Bắt nghi can phóng hỏa làm 5 người chết ở TP.HCM

Nghi can vừa bị bắt là hàng xóm của 5 người tử vong trong vụ cháy ở quận 9, TP.HCM hôm 27 Tết.

<div> <p>Th&ocirc;ng tin với <em>Zing.vn</em>, đại t&aacute; Trang Viết Thanh, Trưởng c&ocirc;ng an quận 9, TP.HCM, cho biết đơn vị đ&atilde; bắt được nghi can g&acirc;y ra vụ ch&aacute;y nh&agrave; ở đường Đỗ Xu&acirc;n Hợp khiến 5 người tử vong.</p> <p>Người n&agrave;y t&ecirc;n Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi, h&agrave;ng x&oacute;m của nạn nh&acirc;n). &ldquo;Sau khi ph&aacute;t hiện nghi vấn, c&ocirc;ng an đ&atilde; mời Phước l&ecirc;n l&agrave;m việc. S&aacute;ng 23/1, c&ocirc;ng an đ&atilde; bắt giữ Phước. C&ocirc;ng an quận đ&atilde; chuyển hồ sơ vụ việc cho C&ocirc;ng an TP.HCM thụ l&yacute;&rdquo;, đại t&aacute; Thanh cho hay.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Bat nghi can phong hoa lam 5 nguoi chet o TP.HCM hinh anh 1 img_4704_866_519_863.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/05/img_4704_866_519_863.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nghi can Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: <em>B&aacute;o C&ocirc;ng an TP.HCM.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Theo b&aacute;o</span><em style="font-size: 16px;"> C&ocirc;ng an TP.HCM, </em><span>một ng&agrave;y sau khi sự việc xảy ra, </span><span>trinh s&aacute;t t&igrave;nh nghi Phước c&oacute; li&ecirc;n quan. Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan điều tra chưa bắt giữ ngay m&agrave; tiếp tục củng cố chứng cứ.</span></p> <p>17h ng&agrave;y 22/1, cảnh s&aacute;t đến nh&agrave; bắt giữ Phước. B&igrave;nh tĩnh về trụ sở c&ocirc;ng an, người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y quanh co,<span> chối tội. </span></p> <p><span>Với nhiều bằng chứng, đến 22h c&ugrave;ng ng&agrave;y, Phước thừa nhận việc ph&oacute;ng hỏa đốt nh&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m.</span></p> <p>Nghi can khai gia đ&igrave;nh b&agrave; Huệ ở ph&iacute;a sau, thường ra v&agrave;o con hẻm trước cửa khiến Phước bực tức. Sau khi hỏi mua lại nh&agrave; kh&ocirc;ng được, hắn t&igrave;m c&aacute;ch đuổi gia đ&igrave;nh b&agrave; Huệ đi nơi kh&aacute;c.</p> <p>Rạng s&aacute;ng 21/1, Phước đốt n&ugrave;i giẻ tẩm xăng rồi n&eacute;m qua chỗ 4 chiếc xe m&aacute;y của gia đ&igrave;nh b&agrave; Huệ dựng trước nh&agrave;. Nghi can khai mục đ&iacute;ch chỉ l&agrave; h&ugrave; dọa nhưng kh&ocirc;ng ngờ lửa ch&aacute;y lớn v&agrave; g&acirc;y ra thảm họa.</p> <p>Sau khi g&acirc;y &aacute;n, Phước vẫn sinh hoạt b&igrave;nh thường để chứng tỏ kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan vụ ch&aacute;y.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Bat nghi can phong hoa lam 5 nguoi chet o TP.HCM hinh anh 2 2590333e_39ed_4554_8d59_2d311a8e5561.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/31/2590333e_39ed_4554_8d59_2d311a8e5561.jpeg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cảnh s&aacute;t kh&aacute;m nghiệm hiện trường vụ ch&aacute;y. Ảnh: <em>B&aacute;o C&ocirc;ng an TP.HCM.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 21/1 (tức 27 Tết), người d&acirc;n sống trong hẻm 567 Đỗ Xu&acirc;n Hợp ở quận 9 ph&aacute;t hiện hỏa hoạn xảy ra tại một căn nh&agrave; cấp 4.</span></p> <p>Sau khi dập tắt đ&aacute;m ch&aacute;y, cảnh s&aacute;t ph&aacute;t hiện tại hiện trường c&oacute; 5 người tử vong, gồm <span>b&agrave; L&ecirc; Thị Huệ (70 tuổi), L&ecirc; Ho&agrave;ng Thanh (40 tuổi, con b&agrave; Huệ), L&ecirc; Ho&agrave;ng T&acirc;m (37 tuổi, con b&agrave; Huệ) v&agrave; Trần Mỹ Tuyền (30 tuổi, vợ anh Thanh), L&ecirc; Thị Tuyết Mai (44 tuổi, con b&agrave; Huệ).</span></p> <p>Khi vụ ch&aacute;y xảy ra, người d&acirc;n nghi ngờ nh&agrave; b&agrave; Huệ bị nh&oacute;m đ&ograve;i nợ vẫn hay k&eacute;o đến đ&acirc;y ph&oacute;ng hỏa. Tuy nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng an sở tại cho biết phỏng đo&aacute;n n&agrave;y chưa c&oacute; cơ sở.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/0p4LhOpsTM8/efe066730e33e76dbe22/e2f028e343a6aaf8f3b7/720/c9db06b139f1d0af89e0.mp4?authen=exp=1579911644~acl=/0p4LhOpsTM8/*~hmac=aa07d7d558c10f23446b57edff431227" false="" source-url="/video-cong-an-noi-nguyen-nhan-5-me-con-chet-trong-can-nha-bi-chay-post1038396.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="c9db06b139f1d0af89e0" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/kbd_ivdb/2020_01_21/cap_cuu.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NkM9tCuym7M/dc5056c33e83d7dd8e92/46838f90e4d50d8b54c4/480/c9db06b139f1d0af89e0.mp4?authen=exp=1579911644~acl=/NkM9tCuym7M/*~hmac=da32d94fc8a03dd26efbbe8afde5f72b"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/-joe3jIjYF8/whls/vod/0/C3KqTF7oz_VNrzG3wzi/c9db06b139f1d0af89e0.m3u8?authen=exp=1579868444~acl=/-joe3jIjYF8/*~hmac=e494cdc27f37c444a585b72d428102f9" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NkM9tCuym7M/dc5056c33e83d7dd8e92/46838f90e4d50d8b54c4/480/c9db06b139f1d0af89e0.mp4?authen=exp=1579911644~acl=/NkM9tCuym7M/*~hmac=da32d94fc8a03dd26efbbe8afde5f72b" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/0p4LhOpsTM8/efe066730e33e76dbe22/e2f028e343a6aaf8f3b7/720/c9db06b139f1d0af89e0.mp4?authen=exp=1579911644~acl=/0p4LhOpsTM8/*~hmac=aa07d7d558c10f23446b57edff431227" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>C&ocirc;ng an n&oacute;i nguy&ecirc;n nh&acirc;n 5 mẹ con chết trong căn nh&agrave; bị ch&aacute;y</span></strong> &quot;4 xe m&aacute;y chắn ngang cửa căn nh&agrave; bị ch&aacute;y khiến những nạn nh&acirc;n kẹt b&ecirc;n trong kh&ocirc;ng c&oacute; lối tho&aacute;t v&agrave; tử vong&quot;, đại t&aacute; Trang Viết Thanh, Trưởng c&ocirc;ng an quận 9 n&oacute;i.</figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo news.zing.vn
back to top