Bức ảnh ăn mừng chiến thắng của gia đình ông Biden

Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden được các thành viên gia đình ôm lấy sau khi trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

<div> <p>B&agrave; Jill Biden đ&atilde; đăng l&ecirc;n Twitter một bức ảnh để ăn mừng chiến thắng của chồng b&agrave;, &ocirc;ng Joe Biden, trong cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng. Trong bức ảnh, &ocirc;ng Biden đội một chiếc mũ c&oacute; d&ograve;ng chữ &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m được&rdquo; v&agrave; con số &ldquo;46&rdquo;. C&ograve;n b&agrave; Jill Biden đang d&ugrave;ng tay che từ &ldquo;ph&oacute;&rdquo; trong một tấm biển viết &ldquo;tiến sĩ v&agrave; ph&oacute; tổng thống sống ở đ&acirc;y&rdquo;.</p> <p>&quot;&Ocirc;ng ấy sẽ l&agrave; tổng thống của tất cả gia đ&igrave;nh <span>Mỹ</span>&quot;, b&agrave; Biden viết tr&ecirc;n Twitter.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Jill Biden an mung anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_4acefd82_b04f_4267_b132_d38e99312db3.jpg" title="Jill Biden ăn mừng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bức ảnh được b&agrave; Jill Biden đăng l&ecirc;n Twitter. Ảnh: <em>Twitter</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ch&aacute;u g&aacute;i của &ocirc;ng Biden, Naomi Biden, cũng đăng một bức ảnh l&ecirc;n Twitter v&agrave; viết: &ldquo;11.07.20&rdquo;. Trong ảnh, &ocirc;ng Biden đang được c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh &ocirc;m lấy.</p> <p>Sau khi được nhiều h&atilde;ng tin lớn c&ocirc;ng bố l&agrave; người thắng cuộc, &ocirc;ng Biden đ&atilde; viết l&ecirc;n Twitter: &ldquo;Nước Mỹ, t&ocirc;i tự h&agrave;o v&igrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; chọn t&ocirc;i để l&atilde;nh đạo đất nước tuyệt vời n&agrave;y. C&ocirc;ng việc sắp tới của ch&uacute;ng ta sẽ v&ocirc; c&ugrave;ng vất vả, nhưng t&ocirc;i cam kết với c&aacute;c bạn điều n&agrave;y: T&ocirc;i sẽ l&agrave; tổng thống của tất cả người d&acirc;n Mỹ - d&ugrave; bạn c&oacute; bầu cho t&ocirc;i hay kh&ocirc;ng. T&ocirc;i sẽ giữ vững niềm tin m&agrave; c&aacute;c bạn đặt nơi t&ocirc;i&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Jill Biden an mung anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_emqgh3xxuaafb_t.jpg" title="Jill Biden ăn mừng ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Biden được người th&acirc;n &ocirc;m lấy. Ảnh: <em>Twitter</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong khi đ&oacute;, Tổng thống <span>Donald Trump</span> phản đối việc đối thủ ăn mừng v&agrave; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng mới l&agrave; người chiến thắng.</p> <p>&quot;Quan s&aacute;t vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được ph&eacute;p v&agrave;o ph&ograve;ng đếm. T&ocirc;i thắng bầu cử, với 71 triệu phiếu bầu hợp lệ. Những điều tồi tệ đ&atilde; xảy ra m&agrave; c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được thấy. Những điều chưa từng xảy ra. H&agrave;ng triệu phiếu bầu qua thư được gửi đến những người chưa từng y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng!&quot;, &ocirc;ng Trump viết tr&ecirc;n Twitter.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng tweet đầu ti&ecirc;n của đương kim tổng thống kể từ khi được c&aacute;c h&atilde;ng truyền th&ocirc;ng c&ocirc;ng bố l&agrave; người thua cuộc.</p> <p>Twitter đ&atilde; d&aacute;n nh&atilde;n b&agrave;i đăng n&agrave;y l&agrave; chứa nội dung &quot;g&acirc;y tranh c&atilde;i&quot;.</p> <p>Tổng thống trước đ&oacute; ra tuy&ecirc;n bố cuộc bầu cử vẫn chưa kết th&uacute;c v&agrave; c&aacute;c luật sư của &ocirc;ng đang đẩy mạnh cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; khởi kiện c&aacute;c h&agrave;nh động họ cho l&agrave; &quot;gian lận bầu cử&quot;, d&ugrave; chưa hề đưa ra bằng chứng g&igrave;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top