Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên: Đón đầu chính sách hay chiêu trò “lách luật”?

(khoahocdoisong.vn) - Luật Giáo dục 2019 chưa có hiệu lực, các thông tư, nghị định, quyết định chưa hướng dẫn cụ thể về đối tượng tuyển sinh liên thông có bằng đại học khác. Nhưng, năm 2020 Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên) đã tuyển sinh và đào tạo đối tượng này. Vậy, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đang "lách luật" hay "đón đầu chính sách" trong công tác tuyển sinh liên thông năm 2020 - 2021.

“Tất tay” chỉ tiêu cho đối tượng xét học bạ?

Ngày 05/08/2020, Đại học Thái Nguyên có quyết định số 1552/QĐ-ĐHTN, về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy theo kết quả học tập THPT (Học bạ).

Theo đó, tổng số thí sinh được công nhận trúng tuyển là 196 sinh viên. Công nhận 153 thí sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học: Trong đó hệ Y đa khoa là 131 thí sinh điểm trúng tuyển là 21,25 điểm; Dược học là 22 thí sinh điểm trúng tuyển là 14,25 điểm.

Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên: Đón đầu chính sách hay chiêu trò “lách luật”? ảnh 1

Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.

Và 43 thí sinh trúng tuyển đại học (thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học khối ngành sức khỏe). Trong đó, hệ Y đa khoa là 34 thí sinh điểm trúng tuyển là 18,9 điểm; Dược học là 01 thí sinh điểm trúng tuyển là 24,93 điểm; Răng – Hàm – Mặt 08 thí sinh điểm trúng tuyển là 19,48 điểm.

Theo Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, tổng số chỉ tiêu chính quy ngành Y đa khoa là 550, Dược học là 240, Răng – Hàm – Mặt là 70.

Hiện tại, việc xác định chỉ tiêu liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học được quy định tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017. Theo đó, tổng số chỉ tiêu liên thông chính quy là 15% trong tổng số chỉ tiêu đào tạo chính quy năm tuyển sinh. Đối chiếu với chỉ tiêu chính quy của nhà trường và danh sách trúng tuyển, dường như, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên đã “dùng hết” chỉ tiêu liên thông chính quy cho đối tượng xét học bạ?

Cần nhấn mạnh, đây là đợt 1 tuyển sinh liên thông năm 2020. Như vậy, trong các đợt sau và phương thức tuyển sinh khác là trái với Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ tiêu “lạ”

Như đã nêu trên, không chỉ dùng hết tất cả số chỉ tiêu được xác định theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mà còn xuất hiện chỉ tiêu cho đối tượng “lạ”, trong thông báo tuyển sinh, trong đề án tuyển sinh và trong quyết định trúng tuyển. Đó là 43 thí sinh trúng tuyển đại học (thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học khối sức ngành sức khỏe).

Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên: Đón đầu chính sách hay chiêu trò “lách luật”? ảnh 2

Thông báo tuyển sinh số 710/TB-ĐHYD  ngày 14/05/2020 về tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ Đại học năm 2020 - 2012.

Cụ thể: Theo thông báo tuyển sinh số 710/TB-ĐHYD ngày 14/05/2020 về tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ Đại học năm 2020 - 2012. Chỉ tiêu xác định cho đối tượng tuyển sinh dành cho đối tượng đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học khối ngành sức khỏe là Y Đa khoa là 30 chỉ tiêu, Dược học 10 chỉ tiêu, Răng - Hàm - Mặt là 20 chỉ tiêu.

Đối chiếu với Luật Giáo dục 2012 quy định: Liên thông trong giáo dục đại học là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác. Như vậy, đối tượng liên thông chỉ có thể hiểu là từ bậc thấp hơn (trung cấp, cao đẳng) lên trình độ cao hơn (Đại học). Không có đối tượng bằng tốt nghiệp trình độ đại học khối ngành sức khỏe học liên thông?

Còn, theo Luật Giáo dục 2019 thì Liên thông trong giáo dục là việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Nếu theo Luật Giáo dục 2019 thì đối tượng tuyển sinh có bằng tốt nghiệp trình độ đại học khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên có thể phù hợp.

Tuy nhiên, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực vào ngày 01/07/2020 nhưng thông báo tuyển sinh số 710/TB-ĐHYD lại ban hành ngày 14/05/2020. Tại thời điểm đó, không biết Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã căn cứ Luật nào (Luật Giáo dục 2012 hay Luật Giáo dục 2019) cho những đối tượng tuyển sinh này.

Còn, theo thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 20/3/2020 có hiệu lực ngày 5/5/2020 thì Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông đại học chính quy nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, trong đó chỉ tiêu đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học được xác định theo quy định hiện hành về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Thông tư này, cũng không hề đề cập tới đối tượng đã có bằng Đại học khác.

Mặt khác, việc xác định chỉ tiêu liên thông được quy định tại điểm 3 điều 10 Luật Giáo dục 2019 nêu: Chính phủ quy định chi tiết về liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Cho tới thời điểm hiện tại, văn bản còn hiệu lực quy định chi tiết về liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân do Chính phủ ban hành là Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Và đối tượng tham gia liên thông quyết định này chỉ xác định có bằng trung cấp, cao đẳng không thể hiện đối tượng có bằng Đại học khác.

Vậy, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên căn cứ vào văn bản pháp lý nào để xác định số chỉ tiêu “lạ” nêu trên. Có hay không việc Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên “lách luật” trong tuyển sinh đào tạo số chỉ tiêu liên thông có văn bằng Đại học khác.

Báo KH&ĐS sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Theo Đời sống
back to top