Bị cắt lương hưu hàng tháng

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng khi: Xuất cảnh trái phép; Bị Tòa án tuyên bố mất tích; Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.

Hỏi: Bạn tôi nghỉ hưu trước tuổi và vừa bị cắt lương hưu hàng tháng. Xin hỏi, những trường hợp nào bị cắt lương hưu? Hưởng lương hưu không đúng quy định là như thế nào?

Đỗ Văn Thành (Hà Nội)

Chi trả lương hưu hàng tháng

Chi trả lương hưu hàng tháng

Trả lời: Căn cứ theo khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Xuất cảnh trái phép; Bị Tòa án tuyên bố mất tích; Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019), người lao động muốn hưởng lương hưu hằng tháng phải đáp ứng đủ 2 điều kiện cơ bản sau: Đủ tuổi nghỉ hưu; Đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định: Đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên (lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014); Đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên (các trường hợp còn lại).

Cơ quan BHXH sẽ tạm dừng việc chi trả lương hưu, đồng thời sẽ ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do ngay sau khi có căn cứ cho rằng, việc hưởng lương hưu của người lao động là không đúng quy định.

Luật sư Nguyễn Văn Thắng (Hội Luật gia Hà Nội)

Theo Đời sống
“Không dám tham nhũng”

“Không dám tham nhũng”

Năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, có bước đột phá mới, đạt nhiều kết quả toàn diện.
back to top