Ông Trump cau có quay lại Nhà Trắng sau khi bị tuyên bố thua cuộc

Trước khi các hãng tin công bố người đắc cử, Tổng thống Trump đã đến sân golf ở Sterling, bang Virginia. Sau đó, ông quay về Nhà Trắng với vẻ mặt cau có.

<div> <p>Trước khi c&aacute;c h&atilde;ng tin c&ocirc;ng bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống <span>Mỹ</span> 2020, Tổng thống <span>Donald Trump</span> đ&atilde; rời Nh&agrave; Trắng để đi đ&aacute;nh golf. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n &ocirc;ng rời khỏi t&ograve;a nh&agrave; kể từ sau đ&ecirc;m bầu cử.</p> <p>&Ocirc;ng Trump - mặc quần đ&aacute;nh golf, &aacute;o gi&oacute; v&agrave; một mũ lưỡi trai m&agrave;u trắng với d&ograve;ng chữ &quot;L&agrave;m nước Mỹ Vĩ đại Trở lại&quot; - rời Nh&agrave; Trắng v&agrave;o khoảng 10h ng&agrave;y 7/11. &Ocirc;ng d&ugrave;ng xe SUV bọc th&eacute;p đậu b&ecirc;n ngo&agrave;i Nh&agrave; Trắng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tong thong Trump cau co anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_1323.jpg" title="Tổng thống Trump cau có ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Trump quay lại Nh&agrave; Trắng sau khi bị tuy&ecirc;n bố thua cuộc. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>V&agrave;o gần 11h ng&agrave;y 7/11, Tổng thống Trump đến s&acirc;n golf ở Sterling, bang Virginia.</p> <p>Kh&ocirc;ng l&acirc;u sau đ&oacute;, nhiều h&atilde;ng tin v&agrave; b&aacute;o đ&agrave;i Mỹ đồng loạt tuy&ecirc;n bố đối thủ của &ocirc;ng Trump, cựu Ph&oacute; tổng thống Joe Biden, l&agrave; người đắc cử trong cuộc đua Nh&agrave; Trắng năm nay.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tong thong Trump cau co anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2318.jpg" title="Tổng thống Trump cau có ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Trump kh&ocirc;ng c&ocirc;ng nhận chiến thắng của đối thủ. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n Nh&agrave; Trắng cho biết cả người ủng hộ v&agrave; phản đối tổng thống đ&atilde; tập trung b&ecirc;n ngo&agrave;i c&acirc;u lạc bộ golf ở Virginia v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;. Một số người cầm bảng ghi &quot;You&#39;re fired&quot; (&quot;Bạn đ&atilde; bị sa thải&quot;).</p> <p>&Ocirc;ng Trump trở về Nh&agrave; Trắng l&uacute;c 15h13 ng&agrave;y 7/11. C&aacute;c bức ảnh h&atilde;ng tin <em>Reuters</em> chụp được cho thấy vẻ mặt của tổng thống Mỹ rất kh&oacute; chịu.</p> <p>&quot;Quan s&aacute;t vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được ph&eacute;p v&agrave;o ph&ograve;ng đếm. T&ocirc;i thắng bầu cử, với 71 triệu phiếu bầu hợp lệ. Những điều tồi tệ đ&atilde; xảy ra m&agrave; c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được thấy. Những điều chưa từng xảy ra. H&agrave;ng triệu phiếu bầu qua thư được gửi đến những người chưa từng y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng!&quot;, tổng thống viết tr&ecirc;n Twitter sau khi quay về Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Tuy&ecirc;n bố n&agrave;y kh&ocirc;ng đưa ra bằng chứng g&igrave;, v&agrave; Twitter đ&atilde; d&aacute;n nh&atilde;n &quot;th&ocirc;ng tin bị tranh c&atilde;i&quot;, điều m&agrave; nền tảng n&agrave;y l&agrave;m với nhiều tweet kh&aacute;c của &ocirc;ng Trump những ng&agrave;y gần đ&acirc;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tong thong Trump cau co anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2144.jpg" title="Tổng thống Trump cau có ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Trump kh&aacute; cau c&oacute; khi quay lại Nh&agrave; Trắng. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Trump vẫn kh&ocirc;ng c&ocirc;ng nhận chiến thắng của đối thủ Joe Biden v&agrave; tuy&ecirc;n bố cuộc bầu cử vẫn chưa kết th&uacute;c. C&aacute;c luật sư của &ocirc;ng Trump n&oacute;i họ sẽ khởi kiện h&agrave;nh vi &quot;gian lận bầu cử&quot;, mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng đưa ra bằng chứng.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top