguy hiểm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh11_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nước lũ d&acirc;ng cao, người d&acirc;n chỉ c&oacute; thể d&ugrave;ng thuyền di chuyển trong lũ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh15_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>3 ng&agrave;y nay, chị Thơm (38 tuổi, x&atilde; Hưng Lợi) c&ugrave;ng chồng Nguyễn Tương Phong (40 tuổi) phải gửi hai con cho &ocirc;ng b&agrave; nội ở ph&iacute;a ngo&agrave;i đ&ecirc; rồi ch&egrave;o thuyền v&agrave;o b&aacute;m trụ trong căn nh&agrave; ngập s&acirc;u, bảo vệ t&agrave;i sản.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh37_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&quot;Nước l&ecirc;n nhanh, gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng kịp đưa đ&agrave;n g&agrave; c&ugrave;ng 30 con lợn l&ecirc;n đ&ecirc; tr&aacute;nh lũ, đ&agrave;nh g&aacute;c trong chuồng. Hai vợ chồng suốt đ&ecirc;m phải l&ecirc;n g&aacute;c nằm canh lũ. Giờ t&ocirc;i chỉ mong nước xuống chứ l&ecirc;n tiếp th&igrave; tr&ocirc;i hết&quot;, chị Thơm n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh7_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&ograve;n b&agrave; Đậu Thị V&acirc;n (57 tuổi, x&atilde; Hưng Lợi) cho biết l&uacute;c lũ l&ecirc;n gia đ&igrave;nh kịp đưa mẹ gi&agrave; hơn 100 tuổi đến nh&agrave; người th&acirc;n tr&aacute;nh tr&uacute;. C&ograve;n b&agrave; c&ugrave;ng con trai sau đ&oacute; dắt đ&agrave;n tr&acirc;u, lợn l&ecirc;n đ&ecirc; s&ocirc;ng Lam rồi dựng lều bạt che chắn. H&agrave;ng ng&agrave;y, b&agrave; c&ugrave;ng con trai mang cỏ, rơm v&agrave; thức ăn cho đ&agrave;n gia s&uacute;c.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_7_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&quot;Một v&agrave;i năm th&igrave; khu vực ngo&agrave;i đ&ecirc; lại bị ngập một lần. L&uacute;c đ&ecirc;m nước d&acirc;ng l&ecirc;n nhanh, cao hơn 1 m, h&ocirc;m nay đ&atilde; giảm chừng 10 cm. Thiệt hại kh&ocirc;ng n&oacute;i hết được, đồ đạc tr&ocirc;i lung tung cả&quot;, b&agrave; V&acirc;n buồn b&atilde; n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh22_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Dọc tuyến đ&ecirc; s&ocirc;ng Lam, từ cầu Bến Thủy 2 l&ecirc;n x&atilde; Ch&acirc;u Nh&acirc;n (huyện Hưng Nguy&ecirc;n), rất nhiều tr&acirc;u, b&ograve; c&ugrave;ng xe cộ được người d&acirc;n đưa l&ecirc;n để tr&aacute;nh lũ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh25_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&agrave;ng chục xe m&aacute;y được người d&acirc;n x&atilde; Hưng Lợi v&agrave; Ch&acirc;u Nh&acirc;n tập trung tại một vị tr&iacute;, d&ugrave;ng bạt che chắn.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh17_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều m&aacute;y m&uacute;c, &ocirc;t&ocirc; tải của c&aacute;c c&ocirc;ng ty x&acirc;y dựng cũng được di chuyển l&ecirc;n đ&acirc;y để hạn chế thiệt hại.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh23_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Truất (62 tuổi) n&oacute;i rằng người d&acirc;n nơi đ&acirc;y quen với việc dắt tr&acirc;u, b&ograve; v&agrave; đưa &ocirc;t&ocirc;, xe m&aacute;y l&ecirc;n đ&ecirc; dựng lều tr&aacute;nh lũ. &quot;Chạy lũ quen rồi, nhưng năm nay nước lũ l&ecirc;n nhanh trong đ&ecirc;m, nhiều người kh&ocirc;ng kịp đưa lợn, g&agrave;, tr&acirc;u, b&ograve; l&ecirc;n chỗ cao được&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chay lu o Nghe An anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/znews-photo-zadn-vn_anh35_zing.jpg" title="chạy lũ ở Nghệ An ảnh 13" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ x&atilde; Hưng Lợi di chuyển thuyền v&agrave;o v&ugrave;ng ngập để ứng cứu, hỗ trợ người d&acirc;n di tản đến nơi an to&agrave;n hoặc hỗ trợ người đau ốm ra ngo&agrave;i. Trao đổi với <em>Zing</em>, &ocirc;ng L&ecirc; Phạm H&ugrave;ng, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguy&ecirc;n, cho biết to&agrave;n huyện c&oacute; 4.444 hộ d&acirc;n bị ngập, c&ocirc; lập do nước lũ. Trong đ&oacute;, c&aacute;c x&atilde; Long X&aacute;, Ch&acirc;u Nh&acirc;n, Hưng Lợi bị ngập s&acirc;u nhất.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top