Phi công người Anh mắc Covid-19 rơi nước mắt khi được hỏi thăm

Phi công người Anh mắc Covid-19 nặng hiện có thể tiếp nhận từng thìa dinh dưỡng được các bác sĩ đút; có thể cử động ngón tay, bàn chân, mấp máy môi, nhấp nháy mắt và ông đã rơi nước mắt khi các bác sĩ, điều dưỡng hỏi thăm

<div> <div> <p>Chiều tối 30-5, cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh sức khoẻ phi c&ocirc;ng người Anh mắc Covid-19 nặng, Bộ Y tế cho hay hiện phổi bệnh nh&acirc;n 91 n&agrave;y đ&atilde; cải thiện th&ecirc;m một phần, th&ocirc;ng kh&iacute; phổi đ&atilde; tăng l&ecirc;n 40% (trước đ&oacute; l&agrave; 30%-20%-10%).</p> <p>Bệnh nh&acirc;n 91 đ&atilde; c&oacute; thể tiếp nhận từng th&igrave;a dinh dưỡng được c&aacute;c b&aacute;c sĩ đ&uacute;t; c&oacute; thể cử động ng&oacute;n tay, b&agrave;n ch&acirc;n, mấp m&aacute;y m&ocirc;i, nhấp nh&aacute;y mắt. Phi c&ocirc;ng người Anh đ&atilde; rơi nước mắt khi c&aacute;c b&aacute;c sĩ, điều dưỡng hỏi thăm.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, sức khỏe bệnh nh&acirc;n 91 vẫn ti&ecirc;n lượng c&ograve;n nặng v&igrave; lưu lượng ECMO c&ograve;n cao (d&ugrave; đang giảm dần c&aacute;c th&ocirc;ng số) v&agrave; nhiễm tr&ugrave;ng phổi với chủng vi khuẩn rất kh&oacute; điều trị.</p> <div> <div><img alt="Phi công người Anh mắc Covid-19 rơi nước mắt khi được hỏi thăm - Ảnh 1." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/5/30/cac-dieu-duong-giao-tiep-voi-bn91-2-1590846888023628867543.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/31/nld-mediacdn-vn_cac-dieu-duong-giao-tiep-voi-bn91-2-1590846888023628867543.jpg" title="Phi công người Anh mắc Covid-19 rơi nước mắt khi được hỏi thăm - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Phi c&ocirc;ng người Anh mắc Covid-19 nặng đang c&oacute; dấu hiệu hồi sinh</p> </div> </div> <p>Nếu nh&igrave;n lại một số thời điểm thập tử nhất sinh của bệnh nh&acirc;n người Anh n&agrave;y - khi phổi gần như đ&ocirc;ng đặc (chỉ c&ograve;n 10%-20%-30% v&agrave; hiện tăng l&ecirc;n 40% hoạt động), th&igrave; kết quả đạt được đến nay l&agrave; một kỳ t&iacute;ch.</p> <p>Từ b&ecirc;n trong Ph&ograve;ng Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) - nơi đang điều trị cho phi c&ocirc;ng người Anh, c&aacute;c b&aacute;c sĩ cho biết bệnh nh&acirc;n n&agrave;y bắt đầu c&oacute; những h&igrave;nh ảnh lạc quan về sức khỏe. &Ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c phản ứng biểu cảm khi b&aacute;c sĩ, điều dưỡng tr&ograve; chuyện&hellip;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top