--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Vũ trụ ra đời từ đâu?

HÀ BÌNH (GHI) - 09:37 29/10/2020

(khoahocdoisong.vn) - Người ta có thể lý giải nguồn gốc ra đời của vũ trụ không?

Hỏi: Người ta có thể lý giải nguồn gốc ra đời của vũ trụ không?

Lê Thúy Hà (Hà Nội)

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam: Ngày nay cộng đồng khoa học đa phần đều thống nhất rằng vũ trụ đã ra đời từ một vụ nổ lớn được gọi là Big Bang, cách đây gần 14 tỷ năm. Vụ nổ này khai sinh ra không gian, thời gian cùng mọi dạng vật chất, năng lượng. Không có Big Bang thì không có vũ trụ, không có không gian và thời gian. Lý thuyết về Big Bang được thừa nhận rộng rãi là bởi nó giải thích được một cách phù hợp hiện tượng giãn nở của vũ trụ đã được Edwin Hubble khám phá ra từ năm 1929, cũng như đã dự đoán được sự tồn tại của bức xạ tàn dư của Big Bang, được gọi là "nền vi ba (hay vi sóng) vũ trụ" (CMB) - điều đã được kiểm chứng vào năm 1964 bởi Arno Penzias và Robert Wilson. Năm 1980, một nhà vật lý là Alan Guth đã đưa ra lời giải cho việc này qua việc nêu ra thuyết vũ trụ lạm phát. Lý thuyết này cho biết trong giai đoạn ngay sau Big Bang, vũ trụ đã giãn nở với tốc độ nhanh bất thường. Lý thuyết này giải thích được sự cân bằng nhiệt của vũ trụ thông qua CMB.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống