2 trẻ em tử vong trong vụ cháy nhà

Sau khi dập tắt đám cháy tại nhà cấp 4 làm bằng gỗ, người dân phát hiện thi thể 2 trẻ nhỏ.

<div> <p>S&aacute;ng 8/11, trung t&aacute; Nguyễn Đức Thời, Ph&oacute; trưởng C&ocirc;ng an huyện Nam Tr&agrave; My, <span>Quảng Nam</span>, cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp kh&aacute;m nghiệm hiện trường vụ ch&aacute;y khiến 2 trẻ em tử vong.</p> <p>Vụ ch&aacute;y xảy ra khoảng 21h30 ng&agrave;y 7/11, tại nh&agrave; anh Nguyễn Ngọc Ka (28 tuổi) ở x&atilde; Tr&agrave; Linh, huyện Nam Tr&agrave; My.</p> <p>Thời điểm n&agrave;y, người d&acirc;n đi ngang ph&aacute;t hiện lửa b&ugrave;ng l&ecirc;n trong căn nh&agrave; n&ecirc;n h&ocirc; ho&aacute;n dập lửa. Do nh&agrave; anh Ka ở xa trung t&acirc;m x&atilde; n&ecirc;n việc dập lửa gặp kh&oacute; khăn.</p> <p>Khuya c&ugrave;ng ng&agrave;y, sau khi đ&aacute;m ch&aacute;y được dập tắt, người d&acirc;n ph&aacute;t hiện thi thể ch&aacute;u Nguyễn Thị Lan (4 tuổi) v&agrave; Nguyễn Đ&igrave;nh Qu&aacute;t (2 tuổi) l&agrave; hai con anh Ka.</p> <p>&Ocirc;ng Hồ Văn Dang, Ph&oacute; chủ tịch x&atilde; Tr&agrave; Linh, cho biết ng&ocirc;i nh&agrave; bị ch&aacute;y l&agrave;m bằng gỗ n&ecirc;n dễ bắt lửa. Theo &ocirc;ng Dang, thời điểm xảy ra vụ ch&aacute;y, anh Ka c&ugrave;ng vợ v&agrave; một người con ra ngo&agrave;i, ở nh&agrave; c&ograve;n 2 con nhỏ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="2 tre em tu vong trong vu chay anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_map_quangnam_chaynha.jpg" title="2 trẻ em tử vong trong vụ cháy ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>X&atilde; Tr&agrave; Linh, huyện Nam Tr&agrave; My, Quảng Nam, nơi xảy ra vụ ch&aacute;y. Ảnh:<em> Google Maps.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top