Ông chủ Big C muốn huy động 2,4 tỷ USD để trả nợ, mở rộng kinh doanh

Central Retail đang lên kế hoạch huy động vốn 2,4 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đây sẽ là thương vụ IPO lớn nhất lịch sử Thái Lan.

<div> <p><em>Deal Street Asia</em> đưa tin Central Group chuẩn bị IPO Central Retail, c&ocirc;ng ty b&aacute;n lẻ lớn nhất Th&aacute;i Lan. Với tổng gi&aacute; trị ch&agrave;o b&aacute;n khoảng 72,7 tỷ baht (tương đương <abbr class="rate-usd">2,4 tỷ USD</abbr>), đ&acirc;y sẽ l&agrave; thương vụ IPO lớn nhất lịch sử Th&aacute;i Lan.</p> <p>Central Retail ấn định gi&aacute; IPO trong phạm vi 40-43 baht/cổ phiếu. C&aacute;c nh&agrave; đầu tư quốc tế sẽ sở hữu 44,6% IPO nếu gi&aacute; b&aacute;n ra l&agrave; 40 baht v&agrave; 41,6% nếu ở mức 43 baht. Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư trong nước sẽ chiếm 22,3% với 40 baht v&agrave; 20,8% với 43 baht.</p> <p>Kế hoạch IPO của Central Retail lần đầu được c&ocirc;ng bố v&agrave;o th&aacute;ng 7/2019. C&ocirc;ng ty sẽ ch&agrave;o b&aacute;n ra 1,69 tỷ cổ phiếu c&ugrave;ng với quyền chọn 169 triệu cổ phiếu.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ong chu Big C muon huy dong 2,4 ty USD de tra no, mo rong kinh doanh hinh anh 1 BigCVN_zingvn.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/18/bigcvn_zingvn.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Central Group muốn huy động vốn để mở rộng kinh doanh, đồng thời trả nợ. Ảnh: <em>Quỳnh Danh</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo <em>Reuters</em>, lượng vốn huy động được Central Retail sẽ mở rộng c&aacute;c hoạt động kinh doanh nội địa v&agrave; quốc tế, đồng thời để trả nợ.</p> <p>Năm 2019, thống k&ecirc; của <em>Refinitiv </em>chỉ ra Th&aacute;i Lan l&agrave; quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; huy động vốn nhiều nhất với <abbr class="rate-usd">4 tỷ USD</abbr>.</p> <p>Đợt ni&ecirc;m yết lớn nhất của Th&aacute;i Lan hiện thuộc về Quỹ ph&aacute;t triển vận tải đường sắt BTS. Trong năm 2013, đơn vị đ&atilde; huy động được 62 tỷ bath trong đợt IPO.</p> <p>Central Retail l&agrave; đơn vị trực thuộc Central Group, tập đo&agrave;n đa ng&agrave;nh của Th&aacute;i Lan nhưng tập trung chủ yếu ở mảng b&aacute;n lẻ v&agrave; bất động sản. Tập đo&agrave;n n&agrave;y đ&atilde; mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế từ trước năm 2010, trong đ&oacute; Việt Nam l&agrave; thị trường b&aacute;n lẻ lớn thứ 2 chỉ sau Th&aacute;i Lan.</p> <p>Chủ sở hữu &ldquo;đế chế&rdquo; b&aacute;n lẻ n&agrave;y l&agrave; gia đ&igrave;nh tỷ ph&uacute; Chirathivat, gia tộc gi&agrave;u thứ 2 Th&aacute;i Lan với khối t&agrave;i sản l&ecirc;n tới <abbr class="rate-usd">21 tỷ USD</abbr> theo ước t&iacute;nh của <em>Forbes</em>. Hiện tại, người l&atilde;nh đạo Central Group l&agrave; &ocirc;ng Tos Chirathivat, ch&aacute;u trai của nh&agrave; s&aacute;ng lập Tiang Chirathivat, người Th&aacute;i gốc Hoa.</p> <p>Tại Việt Nam, Central Group đang sở hữu chuỗi si&ecirc;u thị Big C Việt Nam, chuỗi Lan Chi Mart, GO! Market, trung t&acirc;m thương mại thời trang Robins tại H&agrave; Nội v&agrave; TP.HCM&hellip; B&ecirc;n cạnh lĩnh vực b&aacute;n lẻ, tập đo&agrave;n n&agrave;y hiện cũng kinh doanh trong lĩnh vực kh&aacute;ch sạn.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top