Bồi bổ cao trăn lăn ngay vào viện

Cao trăn sau nấu được cho các cháu ăn bồi bổ cơ thể nào ngờ các cháu phải nhập viện cấp cứu vì kháng thể trong cao trăn gây dị ứng.

<div><img alt="cao trăn" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/25/cao-tran(1).jpg" /> <p><em>D&ugrave;ng cao trăn cũng cần chỉ định của b&aacute;c sĩ.</em></p> </div> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn K. (Hải Dương) mua được con trăn về nấu cao. Thấy mấy đứa ch&aacute;u trong nh&agrave; g&agrave;y c&ograve;m, &ocirc;ng cho mỗi đứa một miếng chừng 30g để ăn. C&aacute;c ch&aacute;u được &ocirc;ng cho cao th&iacute;ch qu&aacute; ăn ngay.</p> <p>Sau đ&oacute; c&aacute;c ch&aacute;u ngứa ng&aacute;y kh&oacute; chịu, mặc quần &aacute;o thấy chật, tưởng l&agrave; ch&aacute;u b&eacute;o ra h&oacute;a ra c&aacute;c ch&aacute;u bị ph&ugrave;. Dần dần, da ở ch&acirc;n, tay, vai lở lo&eacute;t, chảy nước v&agrave;ng. C&oacute; ch&aacute;u sốt li b&igrave;, ăn k&eacute;m, đ&aacute;i &iacute;t. Gia đ&igrave;nh đưa ch&aacute;u đi viện th&igrave; được chẩn đo&aacute;n l&agrave; dị ứng do ăn cao trăn.</p> <p><strong>Lời b&agrave;n: </strong>Cao trăn cũng như cao gấu, cao khỉ, cao ngựa&hellip;trong chứa những chất đạm đặc biệt được chiết xuất từ xương, thịt của động vật tr&ecirc;n bằng phương ph&aacute;p nấu nhừ rồi c&ocirc; đặc nước cốt. Chất đạm v&agrave;o cơ thể c&oacute; vai tr&ograve; như một kh&aacute;ng nguy&ecirc;n, cơ thể <a href="http://khoahocdoisong.vn/100-tre-tu-7-9-thang-tuoi-khong-con-khang-khang-soi-bao-ve/"><span style="color:#ff8c00;">sinh ra kh&aacute;ng thể</span></a><span style="color:#ff8c00;">.</span></p> <p>Một khi kết hợp kh&aacute;ng nguy&ecirc;n, kh&aacute;ng thể mạnh mẻ sẽ sinh ra phản ứng mẫn cảm hay sốc phản vệ. C&oacute; trường hợp sốc, bệnh nh&acirc;n chết nhanh ch&oacute;ng. Ch&aacute;u &ocirc;ng K. l&agrave; hiện tượng dị ứng mẫn cảm. V&igrave; thế, kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho trẻ nhỏ, nhất l&agrave; ăn một lượng nhiều một l&uacute;c.</p> <p style="text-align: right;"><strong>BS Nguyễn Văn Quang </strong></p> <p style="text-align: right;"><em>(Hội Nam Y Việt Nam)</em></p> <!--.saic-wrapper -->

Theo Đời sống
back to top