Ba tiểu thương Đà Nẵng nghi nhiễm nCoV

Các tiểu thương bán mắm, gia vị, hải sản ở chợ Tân Lập và chợ Siêu Thị, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng có kết quả dương tính với nCoV.

<div> <p>Sở Y tế Đ&agrave; Nẵng khuya 21/8 th&ocirc;ng b&aacute;o ba ca nghi nhiễm nCoV. Người thứ nhất 38 tuổi, tr&uacute; K110/41 đường Phan Thanh, b&aacute;n mắm tại l&ocirc; 97 chợ T&acirc;n Lập (đường Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gi&aacute;n).</p> <p>Người thứ hai 59 tuổi, tr&uacute; số 1 Đỗ Quang, b&aacute;n gia vị tại l&ocirc; 82 chợ Si&ecirc;u Thị (nằm sau Si&ecirc;u thị B&agrave;i Thơ cũ, đường V&otilde; Văn Tần, phường Ch&iacute;nh Gi&aacute;n).</p> <p>Người thứ ba 51 tuổi, tr&uacute; số 4 Ho&agrave;ng Sư T&iacute;ch, kinh doanh hải sản tại l&ocirc; 290 chợ Si&ecirc;u Thị. Cạnh quầy h&agrave;ng của b&agrave; c&ograve;n c&oacute; hai người b&aacute;n c&aacute;, hai người b&aacute;n g&agrave;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/22/116-6898-1598032637.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=uV35xrjMUoQggaIoxXPQcQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/22/86/i1-vnexpress-vnecdn-net_116-6898-1598032637.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/22/116-6898-1598032637.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=VSp8h-1mxc5YlLO0CT_2_A 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/22/116-6898-1598032637.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=up0QgkL7x7dLrUjY8xL6PA 2x" /><img alt="Một khu vực có ca mắc Covid-19 trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng) được đặt biển cảnh báo. Ảnh: Nguyễn Đông." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/22/86/i1-vnexpress-vnecdn-net_116-6898-1598032637.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Một khu vực c&oacute; ca mắc Covid-19 tr&ecirc;n đường L&ecirc; Duẩn (Đ&agrave; Nẵng) được đặt biển cảnh b&aacute;o. Ảnh: <em>Nguyễn Đ&ocirc;ng.</em></p> </figcaption> <p>Họ được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm theo phương ph&aacute;p gộp nh&oacute;m v&agrave; c&oacute; kết quả nghi ngờ. Tối 21/8, Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật (CDC) Đ&agrave; Nẵng l&agrave;m x&eacute;t nghiệm lại v&agrave; ghi nhận ba người nhiễm nCoV.</p> <p>Do chờ Bộ Y tế c&ocirc;ng bố ca bệnh, ba người đang được ghi nhận l&agrave; nghi nhiễm nCoV. Ng&agrave;nh y tế Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; phong tỏa tạm thời hai chợ n&agrave;y để khử tr&ugrave;ng từ chiều 21/8.</p> <p>Sở Y tế Đ&agrave; Nẵng đề nghị người d&acirc;n tiếp x&uacute;c gần hoặc gh&eacute; quầy h&agrave;ng của ba nữ tiểu thương tr&ecirc;n lập tức li&ecirc;n hệ với Trung t&acirc;m Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai b&aacute;o y tế v&agrave; được hướng dẫn c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch bệnh.</p> <p>Trước đ&oacute; ng&agrave;y 18/8, Bộ Y tế c&ocirc;ng bố &quot;bệnh nh&acirc;n 987&quot;, 47 tuổi, l&agrave; tiểu thương ở chợ Đầu Mối Ho&agrave; Cường, quận Hải Ch&acirc;u. Theo điều tra dịch tễ, hơn 20 người đ&atilde; tiếp x&uacute;c gần với bệnh nh&acirc;n.</p> <p>Từ 24/7 đến 18h ng&agrave;y 21/8, Đ&agrave; Nẵng ghi nhận 369 người mắc Covid-19. Trong đ&oacute;, 21 người tử vong; 98 người được chữa khỏi v&agrave; xuất viện; 82 người c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần một đến lần bốn.</p>

Theo vnexpress.net
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top