Việt Nam chữa khỏi 293 bệnh nhân, nam phi công người Anh cải thiện thần kỳ, đã giảm được lưu lượng ECMO

Bản tin lúc 18h ngày 1/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Trong ngày có 14 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng số ca được chữa khỏi tại Việt Nam lên 293 ca. Hiện bệnh nhân nam phi công đã có những cải thiện thần kỳ, đã giảm được lưu lượng ECMO

<div> <p><strong>T&iacute;nh từ 6h ng&agrave;y 16/4 đến 18h ng&agrave;y 1/6: Đ&atilde; 46 ng&agrave;y Việt Nam bảo vệ đựơc th&agrave;nh quả bước đầu trong c&ocirc;ng cuộc chống dịch COVID-19 l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</strong></p> <p>T&iacute;nh đến 18h ng&agrave;y 1/6: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>T&iacute;nh từ 6h ng&agrave;y 1/6 đến 18h ng&agrave;y 1/6: ghi nhận 0 ca mắc mới</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/media-suckhoedoisong-vn_ca_mac_chieu_1.6.jpg" /></p> <p><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 7.256, trong đ&oacute;:</strong></p> <p><span>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 23</span></p> <p><span>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 6.301</span></p> <p><span>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 932</span></p> <p><span><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/media-suckhoedoisong-vn_cach_ly_chieu_1.6.jpg" /></span></p> <p><span><strong>Theo th&ocirc;ng tin từ Tiểu Ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Ph&ograve;ng chống dịch COVID-19</strong>, trong ng&agrave;y c&oacute; 14 bệnh nh&acirc;n được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh <span>trong đ&oacute; c&oacute; 01 bệnh nh&acirc;n điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sa Đ&eacute;c, tỉnh Đồng Th&aacute;p v&agrave; 13 bệnh nh&acirc;n điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Li&ecirc;u (<span>BN316 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;</span><span>13 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu: BN272, BN273, BN274, BN275, BN276, BN279, BN280, BN281, BN283, BN284, BN287, BN288, BN313)</span></span>, n&acirc;ng số ca khỏi tại Việt Nam l&ecirc;n 293</span>/328 bệnh nh&acirc;n&nbsp;COVID-19 ở nước ta được chữa khỏi - chiếm tổng số 89% ca bệnh COVID-19 ở nước ta.</p> <p>35 bệnh nh&acirc;n c&ograve;n lại đang được điều trị tại c&aacute;c bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong t&igrave;nh trạng sức khỏe cơ bản ổn định.</p> <p><em>T&iacute;nh đến chiều ng&agrave;y 1/6, trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị</em>, theo d&otilde;i sức khoẻ tại c&aacute;c cơ sở y tế,&nbsp;hiện c&oacute;&nbsp;7 bệnh nh&acirc;n c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2 v&agrave;&nbsp;12 bệnh nh&acirc;n c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh 2 lần trở l&ecirc;n với virus SARS-CoV-2.</p> <p><em>Về t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của bệnh nh&acirc;n 91 (bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy</em>, phổi bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được cải thiện, th&ocirc;ng kh&iacute; phổi l&ecirc;n đến 40%. Bệnh nh&acirc;n c&oacute; thể xoay đầu, c&aacute;c chỉ số nhiễm khuẩn giảm.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/media-suckhoedoisong-vn_nam_phi_cong_phuc_hoi_than_ky.jpg" /></p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, ti&ecirc;n lượng c&ograve;n nặng d&ugrave; đ&atilde; giảm được c&aacute;c th&ocirc;ng số ECMO do sức cơ to&agrave;n th&acirc;n c&ograve;n yếu, đặc biệt c&aacute;c cơ h&ocirc; hấp v&agrave; nhiễm tr&ugrave;ng phổi với chủng vi khuẩn rất kh&oacute; điều trị.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được đổi kh&aacute;ng sinh theo bi&ecirc;n bản hội chẩn Tiểu ban điều trị. Hiện bệnh nh&acirc;n được nu&ocirc;i ăn qua đường ti&ecirc;u h&oacute;a, vật l&yacute; trị liệu 2 lần/ng&agrave;y...</p> <p>T&iacute;nh đến nay, bệnh nh&acirc;n 91 đ&atilde; trải qua 74 ng&agrave;y điều trị, trong đ&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP Hồ Ch&iacute; Minh bắt đầu từ ng&agrave;y 18/3- 22/5.</p> <p><span>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị, tới s&aacute;ng 6/4, do t&igrave;nh trạng suy h&ocirc; hấp nặng, bệnh nh&acirc;n được đặt ECMO (tim phổi nh&acirc;n tạo). Bệnh nh&acirc;n c&oacute; yếu tố b&eacute;o ph&igrave;, bị phản ứng miễn dịch dữ dội, rối loạn đ&ocirc;ng m&aacute;u nặng, c&aacute;c b&aacute;c sĩ đ&atilde; phải đặt mua thuốc từ nước ngo&agrave;i về điều trị cho bệnh nh&acirc;n n&agrave;y. Bệnh nh&acirc;n cũng c&oacute; chỉ định gh&eacute;p phổi. Đ&acirc;y l&agrave; bệnh nh&acirc;n COVID-19 trong t&igrave;nh trạng nặng, nguy kịch duy nhất hiện nay ở nước ta.</span></p> <p><span>Cuối giờ chiều ng&agrave;y 22/5, bệnh nh&acirc;n được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị hồi sức t&iacute;ch sực sau 7 lần c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2.</span></p> <p><span>Hiện song song với việc điều trị t&iacute;ch cực nội khoa, nhiễm tr&ugrave;ng phổi, từng bước cai ECMO cho bệnh nh&acirc;n, c&aacute;c bệnh viện Chợ Rẫy v&agrave; Việt Đức tiếp tục theo d&otilde;i người bệnh, Trung t&acirc;m điều phối Quốc gia về hiến gh&eacute;p m&ocirc; v&agrave; bộ phận cơ thể người nỗ lực t&igrave;m kiếm nguồn tạng ph&ugrave; hợp để gh&eacute;p cho bệnh nh&acirc;n khi đủ điều kiện.</span></p> <p><span>Hiện tại, bệnh nh&acirc;n nam phi c&ocirc;ng tỉnh, c&oacute; phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi tr&ecirc;n 3/5, chi dưới 1/5, cơ ho&agrave;nh phải c&oacute; hoạt động nhưng c&ograve;n yếu.</span><br /> <span>- Mạch: 105 lần/ ph&uacute;t;&nbsp; huyết &aacute;p: 120/62 mmHg; T 37oC, SpO2: 96%</span><br /> <span>- Thở m&aacute;y: mode A/C - PC: Pi 14mmHg (Vt 290 ml), PEEP 6 cmH2O, nhịp thở bệnh nh&acirc;n 35 lần/ph&uacute;t, FiO2 35%.</span><br /> <span>-&nbsp; ECMO RPM: 2600, Flow: 3.7 LPM, Sweep gas: 2.5 LPM, FiO2 50%.</span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top