10 thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng không nên mua

Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo người tiêu dùng không mua, sử dụng 10 thực phẩm bảo vệ sức khoẻ vi phạm quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo 10 thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đang được quảng cáo trên một số website vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cụ thể đó là các sản phẩm bảo vệ sức khỏe:

1. Life-Space Broad Spectrum Probiotic

2. Life-Space Probiotic Powder For Baby

3. Life-Space Probiotic Powder For Children

4. Life-Space Shape B420 Probiotic

5. Life-Space Bowel Biotic

6. Life-Space Immune Support Probiotic

7. Life-Space Triple Strength Probiotic

8. Life-Space Children IBS Support Probiotic

9. Life-Space IBS Support Probiotic

10. MedispoSurec Biota

10 thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng không nên mua ảnh 1 10 thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng không nên mua ảnh 2
10 thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng không nên mua ảnh 3 10 thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng không nên mua ảnh 4

Cục an toàn thực phẩm cho biết, trong thời gian vừa qua tại các đường link:

https://www.hangucplaza.com/vien-men-vi-sinh-life-space-triple-strength-probiotic-30-vien/;

https://ausmart.vn/

đang quảng cáo các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe này khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Theo Đời sống
back to top