11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn

Răng khôn thường mọc lệch, mọc ngầm gây đau nhức, sưng nướu và bạn cần có những biện pháp làm dịu cơn đau này.

<div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/1_twqq.jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 1" /></p> <div> <p><span>Nước muối ấm:&nbsp;S&uacute;c miệng hay ngậm nước muối lo&atilde;ng ấm trong khoảng 5 ph&uacute;t/lần. Nước muỗi ấm sẽ gi&uacute;p diệt khuẩn, giảm t&igrave;nh trạng &ecirc; buốt răng cho bạn. N&ecirc;n l&agrave;m 2 lần/ ng&agrave;y v&agrave;o s&aacute;ng sớm sau khi ngủ dậy v&agrave; tối trước khi đi ngủ.</span></p> </div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/2_qrwe.jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 2" /></p> <div> <p><span>Đ&aacute;nh răng bằng baking soda: Răng kh&ocirc;n mọc thường g&acirc;y n&ecirc;n t&igrave;nh trạng đau, sưng tấy.&nbsp;Bạn chỉ cần th&ecirc;m baking soda v&agrave;o kem đ&aacute;nh răng thường xuy&ecirc;n v&agrave; ch&agrave; l&ecirc;n bề mặt khu vực mọc răng kh&ocirc;n. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn giảm đau chỉ trong v&agrave;i ph&uacute;t.</span></p> </div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/3_xvxg.jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 3" /></p> <div> <p><span>Đ&aacute; lạnh: Ch&uacute;ng ta đều biết rằng đ&aacute; lu&ocirc;n l&agrave; một trong những c&aacute;ch để chữa bất kỳ loại sưng n&agrave;o. Chỉ cần sử dụng c&aacute;c t&uacute;i nước đ&aacute; tr&ecirc;n m&aacute; b&ecirc;n, nơi răng kh&ocirc;n mọc. Giữ khoảng 15 ph&uacute;t v&agrave; &aacute;p dụng nhiều lần trong ng&agrave;y, bất cứ khi n&agrave;o bạn cảm thấy đau.</span></p> </div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/4_gkhm.jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 4" /></p> <div> <p><span>Chiết xuất vani: Nếu bạn nghĩ rằng vani chỉ c&oacute; thể được sử dụng để l&agrave;m b&aacute;nh ngon&nbsp; th&igrave; bạn sẽ bất ngờ hơn với c&ocirc;ng dụng của loại thực phẩm n&agrave;y. N&oacute; gi&uacute;p &iacute;ch rất nhiều trong việc giảm đau do mọc răng kh&ocirc;n. Chỉ cần đổ v&agrave;i giọt chiết xuất vani l&ecirc;n tăm b&ocirc;ng v&agrave; giữ n&oacute; tr&ecirc;n răng đau khoảng 15 ph&uacute;t . Thư gi&atilde;n trong v&agrave;i ph&uacute;t v&agrave; bạn sẽ nhận ra rằng cơn đau đang giảm dần.</span></p> </div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/5_vsbj.jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 5" /></p> <div> <p><span>Thuốc mỡ Benzocaine: Nhiều b&aacute;c sĩ k&ecirc; toa thuốc benzocain cho một chiếc răng gặp vấn đề. Loại thuốc mỡ&nbsp; n&agrave;y n&ecirc;n được thoa trực tiếp l&ecirc;n răng bị ảnh hưởng. N&oacute; cũng được d&ugrave;ng để&nbsp; l&agrave;m sạch khu vực xung quanh răng kh&ocirc;n trước khi &aacute;p dụng gel. Tuy nhi&ecirc;n, bạn n&ecirc;n tham khảo &yacute; kiến b&aacute;c sĩ trước khi sử dụng n&oacute; cho trẻ em dưới 2 tuổi.</span></p> </div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/6_xvjn.jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 6" /></p> <div> <p><span>T&uacute;i tr&agrave;: C&aacute;c loại t&uacute;i tr&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng loại bỏ cơn đau do răng kh&ocirc;n. T&uacute;i tr&agrave; ấm&nbsp;trực tiếp l&ecirc;n răng đau gi&uacute;p giảm sưng, giảm đau v&agrave;&nbsp; axit tannic c&oacute; trong tr&agrave; gi&uacute;p chống vi&ecirc;m.</span></p> </div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/7_bibw.jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 7" /></p> <div> <p><span>Tinh dầu đinh hương: Đinh hương l&agrave; một vị thuốc giảm đau v&agrave; l&agrave; c&aacute;ch giảm đau răng kh&ocirc;n nhanh nhất cho bạn. C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm cho thấy dầu đinh hương đặc biệt hiệu quả trong việc giảm đau đớn. Đinh hương c&ograve;n gi&uacute;p chống lại vi khuẩn ph&aacute;t triển trong miệng giảm nguy cơ bị nhiễm tr&ugrave;ng.</span></p> </div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/8_hjhm.jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 8" /></p> <div> <p><span>Tinh bột nghệ: Củ nghệ đ&atilde; được sử dụng trong nhiều thế kỷ như l&agrave; một gia vị v&agrave; như một phương thuốc tự nhi&ecirc;n cho đau dạ d&agrave;y. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c chất giảm đau v&agrave; chống vi&ecirc;m của củ nghệ ng&agrave;y nay được &aacute;p dụng như l&agrave; một trong những loại dược liệu gi&uacute;p l&agrave;m giảm đau răng hữu hiệu.</span></p> </div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/9_ruvy.jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 9" /></p> <div> <p><span>L&aacute; bạc h&agrave;:&nbsp;L&aacute; bạc h&agrave; được chứng minh c&oacute; chứa tinh dầu c&oacute; thể l&agrave;m dịu cơn đau v&agrave; giảm vi&ecirc;m. V&igrave; vậy, tinh chất của loại l&aacute; c&oacute; m&ugrave;i thơm dễ chịu n&agrave;y được sử dụng trong c&aacute;c tu&yacute;p kem đ&aacute;nh răng hay nước s&uacute;c miệng bạn hay d&ugrave;ng. C&aacute;ch l&agrave;m giảm đau răng kh&ocirc;n bằng l&aacute; bạc h&agrave; kh&ocirc;ng những l&agrave;nh t&iacute;nh m&agrave; c&ograve;n đem lại cho bạn hơi thở thơm m&aacute;t.</span></p> </div> </div> <div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/10_sqjj.jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 10" /></p> <p style="text-align: justify;">Dưa chuột ướp lạnh: Khi bạn bị đau răng, thường bất cứ thứ lạnh đều tốt. Một t&aacute;c dụng l&agrave;m m&aacute;t của dưa leo sẽ gi&uacute;p giảm đau nhanh. Bạn c&oacute; thể cắt dưa chuột th&agrave;nh những l&aacute;t nhỏ ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; răng đau.&nbsp;</p> </div> <div> <p style="text-align: center;"><img alt="11 cach giup ban diu con dau do moc rang khon hinh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/11_uado(1).jpg" title="11 cách giúp bạn dịu cơn đau do mọc răng khôn hình 11" /></p> <div> <p><span>H&agrave;nh t&acirc;y: Bạn chỉ cần cắt ra một mảnh h&agrave;nh t&acirc;y ph&ugrave; hợp cho v&agrave;o trong miệng v&agrave; đặt n&oacute; tr&ecirc;n khu vực bị ảnh hưởng do đau răng. H&agrave;nh t&acirc;y c&oacute; đặc t&iacute;nh khử tr&ugrave;ng v&agrave; chống vi&ecirc;m gi&uacute;p loại bỏ vi khuẩn ra khỏi miệng v&agrave; giảm thiểu cơn đau.</span></p> </div> </div>

Theo vov.vn
back to top