Big C Miền Đông thông báo đóng cửa

Siêu thị Big C Miền Đông (quận 10, TP.HCM) thông báo sẽ dừng hoạt động sau 20 ngày tới do không đạt được thỏa thuận về giá thuê mới từ bên cho thuê.

<div> <p style="text-align: justify;">Chia sẻ với <em>Zing</em>, đại diện Central Retail, đơn vị chủ quản hệ thống si&ecirc;u thị Big C, cho biết đ&atilde; cố gắng thỏa thuận gia hạn hợp đồng thu&ecirc; mặt bằng.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c đề xuất mới của b&ecirc;n cho thu&ecirc; khiến ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể thực hiện cam kết gi&aacute; thấp cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, n&ecirc;n phải dừng hoạt động chi nh&aacute;nh Big C Miền Đ&ocirc;ng&quot;, vị n&agrave;y chia sẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Trong v&ograve;ng 20 ng&agrave;y tới (t&iacute;nh từ 1/6), nh&acirc;n vi&ecirc;n tại đ&acirc;y sẽ được điều chuyển đến l&agrave;m việc tại c&aacute;c chi nh&aacute;nh kh&aacute;c. Đồng thời, chi nh&aacute;nh vẫn tiếp tục triển khai dịch vụ mua h&agrave;ng v&agrave; giao h&agrave;ng tận nơi qua điện thoại v&agrave; c&aacute;c ứng dụng giao h&agrave;ng như Chopp v&agrave; GrabMart.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Big C Mien Dong thong bao dong cua hinh anh 1 BigC_zing49.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/02/znews-photo-zadn-vn_bigc_zing49.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Big C Miền Đ&ocirc;ng lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng đ&ocirc;ng đ&uacute;c v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y cuối tuần, lễ, Tết. Ảnh: <em>Quỳnh Danh. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những địa điểm tập trung nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng nhất ở TP.HCM của Big C. Sau khi chi nh&aacute;nh đ&oacute;ng cửa, chuỗi n&agrave;y vẫn c&ograve;n 7 si&ecirc;u thị kh&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh chung c&aacute;c thương hiệu Lanchi Mart v&agrave; Go!, Central Group hiện sở hữu hơn 60 si&ecirc;u thị v&agrave; đại si&ecirc;u thị khắp cả nước, đứng thứ 4 về độ phủ trong ng&agrave;nh b&aacute;n lẻ tại Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">Si&ecirc;u thị Big C Miền Đ&ocirc;ng nằm tr&ecirc;n đường T&ocirc; Hiến Th&agrave;nh (P.15, Q.10, TP.HCM) l&agrave; một trong những si&ecirc;u thị đầu ti&ecirc;n của tập đo&agrave;n Casino v&agrave;o thị trường Việt Nam hồi năm 2003.</p> <p style="text-align: justify;">Si&ecirc;u thị n&agrave;y được đổi t&ecirc;n từ si&ecirc;u thị Cora sau thương vụ mua lại giữa hai tập đo&agrave;n b&aacute;n lẻ của Ph&aacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">Từ năm 2016, hệ thống Big C Việt Nam thuộc về tập đo&agrave;n Central Group (Th&aacute;i Lan).</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top